Obsah Menu

Představitelé středověkého světa III.

Třetí část předtavitelů středověku od roku 1100 do 1492 (objevení Ameriky a konec středověku)

1100

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – Paschal II.
Klement III. – vzdoropapež (8.9. umírá)
Teodorich – vzdoropapež (v září zvolen)
Čechy a Morava – Břetislav II. (22.12. umírá na následky atentátu)

1101

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – Paschal II.
Teodorich – vzdoropapež (v lednu sesazen)
Albert – vzdoropapež (v únoru zvolen a hned sesazen)
Čechy a Morava – Bořivoj II., nevlastní bratr Břetislava II.

1102

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý
úmrtí – sesazený vzdoropapež Teodorich

1103

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1104

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1105

císař říše římské – Jindřich IV.
papež – Paschal II.
Silvestr IV. – vzdoropapež (v listopadu zvolen)
Čechy a Morava – Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1106

císař říše římské – Jindřich IV.
král ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Silvestr IV. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1107

král ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Silvestr IV. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Bořivoj II. (převratem svržen)
Svatopluk, bratranec Bořivoje II.
Uhry – král Koloman
Polsko – kníže Boleslav III. Křivoústý

1108

král ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Silvestr IV. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Svatopluk
Polsko – Boleslav Křivoústý
události – Přemyslovci vraždili rod Vršovců

1109

král ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Silvestr IV. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Svatopluk (21.9. zavražděn)
Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1110

král ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Silvestr IV. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1111

král ř.ř. – Jindřich V. (korunovaný císařem ř.ř.)
papež – Paschal II.
Silvestr IV. – vzdoropapež (13.4. se zřekl)
Čechy a Morava – Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1112

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1113

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1114

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1115

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1116

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Vladislav I., bratr Bořivoje II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1117

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II.
Čechy a Morava – Vladislav I., vrátil trůn svému bratrovi
Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1118

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Paschal II. (21.1. Římě umírá)
Gelasius II. (24.1. zvolen a 10.3. svěcen)
Řehoř VIII. – vzdoropapež (10.3. zvolen)
Čechy a Morava – Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1119

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Gelasius II. (29.1. v Cluny umírá)
Řehoř VIII. – vzdoropapež
Kalixt II. (v únoru zvolen a svěcen jako 162. papež v pořadí)
Čechy a Morava – Bořivoj II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1120

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Kalixt II.
Řehoř VIII. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Bořivoj II. (opětovné svržení z trůnu a odchod do Uher)
Vladislav I.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1121

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Kalixt II.
Řehoř VIII. – vzdoropapež (22.4. sesazen)
Čechy a Morava – Vladislav I.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1122

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Kalixt II.
Čechy a Morava – Vladislav I.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1123

císař ř.ř. – Jindřich V.
římskoněmecký král – Lothar III.
papež – Kalixt II.
Čechy a Morava – Vladislav I.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1124

císař ř.ř. – Jindřich V.
papež – Kalixt II. (14.12. v Římě umírá)
Celestin II. – vzdoropapeř (16.12. zvolen a hned sesazen)
Honorius II. (21.12. zvolen)
Čechy a Morava – Vladislav I.
Polsko – Boleslav Křivoústý
události – 2.2. umírá ve vyhnanství kníže Bořivoj II.

1125

císař ř.ř. – Jindřich V. (umírá)
papež – Honorius II.
Čechy a Morava – Vladislav I. (12.4. umírá)
Soběslav I., nejnladší syn VratislavaII. a Svatavy Polské
Polsko – Boleslav Křivoústý
události – zemřel Kosmas, autor 1. české kroniky, psané latinsky

1126

papež – Honorius II.
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Uhry – král Štěpán II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1127

papež – Honorius II.
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1128

papež – Honorius II.
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.

1129

papež – Honorius II.
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1130

papež – Honorius II. (14.2. umírá)
Inocenc II. (14.2. zvolen a 23.2. svěcen)
Anaklét II. – vzdoropapež (14.2. zvolen)
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1131

papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.

1132

papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1133

císař ř.ř. – Lothar III.
papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1134

císař ř.ř. – Lothar III.
papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1135

císař ř.ř. – Lothar III.
papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1136

císař ř.ř. – Lothar III.
papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý

1137

císař ř.ř. – Lothar III.
papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – Boleslav Křivoústý
úmrtí – sesazený vzdoropapež Řehoř VIII.

1138

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Inocenc II.
Anaklét II. – vzdoropapež (25.1. umírá)
Viktor IV. – vzdoropapež (v březnu zvolen a 29.5. se zřekl)
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – král Boleslav III. Křivoústý potvrdil pro potomky dělitelnost země, čímž narušil její jednotu na 200 let

1139

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Inocenc II.
Čechy a Morava – Soběslav I., nejml. syn krále Vratislava II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1140

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Inocenc II.
Čechy a Morava – Soběslav I. (14.2. umírá)
Vladislav II., nejstarší syn Vladislava I.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1141

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Inocenc II.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1142

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Inocenc II.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1143

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Inocenc II. (24.9. v Římě umírá)
Celestin II. (26.9. zvolen a 3.10. svěcen jako 165. papež v pořadí
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1144

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Celestin II. (8.3. umírá)
Lucius II. (12.3. zvolen)
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1145

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – Lucius II. (15.2. umírá)
sv. Evžen III. (15.2. zvolen a 18.2. svěcen 167. papežem v pořadí)
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1146

římskoněmecký král – Konrád III.
papež – sv. Evžen III.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1147

císař s.ř.ř. – Konrád III.
císař byzant. – Manuel I.
papež – sv. Evžen III.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II. (vyrazil na 2. křížovou výpravu)
Děpold I., bratr Vladislava II. jako správce země
Francie – Ludvík VI.
Kyjevská Rus – kníže Izjaslav II. Mstislavič
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1148

císař s.ř.ř. – Konrád III.
papež – sv. Evžen III.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II. (vyrazil na 2. křížovou výpravu)
Děpold I., bratr Vladislava II. jako správce země
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1149

císař s.ř.ř. – Konrád III.
papež – sv. Evžen III.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II. (vyrazil na 2. křížovou výpravu)
Děpold I., bratr Vladislava II. jako správce země
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1150

císař s.ř.ř. – Konrád III.
papež – sv. Evžen III.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1151

císař s.ř.ř. – Konrád III.
papež – sv. Evžen III.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1152

císař ř.ř. – Konrád III.
král ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – sv. Evžen III.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1153

král ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – sv. Evžen III. (8.7. v Tivoli umírá)
Anastáz IV. (12.7. zvolen)
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1154

král ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Anastáz IV. (3.12. umírá v Římě)
Hadrián IV. (4.12. zvolen)
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1155

král ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa (korunovaný na císaře)
papež – Hadrián IV.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1156

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Hadrián IV.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1157

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Hadrián IV.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II.
Polsko – spory potomků Boleslava Křivoústého o vládu

1158

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Hadrián IV.
Čechy a Morava – kníže Vladislav II. (11.1. korunovaný králem – nedědičně)
Polsko – český kníže Vladislav II. Přemyslovský

1159

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Hadrián IV. (1.9. v Anagni umírá)
Alexandr III. (7.9. zvolen a 20.9. svěcen na 170. papeže v pořadí)
Viktor IV. – vzdoropapež (7.9. zvolen)
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1160

císař říše římské – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Viktor IV. -vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.
Anglie – Jindřich II. Plantagenet
Francie – Ludvík VII.

1161

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Viktor IV. -vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1162

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Viktor IV. -vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1163

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Viktor IV. -vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1164

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Viktor IV. -vzdoropapež (20.4. umírá)
Paschal III. – vzdoropapež (22.4. zvolen)
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1165

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Paschal III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1166

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Paschal III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1167

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Paschal III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1168

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Paschal III. – vzdoropapež (20.9. umírá)
Kalixt III. – vzdoropapež (v září zvolen)
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1169

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1170

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1171

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II.

