Obsah Menu

Představitelé středověkého světa II.

Druhá část předtavitelů středověku od roku 751 do 1099

751

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců, syn Karla Martela Kladiva, svrhnul z trůnu Merovejce a začal sám vládnout
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

752

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Zachariáš (15.3. umírá)
Štěpán II. (III.) (26.3. svěcen 92. papežem v pořadí)
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

753

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán II. (III.)
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

754

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán II. (III.)
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

755

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán II. (III.)
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

756

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán II. (III.)
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

757

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán II. (III.) (26.4. v Římě umírá)
Pavel I. (29.5. svěcen jako 93. papež v pořadí)
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

758

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

759

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

760

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

761

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

762

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

763

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

764

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

765

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

766

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I.
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

767

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Pavel I. (28.6. umírá)
Konstantin – vzdoropapež (29.6. zvolen)
Francie, Německo – francká říše, Pipin Krátký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

768

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán III. (IV.) (7.8. svěcen za 94. papeže v pořadí)
Konstantin – vzdoropapež (31.7. sesazen)
Filip – vzdoropapež (31.7. zvolen a téhož dne sesazen)
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců, syn Pipina Krátkého
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

769

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán III. (IV.)
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

770

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán III. (IV.)
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

771

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán III. (IV.)
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

772

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Štěpán III. (IV.) (24.1. umírá v Římě)
Hadrián I. (9.2. svěcen jako 95. papež v pořadí)
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 24.1. papež Štěpán III.
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři)

773

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

774

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

775

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin V. Kopronymos (14.9. umírá, v 9. stol. byly jeho ostatky vyzvednuty a vhozeny do moře jako trest)
Leon IV. Chazar
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

776

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon IV. Chazar
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

777

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon IV. Chazar
papež – Hadrián I.
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Francie, Německo – Francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců

778

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon IV. Chazar
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

779

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon IV. Chazar
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

780

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Leon IV. Chazar (umírá na tuberu)
Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

781

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

782

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

783

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

784

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

785

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

786

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

787

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

788

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

789

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (nezletilý syn Leona IV., vládne regentka jeho matka Irena)
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

790

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI.
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

791

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI.
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

792

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI.
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – na severozápadě Keltové, na jihovýchodě anglosaská knížectví
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

793

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI.
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

794

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI.
papež – Hadrián I.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, kroniky mlčí
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

795

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI.
papež – Hadrián I. (25.12. v Římě umírá)
Lev III. (27.12. svěcen 96. papežem v pořadí)
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

796

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

797

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Konstantin VI. (oslepen, mučen na popud své matky Ireny – umírá)
Irena
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

798

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Irena
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

799

císař západní – nebyl
císař byzantský – východní – Irena
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

800

císař západní – Karel Veliký (1. středověký císař západní Evropy)
císař byzantský – východní – Irena
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
události – 25.12. korunuje papež Lev III. Karla Velikého 1. středověkým západním císařem

801

císař západní – Karel Veliký (1. středověký císař západní Evropy)
císař byzantský – východní – Irena
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

802

císař západní – Karel Veliký (1. středověký císař západní Evropy)
císař byzantský – východní – Irena (abdikovala)
Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

803

císař západní – Karel Veliký (1. středověký císař západní Evropy)
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři
úmrtí – Irena – byzantská císařovna, ve vyhnanství na ostrově Lesbos

804

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

805

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

806

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

807

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

808

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

809

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

810

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I.
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

811

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Nikeforos I. (26.7. umírá v bitvě s Bulhary)
Staurakios – od července do října
Michael I. Rangabe
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

812

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Michael I. Rangabe
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

813

císař západní – Karel Veliký
císař byzantský – východní – Michael I. Rangabe (abdikoval a odešel do kláštera)
Leon V. Arménský
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

814

císař západní – Karel Veliký (28.1. umírá)
Ludvík I. Pobožný, syn Karla Velikého a 3. manželky Hildegardy Savojské
císař byzantský – východní – Leon V. Arménský
papež – Lev III.
Francie, Německo – francká říše, Karel Veliký z rodu Karlovců
Čechy,Morava – není nic známo, pouze zmínka v životopisu Karla Velikého o kmenu Čechů
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

815

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – východní – Leon V. Arménský
papež – Lev III.
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

816

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – východní – Leon V. Arménský
papež – Lev III. (12.6. v Římě umírá)
Štěpán IV. (V.) (22.6. svěcen jako 97. papež v pořadí)
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

817

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – východní – Leon V. Arménský
papež – Štěpán IV. (V.) (24.1. v Římě umírá)
Paschalis I. (25.1. zvolen)
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

