Obsah Menu

Představitelé středověkého světa I.

1. část přehledu císařů Svaté říše římské (západní) a byzantské(východ­ní), papežů, panovníků seřazený od roku 476 (rozpad západní říše římské) do r. 750

476

císař – poslední císař antické říše římské Romulus Augustus, sesazen = rozpad západní říše římské
papež – Simplicius, 47. papež v pořadí
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglie – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francie – stěhování národů, germáni na území keltů (Galii)
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

477

císař – nebyl
papež – Simplicius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglie – keltové
francie – stěhování národů, germáni na území keltů (Galii)
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

478

císař – nebyl
papež – Simplicius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglie – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francie – stěhování národů, germáni na území keltů (Galii)
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

479

císař – nebyl
papež – Simplicius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglie – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francie – stěhování národů, germáni na území keltů (Galii)
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

480

císař – nebyl
papež – Simplicius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francouzské království – Chlodvík rodu Merovejců vpadl do Galie a dal základ francké říši
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

481

císař – nebyl
papež – Simplicius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francouzské království – Chlodvík rodu Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

482

císař – nebyl
papež – Simplicius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

483

císař – nebyl
papež – Simplicius (10.3. v Římě umírá)
Felix III. (zvolen 13.3.483)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglie – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 10.3. papež Simplicius

484

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglie – původní keltové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

485

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

486

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

487

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – odchod římských legií, zůstávají původní keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

488

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

489

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglie – keltové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

490

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

491

císař západní – nebyl
papež – Felix III.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

492

císař – nebyl
papež – Felix III. (1.3. v Římě umírá)
Gelasius I. (svěcen 1.3.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

493

císař západní – nebyl
papež – Gelasius I.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

494

císař západní – nebyl
papež – Gelasius I.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

495

císař západní – nebyl
papež – Gelasius I.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

496

císař – nebyl
papež – Gelasius I. (21.11. v Římě umírá)
Anastasius II. (zvolen 24.11.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 19.11. papež Gelasius I.
události – francký panovník Chlodvík z rodu Merovejců se dal pokřtít a zahájil úzkou spolupráci francké říše s papežem

497

císař – nebyl
papež – Anastasius II.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, Chlodvík – rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

498

císař – nebyl
papež – Anastasius II. (16.11. umírá v Římě)
Symmachus (svěcen 22.11.)
Laurentius – vzdoropapež
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 16.11. papež Anastasius II.

499

císař – nebyl
papež – Symmachus
Laurentius – vzdoropapež
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

500

císař – nebyl
papež – Symmachus
Laurentius – vzdoropapež
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
narození – Theodora, pozdější byzantská čísařovna a manželka Justiniána I.

501

císař – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Laurentius – vzdoropapež
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

502

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Laurentius – vzdoropapež
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
francouzské království – říše franků
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

503

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Laurentius – vzdoropapež
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

504

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Laurentius – vzdoropapež
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

505

císař – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Laurentius – vzdoropapež
anglický ostrov – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

506

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
Francie – francká říše, rod Merovějců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

507

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

508

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež -Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

509

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – keltové jsou vytláčení do Walesu, Skotska a Irska, vzniká říše Sasů, Anglů a Jutů
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

510

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – Keltové a Anglosasové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

511

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

512

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

513

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

514

císař – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Symmachus (19.7. v Římě umírá)
Hormisdas (zvolen 20.7.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – Keltové a Anglosasové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 19.7. papež sv. Symmachus

515

císař – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

516

císař – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

517

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

518

císař západní – nebyl
císař byzantský – Anastasius I. (umírá)
Justinus I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

519

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

520

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

521

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

522

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Hormisdas
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

523

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Hormisdas (6.8. v Římě umírá)
Jan I. (zvolen 13.8.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – Keltové a Anglosasové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 19.7. papež Hormisdas

524

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Jan I.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

525

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Jan I.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

526

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinus I.
papež – Jan I. (18.5. umírá v Raveně)
Felix IV. (svěcen 12.7.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 18.5. papež Jan I.

527

císař – nebyl
císař byzantský – Justinus I. (1.8. umírá)
Justinián I., synovec Justina I. a nejvýznamnější panovník té doby
papež – Felix IV.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – Keltové a Anglosasové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
narození -
úmrtí – 1.8. byzantský císař Justinus I.
události -

528

císař nebyl – nebyl
císař byzantský – Justinián I. (2. manželka Theodora)
papež – Felix IV.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

529

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I. (2. manželka Theodora)
papež – Felix IV.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglické království – Keltové a Anglosasové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

530

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Felix IV. (22.9. v Římě umírá)
Bonifác II., 55. papež v pořadí (svěcen 22.9.)
Dioscuros – vzdoropapež, zvolen 22.9., 14.10. umírá
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 22.9. papež Felix III.

