Obsah Menu

Ferdinand V. (I.) - český král

Ferdinand V. vládl 1835 –1848

narozen – 19.4.1793 ve Vídni
otecFrantišek I. (12.2.1768 ve Florencii –1.3.1835 ve Vídni), vnuk Marie Terezie
matka – Marie Tereza Neapolsko Sicilská (6.6.1772–13.4­.1807), vnučka Marie Terezie
zemřel – 29.6.1875 v Praze

sourozenci

  • od obou rodičů – celkem 12

Marie Luisa (1791 – 1847) – francouzská císařovna a manželka Napoleona Bonaparte
Karolina Leopolda (1794–1795)
Karolina Ludovika – zemřela ve 4 letech
Leopoldina (1797 – 11.12.1826) – brazilská císařovna, manžel Dom Pedro
Marie Klementina (1798 –1881) – manžel strýc Leopold Jan, král Obojí Sicílie
Josef František (1799 – 1807) – nedožil dospělosti
Karolina Ferdinanda (1800 – 1832) – saská královna, manžel Fridrich Augusta II., saský král
František Karel (1801 – 1878) – otec budoucího císaře Františka Josefa I., manželka Žofie Bavorská
Marie Anna (1804 – 1858)- chorobomyslná, držená stranou od lidí
Jan Nepomuk – nedožil dospělosti
Amálie Terezie (1807 – 1807) – při jejím narození zemřela i matka Marie Tereza

děti

  • z manželství od r. 1831 s Marií Piou Annou Karolínou Savojskou (19.9.1803 v Turíně – 4.5.1884 ve Vídni) – žádné děti, manželství nebylo pravděpodobně ani naplněno. Manželka byla víceméně jeho ošetřovatelkou.

Už od narození se budoucí císař a král Ferdinand V., celým jménem Ferdinand Karel, nezdál být normální. Měl příliš krátké ruce a nohy a nepřiměřeně velkou hlavu, kterou dvorní malíři upravují do normálu.
Začal velmi pozdě chodit i mluvit. V 8 letech se například ještě sám nenapil z poháru a v 10 letech ho nosili do schodů. Bál se sebemenšího hluku.
Jeho rodiče byli dvojnásobní bratranec a sestřenice. Otcův otec a matčina matka byli sourozenci a otcova matka s matčiným otcem byli také sourozenci.

Výchovné předpisy a rozvrhy, které měly habsburské děti rozpracované do nejmenších podrobností se u nejstaršího syna nedaly uplatnit.
Dvůr ho izoloval od veřejnosti, vychovatelé ho nechávali dělat, co chtěl a sourozenci se mu posmívali. Do toho všeho dostával časté epileptické záchvaty.

Až nový vychovatel, italský baron Carnea Steffanea prokázal velké schopnosti a trpělivost. U následníka objevil velmi dobrou paměť. Ferdinand dělal pokroky a byl schopen i sám jednat.
Carneovy úspěchy vyvolávaly závist u kolegů. V r. 1807 dostal Ferdinandův učitel a vychovatel nečekanou výpověď a princův stav se začal opět zhoršovat. Potácel se mezi záchvaty vzteku a apatií. Navíc mu v tomto období zemřela matka.

Jeho otec, císař František I. se potřetí oženil. Mladá císařovna propustila stávající vychovatele a najala nové.
Nejvíce spoléhala na Josefa von Erberga, se kterým vypracovala učební plán, díky němuž se následník dál dobře vyvíjel. Dokonce projevoval určitý smysl pro humor.

Zajímal se o botaniku, heraldiku, numismatiku a technické novinky. Z modelů, které shromažďoval později vznikl technický kabinet přístupný veřejnosti.
Rád a dobře hrál na klavír a dokonce plynule mluvil 5 jazyky, včetně češtiny.

Po kladných lékařských dobrozdáních nechtěl císař porušit právo prvorozeného. Ferdinand byl určen jako následník.
Ferdinandova švagrová Žofie snila o císařském titulu a nemohla pochopit: proč toho trotla nevyloučili z následnictví. Její den však přišel později. Dalším císařem byl František Josef I., syn Žofie a Ferdinandova bratra Františka Karla.

Po smrti císařského otce převzal Ferdinand vládu, ale byl spíš reprezentativní figurkou. Habsburská říše zůstala absolutní monarchií, kde moc držel kancléř Metternich a císaře zastupoval strýc, arcivévoda Ludvík. Ferdinand pouze podepisoval, co vymysleli jiní.
Nekonaly se žádné změny. Celá doba vlády Ferdinanda V., řečeného Dobrotivý byla v duchu jeho otce Františka I.
Jediná novota byla stavba železnice, kterou povolil slovy: tak jim to dejme

Ferdinand V. byl poslední korunovaný český král. Korunovace císařského páru korunou sv. Václava proběhla v Praze 7.9.1836.
Ferdinand si Čechy velmi zamiloval a také je několikrát navštívil.

Pomalu se blížil revoluční rok 1848. Po neúrodě se zvedly ceny potravin a nastala krize, která přerostla do masových nepokojů.
Lidé plenili obchody, stavili barikády a se zbraní v ruce požadovali ústavu a sesazení kancléře Metternicha.
Císař zrušil cenzuru a povolil ústavu, kterou jeho nástupce zase zrušil.

Dvůr prchl z Vídně do Olomouce, kde byl zatím relativní klid.
Císařova manželka Marie Anna zde přemluvila svého manžela k abdikaci. Její švagrová Žofie zase svého, aby netrval na nástupnictví a trůn podstoupil svému synovi Františku Josefovi.
Ten jako František Josef I. vládl dlouhých 68 let.

Bývalý císař s manželkou a malým dvorem odjel do Prahy a zabydlel se na hradě, kde ještě skoro 30 let spokojeně žil. Do politiky se už nijak nemíchal.
Dokonce není nikde žádný záznam o jeho epileptických záchvatech. Je možné, že ustaly.

V roce 1874 dostal zápal plic, který mu vzal mnoho sil.
29.6.1875, po přijetí posledního pomazání, v klidu zemřel. Jeho tělo bylo převezeno do Vídně a uloženo do kapucínské hrobky.
I když mu všichni předpovídali brzkou smrt, dožil se 82 let. Do posledních dnů mu věrně po boku stála jeho žena, Marie Pia Anna Karolína Savojská.

Ferdinand V. a Marie Anna Savojská

Ferdinand V. a Marie Anna Savojská

MANŽELKA – OŠETŘOVATELKA

A kdo byla ta, se kterou si osud tak hanebně zahrál?
Narodila se 19.9.1803 v Tu­ríně Marii Terezii d´Este a Viktoru Emanuelovi I., piemonskému a sardinskému králi.
Vládli v sousedství habsburských držav v severní Itálii. Sňatkem sledovali zcelení části rozdrobené země.

Že je Marie Anna obětní beránek politické hry rodičů pochopila asi hned při spatření svého manžela.
Svatba se konala v r. 1831 v zastoupení.
Když Marie Anna svého muže poprvé uviděla, začala se třást po celém těle a byla v šoku.
Sama nebyla sice žádná krasavice, ale toto zřejmě nečekala.
Malý muž s trhavou chůzí a velkou lebkou, jenž měl jeden epileptický záchvat za druhým.

Zbožná Marie Anna se smířila s osudem a stala se milou a laskavou ošetřovatelkou svému muži.
Sama díky tomu trpěla psychosomatickými chorobami.
Zemřela 4.5.1884 ve Vídni a je pochovaná vedle
Ferdinanda V.