818

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – východní – Leon V. Arménský
papež – Paschalis I.
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

819

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – Leon V. Arménský
papež – Paschalis I.
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

820

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – Leon V. Arménský
papež – Paschalis I.
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

821

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – Leon V. Arménský
papež – Paschalis I.
Čechy,Morava – není nic známo
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři

822

císař západní – Ludvík I. Pobožný
císař byzantský – Leon V. Arménský
papež – Paschalis I.
Čechy,Morava – první zmínka o Moravanech a Češích, kteří se dostavili za císařem Ludvíkem I. Pobožným
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované + turkotatarští kočovníci Avaři, poslední zmínka o Avarech, po válkách se asi rozptýlili mezi Slovany

823

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Paschalis I.
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
uherská kotlina=Panonie – Slované

824

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Paschalis I. (v březnu v Římě umírá)
Evžen II. (v květnu zvolen)
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

825

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Evžen II.
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

826

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Evžen II.
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

827

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Evžen II. (v srpnu v Římě umírá)
Valentin (v srpnu svěcen a v září umírá)
Řehoř IV. (v září zvolen)
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

828

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV. (29.3. svěcen jako 101. papež v pořadí)
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

829

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

830

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

831

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Čechy, Morava – pravděpodobně se začíná sjednocovat území do jednoho celku pod vedením Mojmíra I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

832

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Mojmír I. vypudil Pribinu z Nitranska a připojuje jeho území k Velké Moravě
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

833

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný (na chvíli sesazen svými 3 syny)
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

834

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

835

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

836

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

837

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

838

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

839

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

840

císař ř.ř. – Ludvík I. Pobožný (umírá)
papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

841

papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

842

papež – Řehoř IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

843

papež – Řehoř IV.
císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
události – rozdělení Franské říše Verdunskou smlouvou na 3 díly mezi vnuky Karla Velikého
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Německo (východofranská říše) – Ludvík II. Němec
středofranská říše – Lothar I.

844

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Řehoř IV. (25.1. v Římě umírá)
Jan – vzdoropapež (25.1. zvolen a hned sesazen)
Sergius II. (25.1. zvolen a svěcen)
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.
Německo (východofranská říše) – Ludvík II. Němec

845

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Sergius II.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I.
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.

846

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Sergius II.
Morava, Čechy, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Mojmír I., východofranský král Ludvík Němec dosadil Mojmírova synovce Rostislava
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.

847

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Sergius II. (27.1. umírá)
Lev IV. (10.4. svěcen 103. papežem v pořadí)
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.

848

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Lev IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.

849

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Lev IV.
Morava, Čechy, západní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.

850

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Lev IV.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.

851

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Lev IV.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.

852

cisař Sv.ř.ř. – LudvíkII. Němec
papež – Lev IV.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.
Bulharsko – kníže Boris I.

853

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Lev IV.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.
Bulharsko – kníže Boris I.

854

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Lev IV.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I.
Bulharsko – kníže Boris I.

855

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Lev IV. (17.7. umírá v Římě)
Benedikt III. ( v červenci zvolen a 29.9. svěcen)
Anastáz Bibliotékář – vzdoropapež (21.9. zvolen a 24.9. sesazen)
Morava, Čechy, západní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
středofranská říše – Lothar I. (umírá a země je dále rozdělená na 3 díly)
Bulharsko – kníže Boris I.

856

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Benedikt III.
Morava, Čechy, západní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

857

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Benedikt III.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

858

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – Benedikt III. (7.4. umírá v Římě)
sv. Mikuláš I. Veliký (24.4. svěcen 105. papežem v pořadí)
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

859

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

860

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

861

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
byzantský cisař – Michal III.
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, západní Slovensko, uherská nížina – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

862

cisař Sv.ř.ř. – LudvíkII. Němec
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, západní Slovensko – kníže Rostislav
uherská kotlina – panonie – připojena k Velkomoravské říši
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

863

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
byzantský císař – Michael III.
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, západní Slovensko – kníže Rostislav
uherská kotlina – panonie – připojena k Velkomoravské říši
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
události – příchod slovanských verozvěstů Konatantina a Metoděje na Moravu
Bulharsko – kníže Boris I.

