Obsah Menu

Leopold II. - český král

Leopold II. vládl 1790 – 1792

narozen – 5.5.1747
otec – František I. Štěpán Lotrinský
matkaMarie Terezie (13.5.1717 – 29.11.1780)
zemřel – 1.3.1792 na zánět plic a pohrudnice

sourozenci

  • od obou rodičů – celkem 15

MarieAlžběta – zemřela ve 3 letech
Marie Anna – abatyše ústavu šlechtičen v Praze na Hradčanech
Mrie Karolína – zemřela po narození
Josef II. (13.3.1741–20­.2.1790)- budoucí císař
Marie Kristýna – manžel sasko těšínský vévoda Albert Kazimír
Marie Alžběta – zohyzděná neštovicemi žila v klášteře v Innsbruku
Karel Josef – zemřel v 15. letech
Marie Amálie – manžel vévoda parmský Ferdinand Bourbonský
Marie Karolina – zemřela v dětství
Johana – zemřela v dětství
Marie Josefa – zemřela v 16. letech na neštovice
Marie Karolina – manžel neapolský král Ferdinand
Ferdinand Karel Antonín – generální guvernér rakouské Lombardie
Marie Antoineta – francouzská královna popravená jakobíny
Maxmilián František – arcibiskup v Kolíně nad Rýnem

děti

  • s Marie Ludovikou Španělskou (24.11.1745 v Ne­apoli – 15.5.1792) – dcera španělského krále Karla III. a Anna Arnalie Saské – celkem 16

František Josef Karel (1762–1835) – rakouský císař Fr. I. a český král
Marie Terezie (1767–1827)
Ferdinand (1769–1824) – velkovévoda Toskánský
Marie Anna (1770–1809)
Karel (1771–1847) – budoucí vítěz nad Napoleonem u Aspernu. zdědil po matce epilepsii
Alexandr Leopold (1772–1795)
Albrecht (1773–1774) – nedožil dospělosti
Maxmilián (1774–1778)
Josef Anton (1776–1847)
Marie Klementina (1777–1801) – manžel král Obojí Sicílie
Anton Viktor (1779–1835)
Marie Amálie (1780–1798)
Jan (20.1.1782 – 1859)
Rainer Josef (1783–1853) – vícekrál lombardsko-benátský
Ludvík (1784–1864) – zástupce císaře Ferdinanda V.
Rudolf (1788–1831) – arcibiskup olomoucký a majitel hutí ve Vítkovicích

měl řadu milenek, z nichž nejznámější a doložené jsou 3, pouze jedna mu porodila dítě

  • s milenkou Livií Raimondiovou, divadelní tanečnicí – celkem 1

Luigi – Ludvík – syn


Leopold II.

Leopold II. byl pokřtěný Petr Leopold na přání své kmotry, ruské carevny.
Byl vychován jako následník toskánského velkovévodství v Itálii.
Byl ovlivněn francouzským osvícenstvím a snahou budovat moderní stát pomocí uvážlivých reforem = zákaz mučení a trestu smrti, osvobození rolníků, náboženská tolerance….

Svého prvorozeného syna Františka Josefa Karla poslal na vychování k císařskému bratrovi, jako následníka rakouské monarchie. Bratr císař Josef II. však záhy umírá a Petr Leopold se sám ujímá vlády za svého nezletilého syna jako Leopold II.
9.10.1790 byl ve Frankfurtu nad Mohanem korunovaný římským císařem, 15.11.1790 uherským králem a 6.9.1791 v pražské katedrále sv. Víta českým králem.

Po korunovaci se setkává s národním buditelem Josefem Dobrovským, kde byly poprvé veřejně vyhlášené požadavky českého národního hnutí na zrovnoprávnění českého jazyka.

Za své krátké vlády dokázal vyjednat mír s Pruskem i Turky. Zrušil josefinskou daňovou reformu a měl v úmyslu vládnout osvíceně za podílu obyvatel ve vládě.

Bohužel opět zasáhla smrt. Leopold II. zemřel nečekaně 1.3.1792 na zánět plic a pohrudnice. Obavy z otravy, které kolovaly se nepotvrdily.