Go to content Go to sidebar

Panovníci Čech a Moravy

Chronologický přehled panovníků v Čechách a na Moravě s vyznačením doby jejich vlády

NIVNICE V MAPÁCH

článek vydaný v Nivnických novinách 5/2017

Panovníci Anglie a Velké Británie

Chronologický přehled panovníků anglických ostrovů s vyznačeným doby jejich vlády

Panovníci Francie

Chronologický přehled panovníků Francie s vyznačením doby jejich vlády

KAŽDÝ NESEME SVŮJ KŘÍŽ

KORUNA RYTÍŘSTVA

PRVNÍ DNY PO II. SVĚTOVÉ VÁLCE

článek vydaný v Nivnických novinách 3/2015

Dcery Marie Terezie

Marie Terezie přivedla na svět 16 dětí (11 dívek, 5 chlapců a jen 9 se dožilo dospělosti), které jejich matka použila ke svým politickým cílům. Stala se tak doslova tchýní Evropy.

750 LET OD PRVNÍ ZMÍMKY

článek vydaný v Nivnických novinách 4/2011

VÁNOCE KDYSI A DNES

článek vydaný v Nivniclých novinách č. 6/2010

« Předchozí