864

cisař Sv.ř.ř. – Ludvík Němec
byzantský císař – Michael III.
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

865

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
byzantský císař – Michael III.
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – kníže Rostislav
uherská kotlina – panonie – připojena k Velkomoravské říši
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

866

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
byzantský císař – Michael III.
papež – sv. Mikuláš I. Veliký
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Rostislav
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

867

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
byzantský císař – Michael III.
papež – sv. Mikuláš I. Veliký (13.11. v Římě umírá)
Hadrián II. (14.12. svěcen)
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Rostislav
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

868

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Hadrián II.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Rostislav
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

869

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Hadrián II.
Morava, Čechy, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Rostislav
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

870

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Hadrián II.
Morava, Čechy, západní Slovensko – VM, kníže Rostislav, synovec Svatopluk ho nechává zajat a dopravit k východofrantskému králi Ludvíku Němci, kde je oslepen a doživotně uvězněn, nastupuje kníže Svatopluk
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý

871

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Hadrián II.
Morava, Čechy, západní Slovensko, část Maďarska a Rakouska – Velká Morava, kníže Svatopluk
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
uherská kotlina – slované
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý

872

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Hadrián II. (13.12. v Římě umírá)
Jan VIII. (14.12. svěcen 107. papežem v pořadí)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, západní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

873

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý

874

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý
Bulharsko – kníže Boris I.

875

císař ř.ř. – Ludvík II. Němec
papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý

876

císař ř.ř. – Karel II. Holý
papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských
východní Franská říše (dnešní Německo) – Ludvík II. Němec
Francie (západofranská říše) – Karel II. Holý

877

císař ř.ř. – Karel II. Holý (umírá)
papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – severozápad Keltové, jihovýchod Anglosasové a nájezdy Vikingů, hlavně dánských

878

papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
anglický ostrov – král Alfréd Veliký porazil vikingy a sjednotil anglosaské území

879

papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

880

papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše

881

císař ř.ř. – titulárně zvolený Karel III., syn Ludvíka II. Němce
císař byzantský – Basileios I.
papež – Jan VIII.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

882

císař byzantský – Basileios I.
papež – Jan VIII. (16.12. v Římě umírá)
Marinus I. (v prosinci zvolen)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

883

papež – Marinus I.
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

884

papež – Marinus I. (15.5. umírá)
sv. Hadrián III. (17.5. svěcen jako 109. papež v pořadí)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

885

papež – sv. Hadrián III. (v září umírá)
Štěpán V. (VI.) (v září zvolen)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.
události – český kníže Bořivoj dal budovat první a dnes nejstarší kamenný kostel v Čechách (Levý Hradec)

886

papež – Štěpán V. (VI.)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

887

papež – Štěpán V. (VI.)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

888

papež – Štěpán V. (VI.)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. – první doložený Přemyslovec
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I.

889

papež – Štěpán V. (VI.)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Bořivoj I. (Bořivoj umírá)
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – kníže Boris I. (odchází do kláštera a nastupuje jeho syn Vladimít I.)

890

papež – Štěpán V. (VI.)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Spytihněv I. – Bořivojův syn
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů pod vedením Arpáda
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Vladimír I.

891

papež – Štěpán V. (VI.) (19.9. umírá)
Formosus (6.10. svěcen)
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Spytihněv I. – Bořivojův syn
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů pod vedením Arpáda
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Vladimír I.

892

papež – Formosus
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, zápodní Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Spytihněv I. – Bořivojův syn
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů pod vedením Arpáda
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Vladimír I.

893

papež – Formosus
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Svatopluka kníže Spytihněv I. – Bořivojův syn
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů pod vedením Arpáda
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Vladimír I. (je svržen a nahradí ho bratr Symeon)

894

papež – Formosus
Morava, Čechy, část Maďarska a Rakouska, Slovensko – Velká Morava, kníže Svatopluk (umírá)
kníže Mojmír II.
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Mojmíra II. kníže Spytihněv I. – Bořivojův syn
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

895

papež – Formosus
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II.
Čechy – jsou podřízené Velké Moravě a spravuje je pro knížete Mojmíra II. kníže Spytihněv I. – Bořivojův syn, v Řezně žádají o ochranu před VM a odtrhují se
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů pod vedením Arpáda
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

896

papež – Formosus (4.4. v Římě umírá)
Bonifác VI. (11.4. svěcen jako 112. papež v pořadí a 26.4. umírá)
Štěpán VI. (VII.) (11.6. zvolen)
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů pod vedením Arpáda
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

897

papež – Štěpán VI. (VII.) (sesazen a v témže roce umírá)
Roman (v srpnu zvolen a v listopadu sesazen)
Teodor II. (v prosinci zvolen)
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů a boje s nimi
Polsko – součást Velkomoravské říše
východofrancká říše – Arnulf
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

898

papež – Teodor II. (v lednu umírá)
Jan IX. (v lednu svěcen za 116. papeže v pořadí)
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů a boje s nimi
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