531

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Bonifác II.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

532

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Bonifác II. (17.10. umírá v Římě)
Jan II. (zvolen 31.12., svěcen 2.1.533)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 17.10. papež Bonifác II.

533

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Jan II.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

534

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Jan II.
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod germánských kmenů
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
uherská kotlina – slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

535

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Jan II. (8.5. umírá v Římě)
Agapetus I. (svěcen 13.5.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů, germánské kmeny buď odešly nebo se smísily
uherská kotlina=Panonie – slované, stěhování národů= germánští Langobardi a turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 8.5. papež Jan II.

536

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Agapetus I. (22.4. v Konstantinopoli umírá)
Silverius (svěcen 8.6.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – slované, stěhování národů = germánští Langobardi, turkotatarští kočovníci Avaři
anglické království – Keltové a Anglosasové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

537

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Silverius (v březnu sesazen, později na ostrově Ponza umírá)
Vigilius (svěcen 29.3.)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – slované, germánští Langobardi, turkotatarští kočovníci Avaři
anglické království – Keltové a Anglosasové
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

538

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – stěhování národů, Slované, Langobardi, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

539

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, germánští Langobardi a příchod turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

540

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů, germáni buď odešli nebo se smísili
uherská kotlina=Panonie – Slované, germánští Langobardi, stěhování národů = turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

541

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I. (nejvýznamnější panovník té doby)
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – slované, Langobardi, stěhování národů=turkota­tarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

542

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

543

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů, germánské kmeny buď odešly nebo se smísily
uherská kotlina=Panonie – slované, germánští Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

544

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů=turkota­tarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

545

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů=turkota­tarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

546

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů=turkota­tarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

547

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, germánští Langobardi, stěhování národů=turkota­tarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

548

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů=turkota­tarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

549

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi a nájezdy turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – Keltové a Anglosasové
francie – francká říše, rod Merovejců
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

550

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, germánští Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

551

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

552

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

553

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Lamgobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

554

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

555

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Vigilius (7.6. umírá v Sarakúzách)
do 16.4. bez papeže
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, germánští Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 7.6. papež Vigilius

556

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Pelagius I. (16.4. svěcen)
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, turkotatarští kočovníci Avaři
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

557

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Pelagius I.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosasové zakládají knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

558

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Pelagius I.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, germánští Langobardi,stě­hování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

559

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Pelagius I.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

560

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Pelagius I.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

561

císař – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Pelagius I. (4.3. umírá)
Jan III. (17.7.)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – stěhování národů, Slované, germánští Langobardi, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

562

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

563

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

564

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, germánští Langobardi, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

565

císař západní – nebyl
císař byzantský – Justinián I. (13.11. umírá)
Justinus II., synovec Justiniána I.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři, germánský kmen Langobardů se stěhuje do severní Itálie a zakládá Lombardii
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

566

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři, germánský kmen Langobardů se stěhuje do severní Itálie a zakládá Lombardii
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

567

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři, germánský kmen Langobardů se stěhuje do severní Itálie a zakládá Lombardii
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

568

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři, germánský kmen Langobardů se stěhuje do severní Itálie a zakládá Lombardii
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě Anglosaské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

569

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři, germánský kmen Langobardů se stěhuje do severní Itálie a zakládá Lombardii
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

570

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

571

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři, germánský kmen Langobardů se stěhuje do severní Itálie a zakládá Lombardii
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

572

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví

573

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II.
papež – Jan III.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

574

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II. (duševní choroba)
císař zvolil spoluvladaře vojevůdce Tiberia
papež – Jan III. (13.7. v Římě umírá)
další papež zvolen až r. 575
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 7.7. papež Jan III.

575

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II. + spoluvládce Tiberios
papež – Benedikt I. (svěcen 2.6.)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

576

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II. + spolucísař Tiberios
papež – Benedikt I.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

577

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II. + spolucísař Tiberios
papež – Benedikt I.
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

578

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinus II. (5.10. umírá)
Tiberios II. (bývalý spolucísař)
papež – Benedikt I.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 5.10. byzantský císař Justinus II.

579

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios II.
papež – Benedikt I. (30.7. v Římě umírá)
Pelagius II. (svěcen 26.11.)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 13.7. papež Benedikt I.

