Obsah Menu

novověk - časový přehled

NOVOVĚK (od 1492 – objevení Ameriky) – chronologické seřazení zajímavostí a historických dat

1492 (12.10)

 • Kryštov Kolumbus objevuje Ameriku

1498

 • Vasco de Gama přistává v Indii

1500

 • ČECHY – na Pražském hradě byl dokončen Vladislavský sál podle návrhu Benedikta Rejta z Pístova

1506

 • MORAVA – král Vladislav daroval Uherský Brod Janu z Kunovic – UB už není královské, ale poddanské

1510

 • Koperníkův objev, že Země obíhá kolem Slunce

1517

 • NĚMECKO – Martin Luther zveřejňuje své teze = lutherská reforma

1519–1522

 • Fernao Magalhaes poprvé obeplul Zemi

1519

 • ČECHY
  • šlechtický rod Šliků otevřel v Jáchymově stříbrné doly

1520

 • z Ameriky byla poprvé dovezená čokoláda do Evropy

1526

 • ČECHY – nástup Ferdinanda I. A začátek Habsburské moci u nás

1541

 • ČECHY – v Praze byla vytištěná Kronika česká od Václava Hájka z Libočan, bohužel místy smyšlená

-vyhořel Pražský hrad, mimo jiné shořely zemské desky

1547

 • RUSKO – začátek vlády Ivana IV.Hrozného

1562

 • ANGLIE – začíná obchod s otroky, nakupují je v Africe a prodávají v Jižní Americe

1569

 • MORAVA – vznikla 1. mapa Moravy, autor Pavel Fabricius

1572(24.8.)

 • FRANCIE – Bartolomějská noc v den svatby Markéty z Valois a Jindřicha IV. Navarského = vraždění hugenotů, kteří se sjeli na svatbu a pokračovalo několik měsíců

1576–1611

 • ČECHY- vláda Rudolfa II.

1579

 • MORAVA – v Kralicích nad Oslavou vyšel překlad Písma svatého, známá Bible kralická, která s stala normou literární češtiny

1582 (únor)

 • nový gregoriánský (řehořský) kalendář, podle papeže Gregora (Řehoře XIII.), v Čechách začal platit r.1584, v Anglii 1752 v Rusku až 1918

1596

 • ANGLIE – John Harrington sestavil první splachovací záchod. O tento vynález měla zájem i královna Alžběta I., která si ho nechala instalovat v Richmondském paláci.

1600

 • ČECHY – Jan Jesenský (Jessenius) provedl v Praze 1. veřejnou pitvu

1609

 • ČECHY – astronom Jan Kepler, působící na dvoře Rudolfa II., vydal v Praze spis Astronomia nova o teorii pohybu planet

1611

 • MORAVA – Uherský Brod koupil Oldřich z Kaunic

1618

 • ČECHY – 23.5. proběhla II.defenestrace, z Pražského radu, začátek protihabsburského odboje a 30-ti leté války

1619

 • SEVER. AMERIKA – z Afriky dorazí první otroci do severní Ameriky
 • ČECHY – 26.8. – Fridrich Falcký byl zvolen českým králem

1620

 • ČECHY – 8.11. – bitva na Bílé hoře

1621

 • ČECHY – 21.6. – poprava 27 vůdců stavovského povstání na Staroměstském nám., mezi poprav. i Jan Jesenský Jessenius, kat Jan Mydlář, na příkaz císaře Ferdinanda II. splnil místodržící Karel Lichtenštejn

1624

 • FRANCIE – I.ministr krále Ludvíka XIII. se stal kardinál Richelieu
 • ČECHY – bylo zavedeno 1. cejchování váh, dřív se prodávalo odhadem (hlavně maso) a od roku 1526 začali obchodníci užívat první váhy

1626

 • VATIKÁN – 18.11. -vysvěcení chrámu sv. Petra v Římě, stavba začala 1506, stavitelé Bramante, Michelangelo, Della Porta

1633 (červen)

 • ŘÍM – inkvizice přinutila odvolat názory o sluneční soustavě Galilee Galilea (1564–1642), prof.matematiky v italské Padově, ve službách rodiny Medici ve Florencii

1634

 • R-U – 25.2. – vražda císařského vojevůdce Albrechta Valdštejna v Chebu, r. 1785 byly jeho ostatky převezeny do Mnichova Hradiště do kapucínského kláštera sv. Anny

1648 (24.10.)

 • Vestfálský mír = konec 30-ti leté války

1651

 • FRANCIE – vyšla první kuchařská kniha (Francouzský kuchař), v té době vynalezl Papin tlakový hrnec

1656

 • POLSKO – 26.4. požár v Lešně zničil celou knihovnu a rukopisy Jana Amose Komenského

1665(prosinec)

 • FRANCIE – v Paříži zahájila královská manufaknura první výrobu zrcadel pro Ludvíka XIV., do té doby pouze v Benátkách

1667

 • FRANCIE – 12.6. provedl osobní lékař fr. krále Ludvíka XIV., profesor Jean Baptiste Denis, první transfuzi krve (lékařské pokusy se dělávali na sirotcích). Po transfůzích lidé hodně umírali, proto byly roku 1680 zrušeny.

1675

 • FRANCIE – vzniklo šampaňské, vymyslel ho benediktin. mnich Dom – otec Pierre Pérignon – sklepník opatství u Remeše (do láhve vína přidej libru cukru, 5 vypeckovaných broskví, rozemletý muškátový ořech a skořici, promíchat a přidat půl láhve brandy a přiveď do varu, scedit a naplnit láhve)

1675

 • FRANCIE – začaly šít ženy jako krejčí (do té doby pouze muži) a začal vycházet první módní časopis

1679

 • mor na Moravě a později v Čechách

1697

 • MORAVA – byla založená 1. textilní manufaktura na Moravě a to ve Slavkově u Brna Dominikem Ondřejem z Kounic

1710

 • ITÁLIE – Bartolomeo Cristofori vyrobil první piano

1713

 • mor v Čechách

1729

 • ČECHY – 19.3. papež Benedikt XIII. svatořečil Jana z Pomuku (Nepomuckého), kterého utopili na příkaz krále Václava IV. roku 1393

1730
-RAKOUSKO-UHERSKO-císař Karel VI. (vládl 1711–1740) zavedl tabákový monopol z důvodu množícího se pašování tabáku ze zemí, kde byl levnější

1756

 • RAK.-UHERSKO – 27.1. se v Salcburgu narodil hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart

1770

 • Kapitán Cook objeví Austrálii, světadíl se připojuje k Anglii a od r.1788 se zde posílají trestanci

1774

 • RAKOUSKO-UHERSKO – Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku

1776

 • AMERIKA – 4.7. -prohlášení nezávislosti

1789

 • AMERIKA – George Waschington byl zvolen I. americkým prezidentem 13-ti am. států

1792

 • AMERIKA – byl položen základní kámen k budově Bílého domu

1803

 • ČECHY – byl zkonstruovaný 1. parní stroj v Rak. – uhersku. Sestavil ho Josef Gerstner v Praze a sloužil jako učební pomůcka v polytechnickém ústavu. K výrobě byl poprvé použit v roce 1814 v Brně v soukenické manufaktuře. 1. parní vůz se rozjel v Praze roku 1815 a předvedl ho Josef Božek z polytechniky. Tentýž Božek roku 1817 předvedl na Vltavě parní loď

1826

 • ANGLIE – John Walker, chemik ze Stockhonu on Teese vyrobil náhodně první zápalku, když chtěl odstranit ze dřívka směs potaše a antimonu seškrábnutím o kámen – vyšlehl plamen.

1832

 • RAKOUSKO-UHERSKO – osobní kuchař knížete Metternicha poprvé upekl SACHER DORT, který je doposud pokládán za pochoutku a jeho receptura je přísně tajená

1834

 • ČECHY – 21.12. ve Stavovském divadle v Praze zazněla poprvé píseň Kde domov můj?, která se stala českou hymnou. Ke slovům Josefa Kajetána Tyla složil hudbu František Škroupa.

1837

 • AMERIKA – 4.9. odeslal malíř a vynálezce Samuel Finlay Morse z Charlestonu první text telegrafem, který sám vynalezl.

1848

 • AMERIKA – USA získalo od Mexika Kalifornii a je zde objeveno zlato, začíná největší zlatá horečka
 • AMERIKA – 1. prodaná žvýkačka. Začali ji vyrábět bratři Curtisové. Žvýkání šťáv a pryskyřic ze stromů bylo známé mezi domorodci už 1000 let před tím.

1849 (4.3.)
-RAKOUSKO-UHERSKO- vydaný patent o osvobození poddaného lidu, podle kterého se lidé vykoupili z roboty

1861–1866

 • AMERIKA – válka sever proti jihu za zrušení otroctví za prezidenta Abraháma Lincolna

1867
-RAK.-UHERSKO – velké sucho na moravském Slovácku a mor hovězího dobytka, kdy 2/3 ks padlo

1868

 • ŠVÝCARSKO – Friedrich Miescher objevil DNA (dezoxyribonukleová kyselina, která přenáší genetické informace)
 • AMERIKA – začíná ničení a vytlačování indiánů

1879

 • AMERIKA – Thomas Alva Edison vynalezl žárovku

1880

 • RAK.-UHERSKO – finančními úřady bylo prováděno oceňování pozemků pro vyměření pozemkové daně

1886

 • AMERIKA – dokončená stavba sochy Svobody v New Yorku
 • 8.5. se v Atlantě začala prodávat coca-cola, objev doktora Pembertona.

1887

 • AMERIKA – německý emigrant ve Spojených státech patentoval první gramofon

1896

 • ŘECKO – v Aténách se uskutečnily 1. novodobé olympijské hry po 1500 letech. O jejich obnovu se zasloužil baron Pierre de Coubertin
 • KANADA – na Klondiku v Yukonu bylo nalezeno zlato a začala zlatá horečka

1901

 • ANGLIE – zemřela anglická královna Viktorie, na trůn nastupuje Eduard VII.

1902

 • ANGLIE – Herbertu C. Boothovi se podařil sestavit první funkční lapač prachu – vysavač – a první si ho koupil anglický král

Edward VII.

1923

 • JAPONSKO – zemětřesení a následný požár zničily většinu hlavního města Tokia

1945

 • ČSR – poprvé se objevily známé tatranky, které se skládaly ze 6 oplatek s oříškovou náplní