Obsah Menu

Nivnice - úvod

Nivnice – úvod

Nivnice je moravská obec nedaleko slovenské hranice, na úpatí Bílých Karpat, jejíž katastr zabírá plochu 2548 ha.
Leží v mírné rovině v nadmořské výšce 241 m a protéká jí říčka Nivnička.

Geografická poloha, dobré klimatické podmínky a průchodnost Karpat ovlivnily brzké a trvalé osídlení. Bohužel, počátky jsou těžko zjistitelné. První dochovaná písemná zmínka je z 21.8.1261 v lis­tině brumovského kastelána Smila ze Střílek, který tímto daroval osadu Nivnici (Nynnicz) cisterciáckému klášteru ve Vizovicích.

Počet obyvatel je v současné době téměř konstantní. Podle sčítání lidu z roku 1955 zde žilo 3223 lidí, z roku 1961 bydlelo v Nivnici 3274 obyvatel, v roce 1980 zde žilo 3217 lidí a v roce 2000 měla Nivnice obyvatel 3246.

V roce 2003 byla Nivnice vyhlášena Vesnicí roku ve Zlínském kraji.

O Nivnici bylo vydáno několik publikací:
Nivnice, městečko J.A.Komenského od Aloise Balatého
Nivnice-rodiště Jana Amose Komenského od Metoděje Zemka a kol.
další informace o městečku lze najít na oficiálních webových stránkách: www.Nivnice.cz