1172

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – král Vladislav II. (vzdal se trůnu ve prospěch syny Bedřicha v rozporu se stařešinským řádem)

1173

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Bedřich, syn krále Vratislava II. (v září sesazen císařem)
Soběslav II., 2. syn Soběslava I. a Adléty Uherské

1174

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav II.

1175

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav II.

1176

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav II.

1177

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež
Čechy a Morava – Soběslav II.
Polsko – Dolní Slezsko – Boleslav I. Vysoký, syn Vladislava II. a vnuk Boleslava Křivoústého
-Horní Slezsko – Měšek I., bratr Boleslava I. Vysokého

1178

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Kalixt III. – vzdoropapež (29.8. se zřekl)
Čechy a Morava – Soběslav II. (uprchl před Bedřichem)
Bedřich

1179

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Inocenc III. – vzdoropapež (29.9. zvolen)
Čechy a Morava – Bedřich, syn krále Vladislava II.

1180

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III.
Inocenc III. – vzdoropapež (v lednu sesazen)
Čechy a Morava – Bedřich, syn krále Vladislava II.
úmrtí – 29.1. český kníže Soběslav II., v cizině

1181

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Alexandr III. (30.8. umírá)
Lucius III. (1.9. zvolen a 6.9. svěcen 171. papežem v pořadí)
Čechy a Morava – Bedřich, syn krále Vladislava II.

1182

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Lucius III.
Čechy – Bedřich
Morava – Konrád II. Ota
události – v září vyhlásil císař samostatnost Moravy a vzniklo moravské markrabství

1183

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Lucius III.
Čechy – kníže Bedřich
Morava – markrabí Konrád II. Ota

1184

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Lucius III.
Čechy – Bedřich
Morava – Konrád II. Ota

1185

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Lucius III. (25.11. ve Veroně umírá)
Urban III. (v listopadu zvolen)
Čechy – kníže Bedřich
Morava – markrabí Konrád II. Ota

1186

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Urban III.
Čechy – Bedřich
Morava – Konrád II. Ota

1187

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Urban III. (20.10. ve Ferratu umírá)
Řehoř VIII. (21.10. zvolen a 17.12. v Pise umírá)
Klement III. (19.12. zvolen)
Čechy – kníže Bedřich
Morava – markrabí Konrád II. Ota

1188

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Klement III.
Čechy – Bedřich
Morava – Konrád II. Ota

1189

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa
papež – Klement III.
Čechy – Bedřich (25.3. umírá)
Morava – Konrád II. Ota – uznal svrchovanost českého panovníka, po smrti Bedřicha se stává jediný vládce Čech a Moravy

1190

císař ř.ř. – Fridrich I. Barbarossa (10.6. umírá)
papež – Klement III.
Čechy a Morava – Konrád II. Ota
úmrtí – císař Fridrich I. Barbarossa se utopil v Turecku, při 3. křížové výpravě

1191

císař ř.ř. – Jindřich VI.
papež – Klement III. (29.3. umírá)
Celestin III. (10.4. zvolen a 14.4. svěcen na 175. papeže v pořadí)
Čechy a Morava – Konrád II. Ota (9.9. umírá na mor v Itálii)
Václav, syn Soběslava I. a Adléty Uherské

1192

císař ř.ř. – Jindřich VI.
papež – Celestin III.
Čechy a Morava – Václav, syn Soběslava I. (Přemysl
Otakar I. ho nechává zajmout, další osud neznámý)
Přemysl Otakar I. x Jindřich Břetislav

1193

císař ř.ř. – Jindřich VI.
papež – Celestin III.
Čechy a Morava – císař území uděluje v léno Jindřichu Břetislavovi, synovci krále Vladislava II.

1194

císař ř.ř. – Jindřich VI.
papež – Celestin III.
Čechy a Morava – Jindřich Břetislav, synovec krále
Vladislava II.

1195

císař ř.ř. – Jindřich VI.
papež – Celestin III.
Čechy a Morava – Jindřich Břetislav

1196

císař ř.ř. – Jindřich VI.
papež – Celestin III.
Čechy a Morava – Jindřich Břetislav

1197

císař ř.ř. – Jindřich VI.
papež – Celestin III.
Čechy a Morava – Jindřich Břetislav (15.6. umírá)
Přemysl Otakar I., 1.syn Krále Vladislava II. x Vladislav Jindřich, 2.syn krále Vladislava II.

1198

císař ř.ř. – Jindřich VI. (umírá)
o titul císaře bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Celestin III. (8.1. v Římě umírá)
Inocenc III. (8.1. zvolen a 22.2. svěcen 176. papežem v pořadí)
Čechy – kníže Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1199

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1200

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1201

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1202

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1203

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – kníže Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1204

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – kníže Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1205

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich
události – mor. markrabí Vladislav Jindřich založil cisterciácký klášter na Velehradě

1206

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich
události – sjednocení Mongolska pod vedením chána Čingischána

1207

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – kníže Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1208

císař ř.ř. – o titul bojuje Filip Švábský z rodu Štaufů a Ota IV. Brunšvický (Filip Švábský byl zavražděn)
papež – Inocenc III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1209

císař ř.ř. – Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
Čechy – kníže Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1211

císař ř.ř. – Ota IV. Brunšvický
papež – Inocenc III.
narození – dcera Přemysla Otakara I., Anežka, v roce 1989 prohlášená za svatou
Čechy – kníže Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1212

císař ř.ř. – proti Otovi IV. Brunšvickém nastupuje Fridrich II. z rodu Štaufů, král obojí Sicílie
papež – Inocenc III.
Čechy – kníže Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich
události – 26.9. vydaná Zlatá bula sicilská pro českého panovníka Fridrichem II.

1213

císař ř.ř. – Ota IV. Brunšvický x Fridrich II.
papež – Inocenc III.
Čechy – král Přemysl Otakar I. (dědičně)
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1214

císař ř.ř. – Ota IV. Brunšvický x Fridrich II.
papež – Inocenc III.
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1215

císař ř.ř. – Ota IV. Brunšvický (umírá)
Fridrich II.
papež – Inocenc III.
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich
události – Čingischán si podrobil Peking, čímž vytvořil základnu pro další výboje na jih a západ

1216

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Inocenc III. (16.7. v Perugii umírá)
Honorius III. (18.7. zvolen a 24.7. svěcen na 177. papeže v pořadí)
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1217

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1218

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1219

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1220

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
Čechy – Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1221

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich

1222

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
Čechy – král Přemysl Otakar I.
Morava – markrabí Vladislav Jindřich (12.8. umírá)

1223

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
české země – Přemysl Otakar I.

1224

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
české země – Přemysl Otakar I.

1225

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
české země – Přemysl Otakar I.

1226

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III.
české země – Přemysl Otakar I.

1227

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Honorius III. (18.3. v Římě umírá)
Řehoř IX. (19.3. zvolen)
české země – Přemysl Otakar I.
události – zemřel Čingischán, jeho mocná říše se rozdělila mezi jeho 4 syny

1228

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Řehoř IX.
české země – Přemysl Otakar I.
6.2. byl korunovaný jeho syn Václav I. jako mladší král

1229

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Řehoř IX.
české země – Přemysl Otakar I.
mladší král – Václav I.

1230

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Řehoř IX.
české země – Přemysl Otakar I. (15.12. umírá)
král Václav I., syn Přrmysla Otakara I. a 2. manželky Konstancie Uherské

1231

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Řehoř IX.
české země – Václav I.

1236

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Řehoř IX.
české země – Václav I.
Rakousko – vévoda Fridrich Babenberský
události – Čingischánův vnuk Batuzačal dobývat Západ

1241

císař s.ř.ř. – Fridrich II.
papež – Řehoř IX. (22.8. v Římě umírá)
Celestin IV. (25.10. zvolen a 10.11. v Anagni umírá)
dále 2 roky bez papeže
Uhersko – Béla IV.
události – mongolské vojsko na Moravě, Uhersko bylo zpustošeno

1242

císař ř.ř. – Fridrich II.
papež – nebyl
Uhersko – Béla IV.

1243

papež – Inocenc IV. (25.6. zvolen)
Uhersko – Béla IV.
Ukrajina a jižní Rusko – tatarský chanát Zlatá horda, založil ho Batu, vnuk Čingischána

1247

papež – Inocenc IV.
české země – Václav I.
mladší král Přemysl Otakar II.
Uhersko – Béla IV.

1248

císař ř.ř. – Fridrich II.
papež – Inocenc IV.
české země – Václav I.
mladší král Přemysl Otakar II.
od 31.7. šlechtou zvolený spoluvladař Přemysl Otakar II.
Uhersko – Béla IV.

1249

papež – Inocenc IV.
české země – Václav I.
mladší král Přemysl Otakar II. (uvězněn otcem)
Uhersko – Béla IV.

1250

císař ř.ř. – Fridrich II. (umírá)
papež – Inocenc IV.
české země – Václav I.
Rakousko – vévoda Přemysl Otakar II.
Uhersko – Béla IV.

1251

papež – Inocenc IV.
Rakousko – vévoda Přemysl Otakar II.

1253

papež – Inocenc IV.
české země – král Václav I. (22.9. umírá)
Přemysl Otakar II., syn Václava I. a Kunhuty Štaufské
Rakousko – vévoda Přemysl Otakar II.

1254

císař ř.ř. – Konrád IV. (umírá)
období interregna
papež – Inocenc IV. (7.12. v Neapoli umírá)
Alexandr IV. (12.12. zvolen a 20.12. svěcen jako 181. papež v pořadí
české země – Přemysl Otakar II.

1257

císař ř.ř. – bez císaře
papež – Alexandr IV.

1261

císař ř.ř. – bez císaře
papež – Alexandr IV. (25.5. ve Viterbu umírá)
Urban IV. (29.8. zvolen a 4.9. svěcen 182. papežem v pořadí)
české země – Přemysl Otakar II.
Anglie – Jindřich III. Plantagenet
Francie – Ludvík IX.
Polsko – Boleslav V.
Uhersko – Béla IV.
událost – 25.10. svatba Přemysla Otakara II. a Kunhuty Uherské, vnučky Bély IV.
-prosinec královská korunovace Přemysla Otakara II.

1264

papež – Urban IV. (2.10. v Derutu umírá)

1265

císař ř.ř. – bez císaře
papež – Klement IV. (5.2. zvolen a 22.2. svěcen)
české země – král Přemysl Otakar II.
Anglie – Jindřich III.

1266

císař ř.ř. – bez císaře
papež – Klement IV.
české země – král Přemysl Otakar II.

1267

císař ř.ř. – bez císaře
papež – Klement IV.
české země – král Přemysl Otakar II.

1268

císař ř.ř. – bez císaře
papež – Kliment IV. (29.1.1268 ve Viterbu umírá)
dále bez papeže
české země – král Přemysl Otakar II.

1269

císař ř.ř. – bez císaře
papež – bez papeže
české země – král Přemysl Otakar II. (nejmocnější vládce Evropy)

1270

císař ř.ř. – bez císaře
papež – bez papeže
české země – král Přemysl Otakar II. (nejmocnější vládce Evropy)
Anglie – vnitřní rozbroje
Polsko – rozdrobeno mezi Piastovce
Rusko – z velké části podrobeno Mongolům

1271

císař ř.ř. – bez císaře
papež – bez papeže do 1.9., potom zvolen Řehoř X.
české země – král Přemysl Otakar II. (nejmocnější vládce Evropy)
uhersko – Béla IV.
Anglie – vnitřní rozbroje
Polsko – rozdrobeno mezi Piastovce
Rusko – z velké části podrobeno Mongolům

1272

císař ř.ř. – bez císaře
papež – sv. Řehoř X.
české země – král Přemysl Otakar II.
Anglie – vnitřní rozbroje
Polsko – rozdrobeno mezi Piastovce
Rusko – z velké části podrobeno Mongolům

1273

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský, zatím jako římský král
papež – sv. Řehoř X.
české země – král Přemysl Otakar II.
Anglie – vnitřní rozbroje
Polsko – rozdrobeno mezi Piastovce
Rusko – z velké části podrobeno Mongolům

1274

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – sv. Řehoř X.
Anglie – vnitřní rozbroje
Polsko – rozdrobeno mezi Piastovce
Rusko – z velké části podrobeno Mongolům

1276

papež – sv. Řehoř X. (10.1. v Arezzu umírá)
sv. Inocenc V. (21.1. zvolen a 22.2. svěcen a 22.6. v Římě umírá)
Hadrián V. (16.6., po volbě umírá)
Jan XXI. (16.9. zvolen a 20.9. svěcen jako 187. papež v pořadí)

1277

papež – Jan XXI. (20.5. va Viterbu umírá)
Mikuláš III. (25.11. zvolen a 26.12. svěcen za 188. papeže v pořadí)

1278

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Mikuláš III.
české země – Přemysl Otakar II. (26.8. padl v bitvě)
Václav II. (následník byl vězněn), vládl Ota V. Braniborský = Braniboři v Čechách
události – 26.8. bitva na Moravském poli, kde byl zavražděn Přemysl Otakar II.

1279

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Mikuláš III.
české země – místo vězněného Václava II. vládl v Čechách Ota V. Braniborský a na Moravu měl pod kontrolou císař Rudolf Habsburský

1280

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Mikuláš III. (22.8. v Sorianu al Cimino umírá)
české země – místo vězněného Václava II. vládl v Čechách Ota V. Braniborský a na Moravu měl pod kontrolou císař Rudolf Habsburský

1281

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Martin IV. (22.2. zvolen a 23.3. svěcen)
české země – místo vězněného Václava II. vládl v Čechách Ota V. Braniborský a na Moravu měl pod kontrolou císař Rudolf Habsburský

1282

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Martin IV.
české země – místo vězněného Václava II. vládl v Čechách Ota V. Braniborský a na Moravu měl pod kontrolou císař Rudolf Habsburský
události – zemřela dcera Přemysla Otakara I., Anežka, v roce 1989 svatořečená
-největší hladomor v Čechách, kdy se podle Fr. Palackého Dějin národu českého objevuje i kanibalismus

1283

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Martin IV.
české země – místo vězněného Václava II. vládl Ota V. Braniborský (23.5. návrat Václava II. ze zajetí)

1284

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Martin IV.
české země – kralevic Václav II.

1285

papež – Martin IV. (29.3. v Perugii umírá)
Honorius IV. (2.4. zvolen a 20.5. svěcen)

1287

papež – Honorius IV. (3.4. v Římě umírá)
dále bez papeže

1288

papež – Mikuláš IV. (22.2. svěcen)

1289

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Mikuláš IV.
české země – kralevic Václav II.
Polsko – kníže Kazimír uznává lenní závislost na Česku a podřizuje se Václavu II.
narození – 6.10. pozdější český král Václav III.

1290

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský
papež – Mikuláš IV.
české země – kralevic Václav II.

1291

císař ř.ř. – Rudolf I. Habsburský (umírá)
papež – Mikuláš IV.
české země – kralevic Václav II.
Polsko – kolem Krakova Václav II. Český

1292

císař ř.ř. – Adolf Nasavský
papež – Mikuláš IV. (4.4. v Římě umírá)
dále bez papeže až do 5.7.1294
české země – kralevic Václav II.

1294

císař ř.ř. – Adolf Nasavský
papež – sv. Celestin V. (5.7. zvolen a 29.8. svěcen a 13.12. abdikoval)
Bonifác VIII. (24.12. zvolen)
české země – kralevic Václav II.
Sicílie – Karel I. Anjou

1295

císař ř.ř. – Adolf Nasavský
papež – Bonifác VIII. (23.1. svěcen jako 193. papež v pořadí)
české země – kralevic Václav II.
Anglie – Eduard I.
Francie – Filip IV. Sličný
Dánsko – Erich VII.

1296

císař ř.ř. – Adolf Nasavský
papež – Bonifác VIII.
české země – kralevic Václav II.
Polsko – ve Velkopolsku Přemysl Velkopolský (zavražděn)
úmrtí – 19.5. bývalý papež Celestin V., v r.1313 prohlášený za svatého

1297

císař ř.ř. – Adolf Nasavský
papež – Bonifác VIII.
české země – kralevic Václav II. (2.6. korunovace)

1298

císař ř.ř. – Adolf Nasavský (padl v bitvě proti Habsburkům)
papež – Bonifác VIII.
české země – král Václav II.

1300

papež – Bonifác VIII.
české země – král Václav II.
Polsko – kolem Krakovska a Slezska český Václav II. (korunovaný v srpnu) x Vladislav I. Lokýtek
události – sňatek českého Václava II. s polskou Eliškou Rejčkou, dcerou Přemysla Velkopolského

1301

papež – Bonifác VIII.
české země – král Václav II.
uhersko – Ondřej III. rodu Arpádovců (umírá poslední Arpádovec)
český Václav III. (korunovaný 27.8. jako
Ladislav V.) x proti němu stojí Karel Robert z Anjou

1303

papež – Bonifác VIII. (11.10. v Římě umírá)
bl. Benedikt XI. (22.10. zvolen a 27.10. svěcen jako 194. papež v pořadí)

1304

císař ř.ř. – Albrecht I. Habsburský
papež – bl.Benedikt XI. (7.7. v Perugii umírá)
dále rok bez papeže
Uhry – Václav III. x Karel Robert z Anjou

1305

císař ř.ř. – Albrecht I. Habsburský
papež – Klement V. (5.6. zvolen a 14.11. svěcen)
české země – Václav II. (21.6. umírá)
Václav III.
Uhry – Václav III. sa vzdává uherské koruny ve prospěch Oty Dolnobavorského x Karel Robert z Anjou

1306

císař ř.ř. – Albrecht I. Habsburský
papež – Klement V.
české země – Václav III. (4.8. zavražděn)
Jindřich Korutanský x Rudolf Kaše Habsburský
události – zavraždění posledního přemyslovce Václava III.

1307

císař ř.ř. – Albrecht I. Habsburský
papež – Klement V.
české země – Rudolf Habsburský (3.-4.7. umírá)
od 15.8. znovu Jindřich Korutanský

1308

císař – Albrecht I. Habsburský do 1. května (zavražděn synovcem Janem Parricidou)

  • Jindřich VII. Lucemburský

papež – Kliment V.
české království – Jindřich Korutanský
anglické království – Eduard II. Plantagenet (25.4.1284 –21.9.1327)
francouzské království – Filip IV. Sličný
uherské království – Ota III. Dolnobavorský

  • Karel Robert z Anjou (1288 Neapol – 16.7.1342 Visegrád)

polské království – Vladislav I. Lokýtek

1309

král ř.ř. – Jindřich VII. Lucemburský (korunován 27.11.)
papež – Kliment V.
české království – Jindřich Korutanský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip IV. Sličný
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1310

král ř.ř. – Jindřich VII. Lucemburský
papež – Klement V.
české království – Jindřich Korutanský (koncem roku utíká z Čech)

  • Jan Lucemburský (sňatek s Eliškou Přemyslovnou 1. 9. ve Špýru)

anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip IV. Sličný
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1311

král ř.ř. – Jindřich VII. Lucemburský
papež – Klement V.
české království – Jan Lucemburský (korunovace 7. 2.)
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip IV. Sličný
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1312

král ř.ř. – Jindřich VII. Lucemburský (korunovaný na císaře v Římě)
papež – Klement V. (6. 5. zrušil templářský řád)
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip IV. Sličný
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
narození – Eduard III. – budoucí anglický král (13.11.)

1313

císař – Jindřich VII. Lucemburský (24.8. umírá)
papež – Klement V.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip IV. Sličný
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – 24.8. Jindřich VII. Lucemburský
3.9. Anna Přemyslovna, dcera Václava II. a manželka Jindřicha Korutanského
13.12. Jan Parricida, syn Rudolfa II. Habsburského a Anežky Přemyslovny

1314

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor (1282 – .10.1347) a
Fridrich I. Habsburk
papež – Klement V. (20.4. ve Francii umírá)
dále bez papeže
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip IV. Sličný (29.11. umírá)
Ludvík X.
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – 20.4. papež Kliment V.
29.11. fr. král Filip IV. Sličný Kapetovec
události – vznik Dalimilovy české kroniky

1315

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor a Fridrich I. Habsburk
papež – není zvolený
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Ludvík X. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1316

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk
papež – Jan XXII. (7.8. zvolen a 5.9. svěcen jako 196. papež v pořadí)
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Ludvík X. Kapetovec (5.6. umírá)
Filip V. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
narození – 14.5. Karel IV., český král a římský císař

1317

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip V. Kapetovec (korunovaný)
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – 21.9. Viola Těšínská, královna vdova, po Václavu III. Přemyslovci, 2. manžel Petr z Rožmberka

1318

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip V. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
události – Domažlický mír = smír mezi Janem Lucemburským a českou šlechtou

1319

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip V. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1320

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip V. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek, sjednotil jednotlivá knížectví kromě Slezska = patřilo Česku
úmírá – 4.-5.2. Petr z Aspeltu, arcibiskup mohučský
události – Vladislav I. Lokýtek sjednotil rozdrobené polské knížectví do jednoho státu

1321

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip V. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmírá – 27.11. Kunhuta Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara II., manžel vévoda Boleslav Mazovský, později byla abatyší v klášteře sv. Jiří

1322

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk (padl do zajetí)
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Filip V. Kapetovec (3.1. umírá)
Karel IV. poslední Kapetovec (1294 -+ 1.2.1328)
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
narození – 12.2. Jan Jindřich, bratr českého Karla IV. a pozdější markrabí moravský
sňatek – Karel IV. Francouzský a Marie Lucemburská, sestra Jana Lucemburského

1323

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk (v zajetí)
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Karel IV. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
narození – 27.3. dvojčata Anna a Eliška Lucemburské, dcery Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského
události – Jan Lucemburský odváží syna Václava (později přijal jméno Karel) do Francie

1324

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk (v zajetí)
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Karel IV. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – 8.1. Marco Polo, italský cestovatel

1325

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk (v zajetí)
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Karel IV. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1326

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk (v zajetí)
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II.
francouzské království – Karel IV. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
narození – 8.3. Ludvík I., uherský a polský král

1327

římský král – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
Fridrich I. Habsburk (v zajetí)
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard II. Plantagenet (21.9. zavražděn)
francouzské království – Karel IV. Kapetovec
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1328

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor (korunovaný na císaře)
římský král – Fridrich I. Habsburk (v zajetí)
papež – Jan XXII.
Mikuláš V. – vzdoropapež (v dubnu zvolen)
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard III., syn Eduarda II. a Isabely Francouzské, dcery Filipa IV. Sličného
francouzské království – Karel IV. Kapetovec (1.2. umírá)
Filip VI. z Valois, syn Karla I. z Valois a bratr Blanky, manželky Karla IV.Českého, synovec Filipa IV. Sličného
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – 1.2. poslední Kapetovec Karel IV. Francouzský

1329

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
římský král – Fridrich I. Habsburk (v zajetí)
papež – Jan XXII.
Mikuláš V. – vzdoropapež
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – Rajmund z Lichtemburka
26.8. Jindřich z Lipé
7.7. Robert I. Skotský, skotský král

1330

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
římský král – Fridrich I. Habsburk (13.1. umírá)
papež – Jan XXII.
Mikuláš V. – vzdoropapež (24.8. se zřekl)
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – 28.9. Eliška Přemyslovna, česká královna, manželka Jana Lucemburského
13.1. FridrichI. Habsburk, římský král

1331

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek

1332

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard III., syn Eduarda II. a Isabely Francouzské, dcery Filipa IV. Sličného
francouzské království – Karel IV. Kapetovec (1.2. umírá)
Filip VI. z Valois, syn Karla I. z Valois a bratr Blanky, manželky Karla IV.Českého, synovec Filipa IV. Sličného
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek
úmrtí – 2.8. Kryštof II., dánský král
23.12. Filip I. Tarantský, albánský král

1333

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Jan XXII.
české království – Jan Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Vladislav I. Lokýtek (2.3. umírá)
Kazimír III. Veliký, syn Vladislava I. Lokýtka, švagr uherského krále Karla Roberta
úmrtí – 2.3. Ladislav Lokýtek
události – listopad – Karel Český, syn Jana Lucemburského se vrací do Čech

1334

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Jan XXII. (4.12. v Avignonu umírá)
Benedikt XII. (20.12. zvolen)
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV. (od ledna)
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III. Veliký
úmrtí – 4.12. papež Jan XXII.