899

papež – Jan IX.
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů a boje s nimi
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)
**Německo (východofranská říše) – Arnulf Korutanský

900

papež – Jan IX. (v květnu umírá)
Benedikt IV. (v květnu svěcen)
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů a boje s nimi
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

901

císař říše římské – Ludvík Provensálský
papež – Benedikt IV.
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Panonie – součást Velkomoravské říše, příchod kočovných Maďarů a boje s nimi
Polsko – součást Velkomoravské říše
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

902

papež – Benedikt IV.
Morava – Velkomoravská říše, kníže Mojmír II. (pravděpodobně padl v bitvě s Maďary)
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – VM, slované, nájezdy kočovných Maďarů
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

903

papež – Benedikt IV. (v srpnu umírá)
Lev V. (zvolen a v září sesazen)
Christoforus – vzdoropapež (v září zvolen)
Morava – Velkomoravská říše
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – VM, slované, nájezdy kočovných Maďarů pod vedením Arpáda
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

904

papež – Christoforus – vzdoropapež (v lednu sesazen)
Sergius III. (29.1. zvolen)
Morava – Velkomoravská říše
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – VM, slované, nájezdy kočovných Maďarů
Polsko – VM, tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

905

papež – Sergius III.
Morava – Velkomoravská říše
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – VM, slované, nájezdy kočovných Maďarů
Polsko – VM, tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)
úmrtí – 118. papež, sesazený Lev V.

906

papež – Sergius III.
Morava – Velkomoravská říše (pravděpodobný rozpad, nebo o rok později)
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
události – svatba Vratislava I., syna Bořivoje a Ludmily s Drahomírou, dcerou pobaltského knížete Stodoranů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

907

papež – Sergius III.
Morava – Velkomoravská říše, v červenci krvavá bitva u Bratislavy s Maďary vedla k rozpadu Velké Moravy
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

908

papež – Sergius III.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

910

papež – Sergius III.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

911

papež – Sergius III. (14.4. umírá)
Anastáz III. (v září svěcen 120. papežem v pořadí)
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

912

Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
papež – Anastáz III.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

913

papež – Anastáz III. (v říjnu umírá)
Lando (v listopadu zvolen)
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

914

papež – Lando (v březnu umírá)
Jan X. (v dubnu zvolen)
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

915

papež – Jan X.
Čechy – kníže Spytihněv I. z rodu Přemyslovců (umírá)
Vratislav I., bratr Spytihněva I. a syn Bořivoje a Ludmily
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

916

papež – Jan X.
Čechy – Vratislav I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

917

papež – Jan X.
Čechy – Vratislav I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

918

papež – Jan X.
Čechy – Vratislav I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

919

císař ř.ř. – Jindřich I. Ptáčník
papež – Jan X.
Čechy – Vratislav I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Německo – vymírá východofrancká větev Karlovců, nastupuje saský vévoda Jindřich I. Ptáčník
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

920

papež – Jan X.
Čechy – Vratislav I. z rodu Přemyslovců
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

921

papež – Jan X.
Čechy – Vratislav I. z rodu Přemyslovců (13.2. umírá)
nezletilý sv. Václav I., syn Vratislava I. a Drahomíry
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)
události – 16.9. nechává Drahomíra zavraždit svoji tchýni Ludmilu a vládne jako regentka místo syna Václava

922

papež – Jan X.
Čechy – sv. Václav I., jako regentka vládne jeho matka Drahomíra
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

923

papež – Jan X.
Čechy – sv. Václav I., jako regentka vládne jeho matka Drahomíra
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

924

papež – Jan X.
Čechy – sv. Václav I., jako regentka vládne jeho matka Drahomíra
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

925

papež – Jan X.
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

926

papež – Jan X.
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

927

papež – Jan X.
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
Bulharsko – Symeon (první bulharský car)

928

papež – Jan X. (v květnu sesazen)
Lev VI. (v květnu zvolen)
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

929

císař s.ř.ř. – Jindřich I. Ptáčník
papež – Lev VI. (v lednu umírá)
Štěpán VII. (VIII.)
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – sesazený papež Jan X.

930

císař s.ř.ř. – Jindřich I. Ptáčník
papež – Štěpán VII. (VIII.)
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

931

papež – Štěpán VII. (VIII.) (v únoru v Římě umírá)
Jan XI. (v březnu zvilen i svěcen)
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

932

papež – Jan XI.
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

933

papež – Jan XI.
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

934

papež – Jan XI.
Čechy – sv. Václav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

935

papež – Jan XI.
Čechy – sv. Václav I. (28.9. zavražděn)
Boleslav I., bratr sv. Václava I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
úmrtí – 28.9. – Václav I. byl ubit družiníky svého bratra ve Staré Boleslavi

936

císař s.ř.ř. – Jindřich I. Ptáčník (umírá)
papež – Jan XI. (v lednu umírá)
Lev VII. (v lednu zvolen a svěcen)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

937

císař s.ř.ř. -
papež – Lev VII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

938

papež – Lev VII.
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
císař s.ř.ř. – Ota I.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů

939

císař s.ř.ř. -
papež – Lev VII. (13.7. umírá)
Štěpán VIII. (IX.) (v červenci zvolen)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

940

císař s.ř.ř. -
papež – Štěpán VIII. (IX.)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

941

císař s.ř.ř. -
papež – Štěpán VIII. (IX.)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

942

císař s.ř.ř. -
papež – Štěpán VIII. (IX.) (v říjnu v Římě umírá)
Marinus II. (30.10. zvolen a 11.11. svěcen 128. papežem v pořadí)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

943

císař s.ř.ř. -
papež – Marinus II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

944

císař s.ř.ř. -
papež – Marinus II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

945

papež – Marinus II.
císař s.ř.ř. -
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

946

císař s.ř.ř. -
papež – Marinus II. (v květnu umírá v Římě)
Agapet II. (10.5. zvolen)
Čechy – kníže Boleslav I.
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

947

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

948

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

949

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

950

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

951

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

952

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

953

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

954

císař s.ř.ř. -
papež – Agapet II.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – slované, nájezdy kočovných Maďarů a podrobení si původních obyvatel
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

955

císař Sv.ř.ř. -
papež – Agapet II. (15.12. umírá)
Jan XII. (16.12. zvolen)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – kočující Maďaři se smísili s původními slovany a zakládají svůj stát
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané
události – bitva na řece Lechu, která zastavila Maďary, kteří se stáhli do uherské kotliny a začali budovat svůj stát

956

papež – Jan XII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

957

papež – Jan XII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

958

papež – Jan XII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

959

papež – Jan XII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

960

papež – Jan XII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

961

papež – Jan XII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

962

císař ř.ř. – Ota I.
král ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
císař Sv.říše ř. – Ota I., zakládá Svatou říši římskou
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – tři kmeny slovanů – Polané, Vislané, Slezané

963

císař ř.ř. – Ota I.
král ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XII. (4.12. sesazen)
Lev VIII. (4.12. zvolen)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kolem Hnězdna se začíná formovat Velkopolský stát, první doložený vládce byl kníže Měšek I. z rodu Piastovců

964

císař ř.ř. – Ota I.
král ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XII. (v únoru znovunastolen a 14.5. umírá)
Lev VIII. (26.2. sesazen a 23.6. znovunastolen)
Benedikt V. (14.5. zvolen a 23.6. sesazen)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek I. z rodu Piastovců

965

císař ř.ř. – Ota I.
král ř.ř. – Ota II.
papež – Lev VIII. (v březnu umírá)
Benedikt V. (4.7. umírá)
Jan XIII. (1.10. zvolen)
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek I. z rodu Piastovců
události – Velkopolský kníže Měšek I. se žení s Dobravou, dcerou českého Přemyslovce Boleslava I.

966

císař ř.ř. – Ota I.
král ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XIII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně pod nadvládou Maďarů
polské území – kníže Měšek I. z rodu Piastovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda

967

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XIII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně patřila k Uhersku
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

968

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XIII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně patřila k Uhersku
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

969

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XIII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně patřila k Uhersku
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

970

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XIII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně patřila k Uhersku
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

971

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XIII.
Čechy – kníže Boleslav I.
Morava – pravděpodobně patřila k Uhersku
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

972

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Jan XIII. (6.9. umírá)
Benedikt VI.
Čechy – kníže Boleslav I. (15.7. umírá)
Boleslav II., syn Boleslava I.
Morava – pravděpodobně patřila k Uhersku
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

973

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VI. (19.1. svěcen jako 134. papež v pořadí)
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců
události – zřízení pražského biskupství, první biskup Sas Dětmar

974

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VI. (v červnu sesazen a v červenci umírá)
Bonifác VII. – vzdoropapež, v červnu zvolen
Benedikt VII. (28.10. svěcen)
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

975

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

976

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

977

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
císař s.ř.ř. – Ota II.
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

978

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

979

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

980

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

981

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – ve Velkopolsku kníže Měšek z rodu Piastovců
Krakovsko ovládali Přemyslovci

982

císař ř.ř. – Ota II.
papež – Benedikt VII.
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců
události – zvolen 2. pražský biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců

983

císař ř.ř. – Ota II.
král říše římské – Ota III.
papež – Benedikt VII. (10.7. v Římě umírá)
Jan XIV. (v prosinci svěcen)
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

984

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XIV. (v dubnu sesazen a v srpnu umírá)
Bonifác VII. – vzdoropapež
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

985

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV. (v srpnu svěcen)
Bonifác VII. – vzdoropapež (20.7. umírá)
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

986

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

987

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
Francie – vymírá rod Karlovců, největší území kolem Pažíže ovládne Hugo Kapet Pláštík, zakladatel rodu Kapetovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

988

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

989

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

990

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

991

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Měšek z rodu Piastovců

992

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Boleslav I. Chrabrý z rodu Piastovců, syn Měška a 1. manželky Dobravy Přemyslovny

993

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Boleslav I. Chrabrýz rodu Piastovců

994

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Boleslav Chrabrý z rodu Piastovců

995

král ř.ř. – Ota III.
papež – Jan XV.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Boleslav I. Chrabrý z rodu Piastovců
události – vyvraždění rodu Slavníkovců v jejich Libici rodem přemyslovců, zůstal pouze sv. Vojtěch v zahraničí

996

král ř.ř. – Ota III. (korunovaný císařem)
papež – Jan XV. (v březnu umírá v Římě)
Řehoř V. (3.5. svěcen)
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
Francie – Robert II.
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – ve Velkopolsku kníže Boleslav I. Chrabrý z rodu Piastovců
Krakovsko ovládali čeští Přemyslovci

997

císař ř.ř.ř – Ota III.
papež – Řehoř V.
Jan XVI. – vzdoropapež (v březnu zvolen)
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – Velkopolsko i Krakovsko Boleslav I. Chrabrý, syn Měška I. a 1. manželky Dobravy Přemyslovny
úmrtí – 23.4. 2. pražský biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců, mučednickou smrtí při misijní cestě do Pobaltí

998

papež – Řehoř V.
Jan XVI. – vzdoropapež (v květnu sesazen)
císař ř.ř.ř – Ota III.
Čechy – Boleslav II. rodu Přemyslovců
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda

999

císař ř.ř.ř – Ota III.
papež – Řehoř V. (12.3. umírá)
Silvestr II. (2.4. zvolen 139. papežem v pořadí)
Čechy a Morava – Boleslav II. rodu Přemyslovců (7.2. umírá)
Boleslav III. Ryšavý, syn Boleslava II.
uherská kotlina – Gejza, potomek Arpáda
Polsko – kníže Boleslav I. Chrabrý z rodu Piastovců

1000

císař ř.ř.ř – Ota III.
papež – Silvestr II.
Čechy a Morava – Boleslav III. Ryšavý
polské území – Boleslav Chrabrý, syn Měška Piastovce a 1. manželky Dobravy Přemyslovny
uherská kotlina – král Štěpán I. Svatý, Arpádovec a Gejzův syn
události – založení arcibiskupství v Ostřihomi (Uhersku) a dědičný titul krále pro uherského vládce
-založení arcibiskupství v Hvězdně (Polsko)

1001

císař ř.ř.ř – Ota III.
papež – Silvestr II.
Čechy a Morava – Boleslav III. Ryšavý

1002

císař ř.ř.ř – Ota III.
král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Silvestr II.
Čechy – Vladivoj z Polska dosazený Boleslavem Chrabrým

1003

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Silvestr II. (12.5. umírá)
Jan XVII. (16.5. zvolen a 6.11. umírá)
Jan XVIII. (25.12. zvolen)
Čechy a Morava – Vladivoj z Polska
od ledna znovu Boleslav III. Ryšavý (zajat polským Boleslavem Chrabrým a oslepen)
Boleslav Chrabrý
události – 1. vybíjení Vršovců
-boje o trůn ohrozily existenci našeho státu

1004

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Jan XVIII.
Čechy a Morava – Boleslav Chrabrý x Jaromír, bratr Boleslava III. Ryšavého
Polsko – Boleslav Chrabrý

1005

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Jan XVIII.
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1006

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Jan XVIII.
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1007

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Jan XVIII.
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1008

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Jan XVIII.
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1009

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Jan XVIII. (v červenci v Římě umírá)
Sergius IV. (31.7. zvolen)
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1010

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Sergius IV.
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1011

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Sergius IV.
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1012

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Sergius IV. (12.5. v Římě umírá)
Řehoř – vzdoropapež (12.5. zvolen a současně sesazen)
Benedikt VIII. (18.5. svěcen 143. papežem v pořadí)
Čechy – Jaromír rodu Přemyslovského (císař ho nechává uvěznit)
Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1013

král ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1014

král ř.ř. – Jindřich II. (korunovaný císařm ř.ř.)
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý
události – 2. vybíjení Vršovců

1015

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1016

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1017

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1018

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – zůstala součáctí Polska
Polsko – Boleslav Chrabrý

1019

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha a Boženy
Polsko – Boleslav Chrabrý

1020

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha a Boženy

1021

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha a Boženy

1022

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha a Boženy

1023

císař ř.ř. – Jindřich II.
papež – Benedikt VIII.
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha a Boženy

1024

císař ř.ř. – Jindřich II. (umírá)
Konrád II. Sálský (zatím římskoněmecký král, korunovaný císař v r. 1027)
papež – Benedikt VIII. (9.4. v Římě umírá)
Jan XIX. (19.4. zvolen)
Čechy – Oldřich rodu Přemyslovců, Bratr Jaromíra a Boleslava III. Ryšavého
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha a Boženy

1025

král ř.ř. – Konrád II. Sálský
papež – Jan XIX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1026

král ř.ř. – Konrád II. Sálský
papež – Jan XIX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1027

král ř.ř. – Konrád II. Sálský (korunovaný císařem)
papež – Jan XIX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1028

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Jan XIX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1029

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Jan XIX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1030

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Jan XIX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1031

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Jan XIX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1032

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Jan XIX. (20.10. umírá)
Benedikt IX. (26.8. zvolen a 3.9. svěcen jako 145. papež v pořadí)
Čechy – Oldřich Přemyslovec
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1033

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy – Oldřich Přemyslovec (uvězněný císařem)
na trůn se vrátil jeho bratr Jaromír
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1034

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy – Jaromír Přemyslovec (bratr Oldřich ho zajal a oslepil)
Oldřich (vládl do 9.11., kdy umírá)
Morava – připojená k Čechám, Břetislav I., syn Oldřicha
Polsko – Měšek II., syn Boleslava Chrabrého

1035

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I., syn Oldřicha a jeho milenky Boženy
úmrtí – slepý český kníže Jaromír, zabitý na záchodě

1036

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I., syn Oldřicha a jeho milenky Boženy

1037

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I., syn Oldřicha a jeho milenky Boženy
události – český kníže Boleslav III. Ryšavý zamřel ve vězení

1038

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I., syn Oldřicha a jeho milenky Boženy

1039

císař ř.ř. – Konrád II. Sálský
král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I., syn Oldřicha a jeho milenky Boženy

1040

král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I., syn Oldřicha a jeho milenky Boženy

1041

král ř.ř. – Jindřich III. Černý
Čechy a Morava – Břetislav I.

1042

král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I.

1043

král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX.
Čechy a Morava – Břetislav I.

1044

král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Benedikt IX. (v září sesazen)
Čechy a Morava – Břetislav I.

1045

král ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – Silvestr III. (20.1. svěcen a v březnu sesazen)
Benedikt IX. (10.3. podruhé zvolen a 1.5. abdikoval)
Řehoř VI. (1.5. zvolen)
Čechy a Morava – Břetislav I.

1046

král ř.ř. – Jindřich III. Černý (korunovaný císařem ř.ř.)
papež – Benedikt IX. (24.12. sesazen)
Řehoř VI. (20.12. sesazen)
Klement II. (24.12. zvolen)
Čechy a Morava – Břetislav I.

1047

císař s.ř.ř. – Jindřich III. černý
papež – Klement II. (9.10. umírá)
Benedikt IX. (9.10. zvolen potřetí)
Damas II. (na vánoce zvolen)
Čechy a Morava – Břetislav I.
úmrtí – sesazený papež Řehoř VI.

1048

císař s.ř.ř. – Jindřich III.
papež – Benedikt IX. (v červenci sesazen)
Damas II. (17.7. svěcen a 9.8. umírá)
dále do 2.2.1049 bez papeže
Čechy a Morava – Břetislav I.

1049

císař s.ř.ř. – Jindřich III.
papež – sv. Lev IX. (2.2. zvolen a 12.2. svěcen za 152. papeže v pořadí)
Čechy a Morava – Břetislav I.

1050

císař s.ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – sv. Lev IX.
Čechy a Morava – Břetislav I.

1051

císař s.ř.ř. – Jindřich III.
papež – sv. Lev IX.
Čechy a Morava – Břetislav I.

1052

císař s.ř.ř. – Jindřich III. Černý
papež – sv. Lev IX.
Čechy a Morava – Břetislav I.

1053

císař s.ř.ř. – Jindřich III.
papež – sv. Lev IX.
Čechy a Morava – Břetislav I.