580

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios II.
papež – Pelagius II.
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasské knížectví

581

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios II.
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

582

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios II. (13.8. umírá)
Maurikios
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

583

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II.
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

584

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Čechy, Morava – Slované
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

585

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

586

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

587

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

588

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

589

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

590

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – Pelagius II. (7.2.umírá v Římě)
Řehoř I. Veliký (svěcen 3.9.)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 7.2. papež Pelagius II.

591

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

592

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

593

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

594

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Čechy, Morava – Slované

595

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

596

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

597

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

598

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

599

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

600

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

601

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

602
**
císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Maurikios (umírá)
Fokas
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

603

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas (krutovláda)
papež – sv. Řehoř I. Veliký
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

604

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas
papež – Řehoř I. Veliký (12.3. umírá)
Sabinianus (v březnu zvolen, 13.9. svěcen)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

605

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas (tyran)
papež – Sabinianus
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

606

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas (tyran a krutovládce)
papež – Sabinianus (22.2. v Římě umírá)
po jeho smrti rok bez papeže
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

607

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas
papež – Bonifác III., 66. papež v pořadí (19.2. svěcen, 10.11. umírá)
dále bez papeže
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

608

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas
papež – sv. Bonifác IV., 67. papež v pořadí (25.8. svěcen)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

609

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas
papež – sv. Bonifác IV.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

610
**
císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Fokas (5.10. umírá)
Herakleios
papež – sv. Bonifác IV.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

611

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – sv. Bonifác IV.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

612

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – sv. Bonifác IV.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

613

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – sv. Bonifác IV.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

614

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – sv. Bonifác IV.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

615

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – sv. Bonifác IV. (8.5. v Římě umírá)
Deusdedit (svěcen 19.10.)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

616

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Deusdedit
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

617

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Deusdedit
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

618

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Deusdedit (8.11. umírá)
dále rok bez papeže
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

619

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Bonifác V. (svěcen 23.12.)
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

620

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Bonifác V.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Slované, nájezdy Avarů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

621

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Bonifác V.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Slované, nájezdy Avarů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

622

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Bonifác V.
události – Mohamed odchází z Mekky a zakládá Islám
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – stěhování národů, příchod Slovanů, nájezdy Avarů
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

623

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Bonifác V.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše, na obranu proti turkotatarským Avarům
uherská kotlina=Panonie – Slované, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

624

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Bonifác V.
francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

625

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (významný panovník)
papež – Bonifác V. (23.10. v Římě umírá)
Honorius I. (svěcen 27.10.)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované, stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

626

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

627

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

628

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců, král Chlothar II.
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

629

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců, král Chlothar II. umírá
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

630

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – stěhování národů, turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví

631

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, král Dagobert I. z rodu Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
události – bitva u Vogastisburgu, sámova říše porazila franckého krále Dagoberta I.

632

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

633

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

634

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

635

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

636

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

637

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

638

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Honorius I. (12.10. v Římě umírá)
Severin (v říjnu zvolen, 28.5.640 svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

639

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Severin
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

640

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios
papež – Severin (28.5. svěcen jako 71. papež v pořadí a 2.8. umírá)
Jan IV. (v srpnu zvolen a 24.12. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

641

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Herakleios (11.2.umírá)
Konstantin III., syn Herakleiose z 1. manželkou (25.5. umírá)
Heraklonas, syn Herakleiose s 2. manželkou (září umírá)
Konstans II., syn Konstantina III.
papež – Jan IV.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

642

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež – Jan IV. (12.10. v Římě umírá)
Theodor I. (svěcen 24.11.)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

643

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež -Theodor I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

644

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež -Theodor I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

645

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež -Theodor I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

646

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež -Theodor I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

647

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež -Theodor I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

648

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež -Theodor I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

649

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež -Theodor I. (14.5. v Římě umírá)
Martin I. (svěcen 5.7.)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

650

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež – Martin I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

651

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež – Martin I.
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

652

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež – Martin I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

653

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
papež – Martin I. (17.6. sesazen)
dále bez papeže
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

654

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Martin I. (vyhnaný na Krym)
Evžen I. (10.8. svěcen jako 75. papež v pořadí)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

655

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Evžen I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 16.-9. bývalý papež Martin I. na Krymu

656

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Evžen I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

657

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Evžen I. (2.6. v Římě umírá)
Vitalianus (30.7. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

658

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – Sámova říše
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

659

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – po smrti Sámy se jeho říše rozpadá, dál není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

