Obsah Menu

Rudolf II. - český král

Rudolf II. – vládl 1576 – 1611

narozen – 18.7.1552 ve Vídni
otec – Maxmilián II. – (31.7.1527 ve Vídni – 12.10.1576 v Řezně)
matka – Marie Španělská
zemřel – 20.1.1612 v Praze

sourozenci

  • od obou rodičů – celkem 14

Anna – 4. manželka svého strýce, španělského krále
Filipa II., měla syna Filipa III., kterého si vzala její sestra Markéta
Ferdinand – zemřel v necelém roce života
Arnošt ( – 1595) – byl vychován na dvoře španělského krále a strýce Filipa II., místodržící v Nizozemí, vášnivý karbaník
Alžběta
Marie – zemřela v útlém věku
Matyáš (24.2.1557 ve Vídni – 20.3.1619) – nástupce
Rudolfa II. na trůně, manželka Anna Tyrolská, bez dětí
Maxmilián
Albrecht Zbožný – byl vychován na dvoře španělského krále a strýce Filipa II., místodržitel španělského Nizozemí, manželka bývalá snoubenka Rudolfa II. sestřenice Isabela, dcera španělského Filipa II.
Václav – byl vychován na dvoře španělského krále a strýce Filipa II.
Fridrich
Marie – zemřela po narození
Karel
Markéta – od r. 1599 manžel synovec Filip III., syn její sestry Anny
Eleonora

děti

nebyl ženatý – neměl legitimní nástupce na trůn

  • s milenkou Kateřinou Strádovou (1567 – ?) – celkem 6 dětí, které měly příjmení d´Austria, jako všichni Habsburští levobočkové

Julius Caesar d´Austria (1585 – 25.6.1609) – schizofrenik, násilník, maniak a vrah


Rudolf II.

Rodiče Rudolfa II. byli 1. bratranci. Otec matky, španělský král a císař Karel V. a otec otce, Ferdinand I. byli bratři.

Prvních 11 let svého života strávil ve Vídni. Potom si jeho matka vynutila výchovu svých synů na přísném španělském dvoře svého bratra Filipa II., kde Rudolf strávil 7 let.

Rudolf II. byl korunovaný českým králem ještě za života svého otce, roku 1575. Po jeho smrti v r. 1576 se stává také císařem.

Jako císař přenesl své sídlo z Vídně do Prahy, která se tak stala centrem Evropy. Díky jeho zaujetí pro alchymii, astrologii a jiné vědy žili v Praze slavné osobnosti, jako např. astronom Tycho de Brahe, Johanes Kepler, lékař Jan Jesenius, matematik John Dee, alchymista Edward Kelley, Giordano Bruno a také slavní malíři, sochaři. Císař také ovládal několik jazyků: španělsky, německy, francouzsky, italsky, latinsky a česky.

Habsburkové byli rod, který uzavíral časté sňatky mezi sebou, což se projevovalo v jejich psychické labilitě. Lze ji pozorovat i u Rudolfa II., která se u něho s věkem prohlubovala a na venek byla patrná kolem roku 1580.
Rodina proto formálně určila za hlavu rodu jeho bratra Matyáše, místodržícího ve Vídni. Také uherská, rakouská a moravská šlechta se prohlásila za Matyášovy poddané.
Matyáš sebral zemskou hotovost a chtěl sesadit Rudolfa i v Čechách. Česká šlechta se ale postavila na stranu císaře, za což si později vyžádala podepsat listinu náboženských svobod, známý Majestát (12.7.1609)

Rudolfův nestabilní psychický stav se projevil také začátkem roku 1611, kdy si proti českým stavům pozval žoldnéřskou armádu svého příbuzného Leopolda z Pasova. Jako by zapomněl, že se postavili na jeho stranu proti Matyášovi.

V dubnu 1611 pak sněm zemí Koruny české rozhodl, že se Rudolf II. musí vzdát koruny ve prospěch svého bratra Matyáše.

Rudolf dále pobýval na Pražském hradě a intrikoval proti bratrovi, ale v prosinci 1611 musel ulehnout.
Měl potíže při chůzi, trpěl dnou, na nohou měl otevřené rány, které si léčil sám a zvracel krev. Značné bolesti zaháněl alkoholem. 20.1.1612 nakonec nemoci podlehl.

Zkoumání Rudolfových pozůstatků současným antropologem Emanuelem Vlčkem překvapivě prokázalo sifilis.
Ta v kombinaci s duševní chorobou a alkoholem byla příčinou jeho smrti.

Pohlavní choroba sifilis byla v 16. století známá, ale nemluvilo se o ní veřejně, zvláště u vysoce postavených lidí, jako byl Rudolf. Je tedy pravděpodobné, že jeho lékaři a lidé z blízkého okolí o chorobě věděli. Přesto do pitevního protokolu napsali sněť, vodnatelnost, poškozené plíce a černá a tvrdá játra.

Na Matyášův příkaz, mrtvé tělo císaře nabalzamovali a od 8.2. do 1.10. 1612 jej vystavili v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Je pohřben v katedrále sv. Víta.
Jeho bratr a nástupce král Matyáš se skromného pohřbu neúčastnil.