1335

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII. (8.1. svěcen 197. papežem v pořadí)
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III. Veliký
úmrtí – 2.4. Jindřich Korutanský, bývalý český král
18.10. Eliška Rejčka, česká královna vdova po Václavu II., Rudolfu Kaše Habsburském
události – 16.2. politický sňatek Anny, dcery Jana Lucemburského, s rakouským vévodou Otou Habsburským.
-2.4. Jan Jindřich, syn Jana Lucemburského se ujímá správy Korutan a Tyrol ve prospěch své ženy Markéty Pyskaté.
-24.8. tzv. „trenčínská smlouva“ – Jan Lucemburský a markrabě Karel se vzdali nároku na polskou korunu ve prospěch Kazimíra III., který na oplátku potvrdil právoplatnost lucemburské vlády v celém Slezsku.
-říjen – inkvizice začíná pracovat v Hradci a povolala před soud poddané z Velkého Bednárce a okolních osad
-12.11. setkání českého, uherského krále a polského krále ve Visegrádu, kde dojednali protihabsburskou koalici, byla potvrzena i trenčínská smlouva. Český král navíc získal odstupné 20 tisíc kop pražských grošů.
-Ve Švédsku zrušeno otroctví (kromě kolonie St. Barthelémy )

1336

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III., syn Eduarda II. a Isabely Francouzské, dcery Filipa IV. Sličného
francouzské království – Filip VI. z Valois, syn Karla I. z Valois a bratr Blanky, manželky Karla IV.Českého, synovec Filipa IV. Sličného
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III.
úmrtí – 17.5. Go Fušhimi, japonský císař, po něm nastupuje Komjó

1337

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství- Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III.
narození – 25.2. lucemburský vévoda Václav, syn Jana Lucemburského s 2. manželkou Beatrix Bourbonskou
události – 2.11. začíná stoletá válka (Anglie x Francie)

1338

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III., syn Eduarda II. a Isabely Francouzské, dcery Filipa IV. Sličného
francouzské království – Filip VI. z Valois, syn Karla I. z Valois a bratr Blanky, manželky Karla IV.Českého, synovec Filipa IV. Sličného
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III.
úmrtí – 3.9. Anna, dcera Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, manželka Oty Habsburského, rakouského vévody
události – poslední záznam v Zbraslavské kronice od Petra Žitavského

1339

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III.
Španělsko – král Petr
narození – Anna Svídnická, 3. manželka Karla IV. Českého

1340

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III.

1341

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou
polské království – Kazimír III.

1342

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Benedikt XII. (25.4. v Avignonu umírá)
Klement VI. (7.5. zvolen a 19.5. svěcen 198. papežem v pořadí)
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Karel Robert z Anjou (16.7. umírá)
Ludvík I. Uherský, syn Karla Roberta z Anjou a Alžběty Lokýtkové
polské království – Kazimír III.
úmrtí – papež Benedikt XII.
16.7. uherský král Karel Robert z Anjou

1343

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Klement VI.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

1344

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Klement VI.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
události – 30.4. pražské biskupství je povýšeno na arcibiskupství a 1. arcibiskup je Arnošt z Pardubic, rádce Karla IV.

1345

císař – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
papež – Klement VI.
české království – Jan Lucemburský
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

1346

císař ř.ř. – Ludvík IV. Wittelbach Bavor
římský král – Karel IV. Český
papež – Klement VI.
české království – Jan Lucemburský (26.8. umírá)
Karel IV.
moravské markrabství – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
úmrtí – 26.8. Jan Lucemburský, český král v bitvě u Kresčaku v sto leté válce na straně Francie

1347

císař ř.ř. – Ludvík IV. Wittelbach Bavor (11.10. umírá)
římský král – Karel IV. Český
papež – Klement VI.
české království – Karel IV. (2.9. korunovaný)
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
úmrtí – 11.10. císař Ludvík IV. Bavor při lovu medvědů
14.10. Petr z Rožmberka

1348

římský král – Karel IV. Český
papež – Klement VI.
české království – Karel IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
události – 1.10. římskoněmecký a český král Karel IV. dosadil nepravého Waldemara do Branibor, aby vypudil Wittelsbachy

  • mor v Evropě, Čechám se vyhnula

1349

římský král – Karel IV. Český
římský vzdorokrál – Gunther z Schwarzburgu (zvolen pochybným hlasováním vyvolaným rodem Wittelsbachů)
papež – Klement VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich, bratr českého krále Karla IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
události – 2. svatba českého Karla IV. a Annou Falckou z rodu Wittelsbachů

1350

římský král – Karel IV. Český
římský vzdorokrál – Gunther z Schwarzburgu (zvolen pochybným hlasováním vyvolaným rodem Wittelsbachů) – umírá, asi na otravu jedem
papež – Klement VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Filip VI. z Valois (umírá)
Jan II. z Valois, syn Filipa VI.
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
úmrtí – francouzský král Filip VI.

1351

římský král – Karel IV. Český
papež – Klement VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
úmrtí – 27.9. Jan Volek, olomoucký biskup a levoboček Václava II.

1352

císař byzantský – Jan VI.
římský král – Karel IV. Český
papež – Klement VI. (6.12. v Avignonu umírá)
Inocenc VI. (8.12. zvolen a 30.12. svěcen)
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich, bratr českého krále Karla IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

Portugalsko – Alfonso IV. Odvážný
Aragonie – Petr IV.
Kastilie – Petr Krutý
Navarra – Karel II.
Burgundsko – Filip I. z Rouvre
Bretaň – Jan v. Montfort
Skotsko – Eduard Balliol
Norsko – Haakon VI.
Švédsko – Magnus Eriksson
Dánsko – Valdemar IV.
Rusko – Symeon Hrdý
Osmanská říše – Orhan I.
Bulharsko – Iván Alexandr
Srbsko – Štefan Dušan Uroš IV.
Chorvatsko – bán Štěpán Lackovič
Falckrabě rýnský – Rupert I.
Sasko – Rudolf I. ze Saxe-Wittenberg
Braniborsko – Ludvík Říman

1353

římský král – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
události – 27.5. třetí svatba českého Karla IV. a Anny Svídnické

1354

římský král – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

1355

císař – Karel IV. Český (korunovace na císaře)
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich, bratr českého krále Karla IV.
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

1356

císař ř.ř. – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
narození – Johana Bavorská, česká královna a 1. manželka Václava IV.

1357

**císař ř.ř.* – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
události – 27.3. za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn.
-9.7. Karel IV. v 5:31 položil základní kámen Karlova mostu v Praze.

1358

císař ř.ř. – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

1359

císař ř.ř. – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

1360

císař – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
události – konec 1. fáze stoleté války Anglie x Francie, Angličané získali Akvitánii (jihozápad Francie)

1361

císař – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI.
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
narození – 26.2. v Norimberku Václav IV., český král, syn Karla IV. a 3. manželky Anny Svídnické

1362

císař – Karel IV. Český
papež – Inocenc VI. (12.9. v Avignonu umírá)
Urban V. (28.9. zvolen a 6.11. svěcen 200. papežem v pořadí)
české království – Karel IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
úmrtí – 11.7. Anna Svídnická, 3. manželka Karla IV. Českého

1363

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V.
české království – Karel IV.
15.6. korunovace dvouletého Václava IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.