660

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

661

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

662

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy, Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

663

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

664

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

665

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

666

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

667

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II.
spoluvladař Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

668

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstans II. (15.9. umírá)
Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

669

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

670

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

671

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

672

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Vitalianus I. (27.1. v Římě umírá)
Adeodatus (svěcen 11.4.)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

673

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Adeodatus
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

674

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Adeodatus
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

675

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Adeodatus
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

676

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Adeodatus (16.6. v Římě umírá)
Donus (2.11. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

677

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Donus
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

678

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Donus ( 11.4. v Římě umírá)
Agatho (27.6. svěcen jako 79. papež v pořadí)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

679

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Agatho
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

680

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Agatho
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

681

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Agatho (10.1. v Římě umírá)
Lev II. (v lednu zvolen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

682

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Lev II. (17.8. svěcen jako 80. papež v pořadí)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

683

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Lev II. (3.7. umírá v Římě)
dále rok bez papeže
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

684

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos
papež – Benedikt II. (26.6. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

685

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin IV. Pogonatos (14.9. umírá)
Justinián II., syn Konstantina IV. Pogonatose
papež – Benedikt II. (8.5. v Římě umírá)
Jan V. (23.7. zvolen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

686

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Jan V. (2.8. v Římě umírá)
Konor (23.10. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

687

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Konor (21.9. v Římě umírá)
Sergius I. (15.12. svěcen jako 84. papež v pořadí)
Theodor – vzdoropapež (zřekl se)
Paschalis – vzdoropapež
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

688

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Sergius I.
Paschalis – vzdoropapež
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

689

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Sergius I.
Paschalis – vzdoropapež
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

690

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Sergius I.
Paschalis – vzdoropapež
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

691

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Sergius I.
Paschalis – vzdoropapež
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

692

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Sergius I.
Paschalis – vzdoropapež (umírá)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

693

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

694

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální)
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

695

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (despotický a brutální – svržen a poslán do vyhnanství)
Leontios
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

696

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leontios
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

697

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leontios
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

698

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leontios (svržen, později popraven)
Tiberios III.
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

699

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios III.
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

700

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios III.
papež – Sergius I.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

701

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios III.
papež – Sergius I. (7.9. v Římě umírá)
Jan VI. (30.10. svěcen jako 85. papež v pořadí)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

702

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios III.
papež – Jan VI.
Fancie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

703

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios III.
papež – Jan VI.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

704

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios III.
papež – Jan VI.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

705

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Tiberios III. (sesazen Bulhary, později popraven)
Justinián II. (znovu zvolený despotický vládce)
papež – Jan VI. (11.1. v Římě umírá)
Jan VII. (1.3. zvolen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

706

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II.
papež – Jan VII.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

707

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II.
papež – Jan VII. (18.10. v Římě umírá)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

708

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II.
papež – Sisinnius (15.1. svěcen 87. papežem v pořadí, 4.2. umírá)
Konstantin (25.3. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

709

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II.
papež – Konstantin
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

710

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II.
papež – Konstantin
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

711

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Justinián II. (popraven)
Filippikos Bardanes
papež – Konstantin
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

712

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Filippikos Bardanes
papež – Konstantin
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

713

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Filippikos Bardanes (v červnu svržen a poslán do vyhnanství)
Anastasios II.
papež – Konstantin
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

714

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Anastasios II.
papež – Konstantin
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

715

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Anastasios II. (zavřený do kláštera a později popraven)
Theodosios III.
papež – Konstantin (9.4. v Římě umírá)
Řehoř II. (19.5. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

716

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Theodosios III.
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

717

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Theodosios III. (abdikoval)
Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

718

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

719

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

720

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

721

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

722

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

723

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

724

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

725

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosasská knížectví
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

726

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

727

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

728

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

729

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

730

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř II.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

731

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – sv.Řehoř II. (11.2. umírá)
Řehoř III. (18.3. svěcen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

732

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
události – bitva u Poitiers, Francká říše porazila Araby. Franky vedl Karel Martel Kladivo, rodu Karlovců, kteří později říši ovládli

733

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

734

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

735

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

736

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

737

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

738

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

739

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

740

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský
papež – Řehoř III.
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

741

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon III. Syrský (18.6. umírá)
Konstantin V. Kopronymos
papež – Řehoř III. (28.11. umírá)
Zachariáš (3.12. zvolen)
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

742

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

743

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

744

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

745

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

746

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
francouzské království – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

747

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

748

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

749

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

750

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie – francká říše, rod Merovejců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři