Obsah Menu

Měření času

Jak naši předkové měřili čas

V dávných dobách neměli lidé potřebu přesného měření času. Nejdůležitější a hlavní byla obživa, to znamená práce na poli a tím se také řídili.

Rok měli rozdělený jako dnes na jaro, kdy zaseli, léto (žně), podzim a zimu, kdy pole odpočívalo.

Rozdělení roku na 12 měsíců zavedli už 4 tisíce let před n. l. Babylóňané, Egypťané a Číňané. Každý z nich měl ale jiný počet dnů v měsíci.

Dokonce i daný letopočet se různil. Sjednocení letopočtů a zavedení před Kristem a po něm začalo někdy kolem roku 525 a do všeobecného užívání se dostalo až v 9. stol. n. l.

Vedení kalendářů měli na starosti kněží a církev, aby mohli vypočítávat křesťanské svátky, např. Velikonoce a Vánoce.
Vycházeli z tzv. juliánského kalendáře, který měl rok rozdělený na 365 dnů a 6 hodin. Zavedl ho v roce 46 př. n. l. římský císař Julius Ceasar.

Toto počítání, tzv. juliánský kalendář nebylo přesné, proto papež Řehoř XIII. (latinsky Gregorius) nechal sestavit a v únoru 1582 do života uvedl nový řehořský (gregoriánský) kalendář, který užíváme doposud.

Aby byl kalendář v souladu s přírodou, vypustili v říjnu 1582 deset dnů: lidé šli večer 4. 10. spát a probudili se ráno 15. 10.
(Ale ani tento kalendář není přesný. Za 3 280 let udělá odchylku oproti pohybu Země a Slunce o 1 den.)

Jako přijetí každé novinky, tak i této trvalo nějakou dobu. Zatím co na Moravě se podle něho řídili od počátku, v Čechách se nový (gregoriánský) kalendář začal užívat až v roce 1584, v Anglii 1752 a pravoslavné Rusko ho přijalo až v roce 1918.

Také den si lidé rozdělili, podle polohy Slunce a hvězd, na ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, půlnoc a svítání. Tyto jednotlivé úseky oznamovalo bití zvonu nebo v pozdějších dobách troubil ponocný.
Denní a noční hodiny nebyly stejně dlouhé. V létě byla denní hodina delší než noční a v zimě naopak.

Čas odměřovaly pomocí slunečních hodin, zapálených svící, na kterých byly značky a později se užívalo přesýpacích hodin.

K přesnějšímu měření a rozdělení dne a noci na stejný počet dílů o stejné délce mohlo dojít až po vynálezu kolečkových hodin, o jehož prvenství se dělí hvězdář a matematik, benediktinský mnich Gerhot a verovský duchovní Pacifik.

Zmínky o těchto časoměrných strojích (horologium), česky orlojích jsou už ve 12. stol., ale rozšířili se až od století 14.

V roce 1402 se připomíná orlojní stroj pražského orlojníka Alberta, na Staroměstské radnici, který neměl dobrý chod. Později ho nahradil známý pražský orloj.

Ze začátku se jejich výrobou zabývali kováři a zámečníci. Teprve v roce 1480 vyrobili ve Francii ocelové hodinové pero, které umožnilo vyrábět menší měřiče času a z kovářů se oddělili mistři hodináři, ale i tak byli dlouhou dobu spolu v jednom cechu.

Podrobný popis hodinového bicího mechanisnu z kutého železa, z konce 14. století, se dochoval a je uložen ve Vatikánské knihovně.

Za vynálezce a prvního výrobce kapesních hodinek byl považovaný norimberský zámečník Peter Henlein z roku 1512.
Archivní výzkumy však dokazují existenci malých hodinek v Miláně v roce 1488.

Byly železné, měly jednu ručičku a ciferník rozdělený na 24 díly chránilo sklo. Nosily se na krku na řetězu a kupovali je jen bohatí lidé.
Vedle nákrčních hodinek se začal hodinový strojek objevovat v různých, až bizardních, schránkách. Vmontovával se do prstenů, rukojetí dýk, křížů, lebek či se staly součástí šperku.

Schránku hodin a hodinek ovlivňovala doba a styl, ve které se vyráběly. Kdo by měl zájem, může si různé gotické, renesanční, barokní, empírové, secesní a jiné hodinářské výrobky prohlédnou v našich dvou muzeích hodin. Jedna sbírka je v Uměleckoprů­myslovém muzeu v Praze a druhá ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
Zajímavosti o nich si také můžete přečíct v knize HODINY A HODINKY, kterou napsal Emanuel Poche a Libuše Urešová.

Poledne se seřídilo podle Slunce na vrcholu a měřil se místní čas, který nebyl všude stejný.
Při rozvoji mezinárodního styku a dopravy, vznikla otázka sjednocení nebo upravení místních časů na světový.
Tak mezi roky 1879 a 1894 vzniklo 15 časových zón, začínajících poledníkem, který prochází hvězdárnou Greenwich u Londýna a čas v jednotlivých zónách se posunuje o hodinu.
My patříme do pásma středoevropského.