1364

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V.
české království – Karel IV. a jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Jan II. z Valois
Karel V. Moudrý, syn Jana II. a Bony Lucemburské, dcery českého krále Jana Lucemburského
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III.
úmrtí – 1. pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, rádce
Karla IV.

1365

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V.
české království – Karel IV., korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III. Veliký

1366

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V.
české království – Karel IV., korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III. Veliký

1367

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V.
české království – Karel IV., korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III. Veliký

1368

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III. Veliký
narození – 14.2. Zikmund Lucemburský, uherský a český král, syn Karla IV. Českého a 4. manželky Elišky Pomořanské

1369

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III. Veliký

1370

císař – Karel IV. Český
papež – Urban V. (19.12. v Avignonu umírá)
Řehoř XI. (30.12. zvolen)
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Kazimír III. Veliký (5.11. umírá bez mužského dědice)
Ludvík I. Uherský, syn sestry Kazimíra III., Alžběty a Karla I. Roberta z Anjou
úmrtí – 5.11. polský král Kazimír III. Veliký, poslední z rodu Piastovců

1371

císař – Karel IV. Český
papež – Řehoř XI. (3.1. svěcen jako 201. papež v pořadí)
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský
*úmrtí** – 22.2. David II., skotský král

1372

císař – Karel IV. Český
papež – Řehoř XI.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský
úmrtí – Francesco Petrarca, italský básník

1373

císař – Karel IV. Český
papež – Řehoř XI.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský

1374

císař – Karel IV. Český
papež – Řehoř XI.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský
narození – 18.2. Hedvika svatá, polská královna

1375

císař – Karel IV. Český
papež – Řehoř XI.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jan Jindřich Lucemburský (12.11. umírá)
Jošt Lucemburský, syn Jana Jindřicha
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský
úmrtí – 12.11. Jan Jindřich, markrabí moravský, bratr Karla IV. Českého

1376

císař ř.ř. – Karel IV. Český
král ř.ř. – Václav IV., syn Karla IV. Českého (6.7. korunovace v Cáchách)
papež – Řehoř XI.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Eduard III.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský

1377

císař – Karel IV. Český
král ř.ř. – Václav IV.
papež – Řehoř XI.
české království – Karel IV.
korunovaný král také jeho syn Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Eduard III. (21.6. umírá)
Richard II., vnuk Eduarda III. a manžel Anny České, dcery
Karla IV.
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský
úmrtí – 21.6. Eduard III., zvaný Černý princ

1378

císař – Karel IV. Český (29.11. umírá)
římský král – Václav IV., syn Karla IV. Českého
papež – Řehoř XI. (27.3. v Avignonu umírá), papežské schizma
Urban VI. v Římě (7.4. zvolen a 18.4. svěcen)
Klement VII. v Avignonu (20.9. zvolen)
české království – Karel IV. (29.11. umírá)
Václav IV., syn Karla IV. a 3. manželky Anny Svídnické
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský
úmrtí – papež Řehoř XI.
-29.11. český král a římskoněmecký císař Karel IV.

1379

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský

1380

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel V. Moudrý z rodu Valois (16.9. umírá)
Karel VI. Šílený, syn Karla V. a Jany z Bournonu, v době jeho nezletilosti vládli strýcové jako regenti (Filip Smělý Burgunský, Jan de Berry, Ludvík z Anjou)
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský
úmrtí – 14.1. Jan Očko z Vlašimi, 2. pražský arcibiskup a přední rádce Karla IV. Českého
16.9. francouzský král Karel V. z Valois
události – morová epidemie v Evropě

1381

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený (nezletilý – vládli strýcové jako regenti (Filip Smělý Burgunský, Jan de Berry, Ludvík z Anjou)
uherské království – Ludvík I. Uherský
polské království – Ludvík I. Uherský

1382

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený (nezletilý – vládli strýcové jako regenti (Filip Smělý Burgunský, Jan de Berry, Ludvík z Anjou)
uherské království – Ludvík I. Uherský (10.9. umírá)
Marie Uherská, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Bosenské, manželka Zikmunda Českého z rodu Lucemburků
polské království – Ludvík I. Uherský (10.9. umírá)
Hedvika, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Kotromanicové
úmrtí – 10.9. uherský a polský král Ludvík I. Uherský, vnuk polského krále Vladislava Lokýtka od dcery Alžběty a syn Karla I. Roberta z Anjou

1383

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Marie Uherská, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Bosenské, manželka Zikmunda Českého z rodu Lucemburků
polské království – Hedvika, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Kotromanicové
úmrtí – 1.12. Václav, vévoda Lucemburský, syn českého krále Jana Lucemburského a 2. manželky Beatrix Bourbonské

1384

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Marie Uherská, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Bosenské, manželka Zikmunda Českého z rodu Lucemburků
polské království – Hedvika, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Kotromanicové

1385

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Marie Uherská, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Bosenské, manželka Zikmunda Českého z rodu Lucemburků
polské království – Hedvika, dcera Ludvíka I. Uherského a Elišky Kotromanicové

1386

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Marie Uherská, manželka Zikmunda Českého z rodu Lucemburků
polské království – Hedvika se provdala za Vladislava II. Jagella, litevského knížete a sjednotitele Polska a Litvy
úmrtí – 31.12. Johana Bavorská, manželka čeckého krála Václava IV.

1387

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Marie Uherská, manžel Zikmund Český, syn Karla IV. Českého korunovaný uherský král (31.3.)
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello
narození – 19.8. Jindřich V., anglický král

1388

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě
Klement VII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský, syn Karla IV. Českého
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello

1389

římský král – Václav IV. Český
papež – Urban VI. v Římě (15.10. umírá)
Klement VII. v Avignonu
Bonifác IX. (2.11. zvolen a 9.11. svěcen 203. papežem v pořadí, sídlil v Římě)
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello
události – v Praze útok na židy a jejich zabíjení

1390

římský král – Václav IV. Český
papež – Klement VII. v Avignonu
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello

1391

římský král – Václav IV. Český
papež – Klement VII. v Avignonu
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello

1392

římský král – Václav IV. Český
papež – Klement VII. v Avignonu
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello

1393

římský král – Václav IV. Český
papež – Klement VII. v Avignonu
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello
úmrtí – 20.3. utopení pražského arcibiskupa Jana z Pomuku na příkaz českého krále Václava IV.

1394

římský král – Václav IV. Český
papež – Klement VII. v Avignonu (16.9. umírá)
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello
události – 1. zajetí českého krále Václava IV. českou šlechtou

1395

římský král – Václav IV. Český
papež – Benedikt XIII. v Avignonu
vzdoropapež Bonifác IX.
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello
úmrtí – 17.5. uherská královna Marie , manželka Zikmunda Lucenburského

1396

římský král – Václav IV. Český
papež – Benedikt XIII. v Avignonu
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello
události – pražský arcibiskup Jan z Jenštejna odstupuje
-28.9. bitva u Nikopole: Turci porazili uherské vojsko, Zikmund Lucemburský se zachránil útěkem

1397

římský král – Václav IV. Český
papež – Benedikt XIII. v Avignonu
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello
narození – 16.8. Albrecht II. Habsburský, český král

1398

římský král – Václav IV. Český
papež – Benedikt XIII. v Avignonu
vzdoropapež Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika + Vladislav II. Jagello

1399

římský král – Václav IV. Český
papež – Benedikt XIII. v Avignonu
Bonifác IX. v Římě
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Richard II. z rodu Plantagenetů (zavražděn ve vězení)
Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Hedvika Svatá + Vladislav II. Jagello
úmrtí – 17.6. Hedvika Svatá, polská královna
13.7. Petr Parléř, stavitel

1400

římský král – Václav IV. Český (20.8. sesazen jako neužitečný a líný, Václav IV. toto ignoruje)
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Bonifác IX. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1401

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Bonifác IX. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1402

