Obsah Menu

Knihy

Knihy, které se Vám budou určitě líbit

Alex Haley – Kořeny

Autor na základě pátrání po předcích zachycuje život několika generací vlastní rodiny. Začíná v Africe, kde barvitě popisuje život Mandinského kmene a narození černošského chlapce Kunta Kinty, kterého obchodníci s otroky odvlekli a prodali do Ameriky.

Jonas Jonasson – Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Humorná kniha začíná dnem oslav stých narozenin hlavního hrdiny a sleduje dvě roviny – současnost, od útěku z domova seniorů a jeho vzpomínky na svůj život, ve kterém Adam náhodně, bez jakéhokoliv prvotního úmyslu ovlivňuje světové, historické a politické události.

Jonas Jonasson – Analfabetka, která uměla počítat

Velmi čtivě napsaná kniha má dvě dějové linie, které se posléze protnou. Jednou z nich je život dívky ze slamu v Jihoafrické republice, která se dostane od vynášení latrín do výzkumného střediska na výrobu jaderných zbraní.
Druhá popisuje život chlapeckých dvojčat, z nichž pouze jednoho otec přizná úřadům.

Jožo Nižnánsky – Čachtická paní

Alžběta Bathoryová, známá jako Čachtická paní, žila na přelomu 16.a 17. století. Na základě historických záznamů autor ukazuje rozdílnost životů mezi šlechtou a poddanými. Zatímco Čachtickou paní se sklony k sadismu nikdo nepotrestá za týrání a mučení mladých dívek, obyčejný člověk nemá zastání. Když vyjdou najevo její činy, dostane pouze domácí vězení na svém hradě.
Román vás vtáhne do děje tak, že se stěží odpoutáte. S filmovou verzí Juraje Jakubiska má málo společného.

Kateřina Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch

Život Němky, která se narodila v Československu a cítí se být Češkou poznamená II. světová válka a nucené odsuny za hranice našeho státu. Hlavní hrdinka podstoupila „pochod smrti“ do Pohořelic brzy po porodu i s půlroční dcerkou. Román nesoudí ani nepoučuje, pouze nutí k zamyšlení nad osudy a životem.

Kateřina Tučková – Žítkovské bohyně

Výborná kniha na základě archivních spisů. Autorka sklidila také hodně negativních názorů na své dílo. Je pravda, že ne každému se dobře čte „kopanický dialekt“, kterým je kniha oživena. Mně se ale velmi líbila.

Naďa Horáková – Ženy na pranýři

Historický román ze života šlechty, měšťanů i chudiny města Brna v polovině 14. století. Je inspirován skutečnou událostí a soudním procesem bohatého měšťana, který se velmi krutě choval ke své mladé manželce.

Naďa Horáková – Brněnské nevěstky

Historický román, ze života nevěstek ve městě Brně, se odehrává za vlády markraběte Jana Jindřicha Lucemburského. U obou jmenovaných románů Nadi Horákové je patrná velmi dobrá znalost dějin, kterou mistrně propracovává do velmi čtivého příběhu.

František Kožík – Kronika života a vlády Karla IV., krále českého a císaře římského

Čtivě podaný román o životě a díle Otce vlasti.

Antonín Polách – Richenza

Román o životě české královny Elišky Rejčky, manželky dvou králů (Václava II. a Rudolfa „Kaše“ Habsburského) a milenky Jindřicha z Lipé.

Jan Šmíd – Ve znamení lva

Kniha zachycuje život Jana Lucemburského, který se dostal na český trůn díky sňatku s poslední svobodnou Přemyslovnou – Eliškou. Snaží se vysvětlit jeho pohnutky a činy, pro které ho jedni zatracují jako „krále cizince“, který se nestaral o své království a jiní ho chválí za proslavení českého království ve světě.

Ludmila Vaňková – Orel a lev

Šestidílná sága obsahující tyto svazky:
Cval rytířských koní
Dvojí trůn
Orel a had
Od moře k moři
Druhá císařovna
Dotkni se nebe

Hlavním hrdinou je český král a římskoněmecký císař Karel IV. Děj je přerušovaný úryvky z historie, na které autorka navazuje. Je zde vykreslen složitý vztah otce Jana Lucemburského se synem Václavem – Karlem IV.