1054

císař s.ř.ř. – Jindřich III.
král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Lev IX. (19.4. umírá)
dále rok bez papeže
Čechy a Morava – Břetislav I.
Polsko – Kazimír I.
události – Břetislav I. rozdělil Moravu na údělná knížectví: Olomoucko pro syny Vratislava, Brněnsko pro Konráda, Znojemsko pro Otu

1055

císař říše římské – Jindřich III. Černý
král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Viktor II. (13.4. svěcen)
Čechy a Morava – Břetislav I. (10.1. umírá)
Spytihněv II., syn Břetislava I. a Jitky ze Schweinfurtu, neuznává otcovo rozdělení Moravy a připojuje ji k Čechám

1056

císař říše římské – Jindřich III. Černý
král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Viktor II.
Čechy a Morava – Spytihněv II.
úmrtí – sesazený a několikrát znovuzvolený papež
Benedikt IX.

1057

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Vikror II. (28.7. umírá)
Štěpán IX. (X.) (v srpnu zvolen a svěcen 154. papežem v pořadí)
Čechy a Morava – Spytihněv II.

1058

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Štěpán IX. (X.) (29.3. ve Florencii umírá)
Benedikt X. – vzdoropapež (5.4. zvolen)
Mikuláš II. (zvolen v prosinci)
Čechy a Morava – Spytihněv II.

1059

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Benedikt – vzdoropapež (sesazen)
Mikuláš II. (24.1. svěcen)
Čechy a Morava – Spytihněv II.

1060

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Mikuláš II.
Čechy a Morava – Spytihněv II.

1061

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Mikuláš II. (27.7. ve Florencii umírá)
Alexandr II. (v září zvolen a v říjnu svěcen)
Honorius II. – vdoropapež (28.10. zvolen)
Čechy a Morava – Spytihněv II. (28.1. umírá)
Vratislav II., druhý syn Břetislava I. a Jitky ze Schweinfurtu

1064

papež – Alexandr II.
Honorius II. – vzdoropapež (31.5. sesazen)

1066

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II.
Čechy a Morava – Vratislav II.
anglický ostrov – vikingové opět zaútočili, normanský vévoda Vilém Dobyvatel porazil germánské Anglosasy a vytvořil novou vládnoucí vrstvu

1067

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1068

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1069

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1070

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1071

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1072

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II.
Čechy a Morava – Vratislav II.
úmrtí – sesazený vzdoropapež Honorius II.

1073

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – Alexandr II. (21.4. v Římě umírá)
sv. Řehoř VII. (22.4. svěcen jako 157 papež v pořadí)
Čechy a Morava – Vratislav II.

1074

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1075

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1076

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
polské území – král Boleslav II. Smělý se sídlem v Krakově
Čechy a Morava – Vratislav II.

1077

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1078

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1079

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Čechy a Morava – Vratislav II.

1080

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Klement III. – vzdoropapež (25.6. zvolen)
Čechy a Morava – Vratislav II.
Polsko – Boleslav Smělý, v tomto roce umírá a Polsko se rozdrobí na množství jednotlivých knížectví, mezi sebou bojující

1081

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Vratislav II.

1082

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Vratislav II.

1083

král ř.ř. – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Vratislav II.

1084

král ř.ř. – Jindřich IV. (korunovaný císařem ř.ř.)
papež – sv. Řehoř VII.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Vratislav II.

1085

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Řehoř VII. (25.5. v Salermu umírá)
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Vratislav II. (v dubnu korunovaný králem – nedědičně)

1086

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Viktor III. (24.5. zvolen)
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – 1. český král Vratislav II.

1087

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Viktor III. (9.5. svěcen a 16.9. v Montecassinu umírá)
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – 1. český král Vratislav II.

1088

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II. (12.3. zvolen a svěcen)
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – 1. český král Vratislav II.

1089

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – 1. český král Vratislav II.

1090

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – 1. český král Vratislav II.

1091

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – 1. český král Vratislav II.

1092

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – 1. český král Vratislav II. (14.1. umírá po pádu z koně)
Konrád I. Brněnský, 3.syn Břetislava a Jitky a bratr Vratislava II. (6.9. umírá)
Břetislav II., syn Vratislava II. a 2. manželky Adléty Uherské

1093

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Břetislav II.

1094

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Břetislav II.

1095

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Břetislav II.

1096

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Břetislav II.
události – 1. křížová výprava do svaté země, prochází i Prahou

1097

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Břetislav II.

1098

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II.
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Břetislav II.

1099

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – sv. Urban II. (29.7. v Římě umírá)
Paschal II. (13.8. zvolen)
Klement III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Břetislav II.