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Bonifác IX. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
události – 6.3. druhé zajetí českého krále Václava IV.
-potomek mongolského chána Čingischána porazil Turky u Ankary a na chvíli je zastavil v boji proti Uhersku

1403

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Bonifác IX. v Římě (umírá)
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
události – 11.11. český král Václav IV. utíká z 2. zajetí z Vídně na příkaz jeho nevlastního bratra Zikmunda

1404

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Inocenc VII. v Římě (17.10. zvolen a 11.11. svěcěn)
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1405

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Inocenc VII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
úmrtí – Prokop Lucemburský, bratr mor. markraběte Jošta Moravského

1406

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Inocenc VII. v Římě (6.11. v Římě umírá)
Řehoř XII. v Římě (30.11. zvolen a 19.12. svěcen)
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagellonský

1407

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1408

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1409

římský král – Václav IV. Český
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
vzdoropapež Alexandr V. (6.6. zvolen)
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
události – 18.1. český král Václav IV. vydává Dekret kutnohorský, kterým mění hlasy na pražské univerzitě = ztráta mezinárodní prestiže
-zvolení Jana Husa rektorem pražské univerzity a odchod zahraničních studentů do nově založených vysokých učení v Lipsku a Vídni
-zvolení 3. papeže v Pise = trojpapežství

1410

římský král – Václav IV. Český (20.9. podstupuje titul nevlastnímu bratru Zikmundovi)
vzdoro římský král Ruprecht III. Falcký (18.5. umírá)
Jošt Moravský z rodu Lucemburků
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
vzdoropapež Alexandr V. (3.5. umírá)
Jan XXIII. – vzdoropapež (17.5. zvolen)
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
úmrtí – 18.5. Ruprecht III. Falcký
události – amnestie pro Jana Žižku od Václava IV. za lapkovství

1411

římský král – Zikmund Lucemburský
vzdoro římský král Jošt Moravský (18.1. umírá)
Zikmund Lucemburský
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
Jan XXII. – vzdoropapež
české království – Václav IV.
moravské markrabství – Jošt Moravský z rodu Lucemburků(18.1. umírá)
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
úmrtí – 18.1. Jošt Moravský, rodu Lucemburků

1412

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
Jan XXII. – vzdoropapež
české království – Václav IV.
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich IV.
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
narození – 6.1. Johanka z Arku
události – 11.7. poprava 3 tovaryšů za účast v protiodpustkové demonstraci = první oběti reformy, která pokračovala v husitství

1413

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
Jan XXII. – vzdoropapež
české království – Václav IV.
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich IV.
Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1414

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Řehoř XII. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
Jan XXII. – vzdoropapež
české království – Václav IV.
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
události – kostnický koncil – měl vyřešit papežské schizma a obhajobu Jana Husa

1415

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Řehoř XII. v Římě (4.7. abdikoval)
Benedikt XIII. v Avignonu
Jan XXII. – vzdoropapež (29.5. sesazen)
české království – Václav IV.
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
narození – 21.9. Fridrich III., římskoněmecký císař
úmrtí – 6.7. upálení Jana Husa

1416

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello
události – 30.5. upálení Jeronýma Pražského, přítele Jana Husa

1417

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. v Římě (11.11. zvolen a 21.11. svěcen)
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello

1418

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV.
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello

1419

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Václav IV. (16.8. umírá)
nástupce, nevlastního bratra Zikmunda Lucemburského odmítli husité a některá šlechta
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich V. Lancester
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello
úmrtí – 16.8 český král Václav IV. na hradě v Kunraticích
události – 30. 7. první pražská defenestrace. Pražský lid vedený knězem Janem Želivským podnikne útok na Novoměstskou radnici. Přítomné konšely shází z oken a ubije. Začátek husitské revoluce.
-25. 10. pražští husité obsazují Vyšehrad
-13. 11. úspěšné boje umožnily husitům uzavřít výhodné příměří s vdovou po Václavovi IV. královnou Žofií, s katolickým a kališnickým panstvem a arcibiskupem. Novoměstští vrací Vyšehrad. Aktivizují se radikální lidové vrstvy na venkově.

1420

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – 14.7. se nechal korunovat českým králem, ale husitská šlechta ho neuznala
moravské markrabství -
anglické království – Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello
narození – 23.4. Jiří z Poděbrad, český král
události – 25.3. bitva u Sudoměře, Jan Žižka vítězí
-14.7. bitva na Vítkově a porážka křižáků

1421

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu
české království – Zikmunda Lucemburského, syna Karla IV. odmítli husité a některá šlechta, 17.11. se vzdali a přijali ho za krále českého a markraběte moravského
moravské markrabství – od 17.11 Zikmund Lucemburský
anglické království – Jindřich V. Lancaster
francouzské království – Karel VI. Šílený
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello
události – Jan Želivský ovládl Staré Město pražské a dosazuje svoje lidi
-3.6. čáslavský sněm sesadil krále Zikmunda a jmenoval novou vládu

1422

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. v Římě
Benedikt XIII. v Avignonu (29.11. umírá)
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich V. Lancaster
Jindřich VI. Lancaster (za nezletilého vládnou regenti: Suffolk X Richard z Yorku), syn Jindřicha V. a Kateřiny z Valois
francouzské království – Karel VI. Šílený
Karel VII. Vítězný, syn Karla VI. Šíleného a Isabely Bavorské
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello
události – leden – rozprášení 2. křížové výpravy proti husitům
-9.3. poprava Jana Želivského, vůdce husitů a kazatele, na radnici Starého Města

1423

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster (za nezletilého vládnou regenti: Suffolk X Richard z Yorku), syn Jindřicha V. a Kateřiny z Valois
francouzské království – Karel VII. Vítězný, syn Karla VI. Šíleného a Isabely Bavorské
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello

1424

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster (za nezletilého vládnou regenti: Suffolk X Richard z Yorku), syn Jindřicha V. a Kateřiny z Valois
francouzské království – Karel VII. Vítězný, syn Karla VI. Šíleného a Isabely Bavorské
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello
úmrtí – 11.10. Jan Žižka z Trocnova při tažení na Moravu

1425

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. v Římě
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster (za nezletilého vládnou regenti: Suffolk X Richard z Yorku), syn Jindřicha V. a Kateřiny z Valois
francouzské království – Karel VII. Vítězný, syn Karla VI. Šíleného a Isabely Bavorské
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1426

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1427

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1428

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello

1429

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello

1430

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello

1431

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Martin V. (20.2. v Římě umírá)
Evžen IV. (3.3. zvolen a 11.3. svěcen)
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello
úmrtí – 20.2. papež Martin V.
30.5. Johanka z Arku

1432

římský král – Zikmund Lucemburský
papež – Evžen IV.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello

1433

římský král – Zikmund Lucemburský (květen 1433 korunovaný na císaře)
papež – Evžen IV.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské a litevské království – Vladislav II. Jagello
události – v září se husité dostali nejdále od vlasti a to až k Baltu

1434

císař – Zikmund Lucemburský
papež – Evžen IV.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav II. Jagello (1.6. umírá)
Vladislav III. Varnenčík, syn Vladislava II. Jagella a Sofie Holštýnské
úmrtí – polský a litevský král Vladislav II. Jagellonský
události – 30.5. porážka husitů u Lipan

1435

císař – Zikmund Lucemburský
papež – Evžen IV.
české království – Zikmund Lucemburský X husité = bezvládí
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav III. Varnenčík, syn Vladislava II. Jagella a 3. manželky Sofie Holštýnské

1436

císař – Zikmund Lucemburský
papež – Evžen IV.
české království – Zikmund Lucemburský (po Jihlavské kompaktátě 14.8. mohl konečně usednout na trůn)
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský
polské království – Vladislav III. Varnenčík, syn Vladislava II. Jagella a 3. manželky Sofie Holštýnské