Robin Maxwellová – Panna

Příběh o životě největší vládkyně Anglie Alžbětě I., dceři Jindřicha VIII. a Anny Boleynové.

Barbara Woodová – Modrý kámen

V prehistorické době spadl na rodící se Zemi modrý meteorit, který prochází všemi vývojovými etapami – přes dobu bronzovou, antiku, středověk, renesanci, osvícení, osídlování amerického Západu….

Autorka líčí příběhy lidí, kteří se s ním dostanou do styku. Jedni ho používají jako nástroj, jiní magickou věc k uctívání, další v něm vidí šperk…

Erich Segal – Víra a láska

Příběh tří mladých lidí, kteří se musí rozhodnout mezi láskou a vírou.
První dva jsou sourozenci z ortodoxní židovské rodiny a třetí nalezenec vychovávaný v bouřlivé irské domácnosti, který najde cestu k římskokatolické víře a kněžství.

Barbara Woodová – Pod Africkým sluncem

Kniha nás zavede do doby, kdy byla Keňa kolonií Anglie.
Debora Treventová odjíždí z USA do Afriky pátrat po svých předcích. Před námi se odvíjí příběh dvou rodin, jejichž osudy se vzájemně proplétají a ovlivňují. Jednou z nich je domorodá rodina se svým primitivním způsobem života, který nechápe a snaží se proti jejich vůli ovlivnit rodina anglických kolonistů, předků Debory.

Barbara Woodová – Lékařka Samantha

V roce 1881 bylo velmi těžké pro ženu vystudovat medicínu. Samantě se to s problémy, které před ni kladla sešněrovaná společnost podařilo.
I jako lékařka nemá ve viktoriánské Anglii šanci na úspěch, proto odjíždí do USA a otevře si svoji praxi.

Barbara Woodová – Panenky z ráje

Opět příběh ženy, kterou tentokrát poutají tradice islámu.

Jean Plaidy

Královy pošetilosti
Přísaha na volavku

Život anglického dvora za vlády Eduarda II. a III. z dynastie Plantagenetů, začátek stoleté války a hlavně intrikující anglická královna Izabela, dcera francouzského krále Filipa IV. Sličného.

Jean Plaidy

Kastilie pro Isabulu
Španělsko panovníkům
Dcery Španělska

Děj této knihy nás zavede do Španělska 15. století. K životě Izabely Kastilské, Ferdinanda Aragonského, Krištofa Kolumba a v neposlední řadě ke vznikající inkvizici.

Jean Plaidy – Vítězná Viktorie

Dílo zachycuje život anglické královny Viktorie, po které bylo pojmenováno i historické období – Viktoriánská doba.

Jean Plaidy

Římská madona Lucrezia Borgia
Záhadná Lucrezia Borgia

2 díly románu, jehož předlohou byla skutečná postava. Lucreczia Borgia se narodila v r. 1480 jako dcera představitele starého šlechtického rodu, žijícího v dnešní Itálii, kterým byl Rodrigo Borgia, pozdější papež Alexander VI.

Jean Plaidy

Žárlivá Kateřina
Travička Kateřina
Královna Kateřina

Třídílná sága o Kateřině z rodu Medici, která se stala francouzskou královnou. Z nevinné dívenky, jakou byla v den svatby s Jindřichem Orleánským se postupem času stane největší intrikánka a šedá eminence, která neváhá použít jakýchkoliv prostředků k dosažení svého cíle. Jako regentka, vládnoucí za své syny vyprovokuje také Bartolomějskou noc.

Juliette Benzoni – Mariana

Několikadílná sága z období napoleonské Francie.
Mariana obviněná z vraždy manžela prchá do Paříže. Zde se potkává s Napoleonem a stane se jeho milenkou i špionkou.

Juliette Benzoni – Krásná Kateřina

Sedmi svazkové dílo z Francie v období stoleté války, v jejímž průběhu se Kateřina seznamuje s Johankou z Arku.