1437

císař – Zikmund Lucemburský (9.12. umírá)
papež – Evžen IV.
české království – Zikmund Lucemburský (9.12. umírá)
Albrecht II. Habsburský, manžel jediné dcery Zikmunda Lucemburského a Barbory Celské, Alžběty Lucemburské
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Zikmund Lucemburský (9.12. umírá)
polské království – Vladislav III. Varnenčík
úmrtí – 9.9. Jan Roháč z Dubé oběšen
-9.12. císař, uherský a český král Zikmund Lucemburský ve Znojmě, při cestě z Prahy do Uher
události – 9.9. poprava Jana Roháče z Dubé, který odmítl dohodu se Zikmundem Lucemburským

1438

císař -
papež – Evžen IV.
české království – Albrecht II. Habsburský (29.6. byl korunovaný) X husitský Tábor
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Albrecht II. Habsburský
polské království – Vladislav III. Varnenčík

1439

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež (5.11. zvolen)
české království – Albrecht II. Habsburský (28.10. umírá)
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Albrecht II. Habsburský (28.10. umírá)
polské království – Vladislav III. Varnenčík
úmrtí – 28.10. Albrecht II. Habsburský, český, uherský a chorvatský král, na úplavici u Ostřihomi

1440

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež
české království – nabízení české koruny několika kandidátům
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Vladislav III. Varnenčík
polské království – Vladislav III. Varnenčík
narození – Ladislav Pohrobek, syn Albrechta II. Habsburského a Alžběty Lucemburské

1441

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež
české království – uznání nároku jednoletého Ladislava Pohrobka, regentka jeho matka Alžběta Lucemburská, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Vladislav III. Varnenčík
polské království – Vladislav III. Varnenčík

1442

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež
české království – Ladislav Pohrobek, regentka jeho matka Alžběta Lucemburská (19.12. umírá), správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Vladislav III. Varnenčík
polské království – Vladislav III. Varnenčík
úmrtí – 19.12. Alžběta Lucemburská, dcera Zikmunda Lucemburského, manželka Albrechta II. Habsburského

1443

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež
české království – Ladislav Pohrobek, poručník jeho strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Vladislav III. Varnenčík
polské království – Vladislav III. Varnenčík
narození – 23.2. Matyáš Korvín, uherský král

1444

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Vladislav III. Varnenčík (10.11. se ztratil nebo padl v bitvě u Varny)
uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské království – Vladislav III. Varnenčík (10.11. mizí)
Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka, manžel Alžběty Habsburské, sestry Ladislava Pohrobka (otec Albrecht II., matla Alžběta Lucemburská)

1445

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady, snad nemanželský syn Zikmunda Lucemburského)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1446

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV.
Felix V. – vzdoropapež
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1447

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Evžen IV. (23.2. v Římě umírá)umírá)
Mikuláš V. (6.3. zvolen a 19.3. svěcen)
Felix V. – vzdoropapež
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1448

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Mikuláš V.
Felix V. – vzdoropapež
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1449

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Mikuláš V.
Felix V. – vzdoropapež (7.4. se zřekl)
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1450

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Mikuláš V.
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1451

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský
papež – Mikuláš V.
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka
úmrtí – 11.7. Barbora Celská, manželka Zikmunda Lucemburského
-7.1. bývalý vzdoropapež Felix V.

1452

římskoněmecký král – Fridrich III. Habsburský (poslední korunovace císařem Svaté říše římské v Římě)
papež – Mikuláš V.
české království – Ladislav Pohrobek, poručník strýc Fridrich III. Habsburský, správce Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – Ladislav Pohrobek (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka
narození – 10.3. Ferdinand II. Aragonský, sjednotitel Španělska
15.4 Leonardo da Vinci, malíř

1453

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Mikuláš V.
české království – Ladislav Pohrobek (28.10. korunovace)
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka
události – 29.5. Turci v čele se sultánem Mehmedem II. dobyli Konstantinopol, byzantská říše zanikla. (Toto datum je některými historiky považováno za konec středověku.)

  • 17.7. bitva u Castillonu, Francouzi vítězí v poslední velké bitvě stoleté války
  • 19.10. Francouzi dobyli Bordeaux, konec stoleté války
  • Hagia Sofia upravena na mešitu

1454

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Mikuláš V.
české království – Ladislav Pohrobek (správce země Jiří z Poděbrad)
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1455

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Mikuláš V. (24.3. v Římě umírá)
Kalixt III. (8.4. zvolen a 20.4. svěcen)
české království – Ladislav Pohrobek (správce země Jiří z Poděbrad)
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1456

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Kalixt III.
české království – Ladislav Pohrobek (správce země Jiří z Poděbrad)
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský, mladší bratr Vladislava III. Varnenčíka

1457

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Kalixt III.
české království – Ladislav Pohrobek (23.11. umírá)
Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské království – uznání nároku Ladislava Pohrobka (vládne regent sedmihradský vévoda János Hunyady)
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
narození – 28.1. Jindřich VII. Tudor, anglický král

1458

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Kalixt III. (6.8. v Římě umírá)
Pius II. (19.8. zvolen a 3.9. svěcen)
české království – Jiří z Poděbrad (7.5. korunovaný)
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín, syn sedmihradského vévody Jánose Hunyady
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1459

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pius II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín, syn sedmihradského vévody Jánose Hunyady
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1460

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pius II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster
francouzské království – Karel VII. Vítězný
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín, syn sedmihradského vévody Jánose Hunyady
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1461

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pius II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Jindřich VI. Lancaster (27.3. uvězněný = válka růží)
Eduard IV. (4.3. korunovaný), syn Edmunda z Yorku
francouzské království – Karel VII. Vítězný
Ludvík XI., syn Karla VII. a Marie z Anjou
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín, syn sedmihradského vévody Jánose Hunyady
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1462

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pius II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Eduard IV., syn Edmunda z Yorku
francouzské království – Ludvík XI., syn Karla VII. a Marie z Anjou
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín, syn sedmihradského vévody Jánose Hunyady
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
narození – 27.6. Ludvík XII. z větve Valois – Orleans, francouzský král

1463

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pius II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Eduard IV., syn Edmunda z Yorku
francouzské království – Ludvík XI., syn Karla VII. a Marie z Anjou
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín, syn sedmihradského vévody Jánose Hunyady
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1464

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pius II. (15.8. umírá)
Pavel II. (30.8. zvolen a 16.9. svěcen jako 211. papež v pořadí)
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1465

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pavel II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1466

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pavel II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1467

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pavel II.
české království – Jiří z Poděbrad
anglické království – Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1468

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pavel II.
české království – Jiří z Poděbrad
Matyáš Korvín (3.5. se nechal v Olomouci korunovat odbojným panstvem)
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1469

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pavel II.
české království – Jiří z Poděbrad v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě
anglické království – Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1470

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pavel II.
české království – Jiří z Poděbrad v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě
anglické království – Eduard IV. (do září)
Jindřich VI. z Lancasteru (od září znovu králem)
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1471

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Pavel II. (26.7. v Římě umírá)
Sixtus IV. (9.8. zvolen a 25.8. svěcen 212. papežem v pořadí)
české království – Jiří z Poděbrad v Čechách (22.3. umírá)
Vladislav II. Jagellonský korunovaný 22.8. v Praze X Matyáš Korvín, znovu korunovaný 28.5. v Jihlavě = pánem Moravy
anglické království – Jindřich VI. z Lancasteru (od března opět v Toweru a 21.5. zavražděn)
Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
úmrtí – 21.5. Jindřich VI. anglický král, poslední z rodu Lancasterů

1472

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
moskevská Rus – Ivan III. Veliký

1473

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
moskevská Rus – Ivan III. Veliký

1474

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1475

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
narození – 6.3. Michelangelo Buonarroti, sochař a stavitel

1476

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1477

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI. z Valois
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1478

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
narození – 22.7. Filip I. Sličný Habsburský, španělský král, syn Maxmiliána I. Habsburského a Marie Burgundské, manžel Jany Šílené

1479

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI. z Valois
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
narození – 6.11. Jana I. Šílená, kastilská (španělská) královna, manželka Filipa I. Habsburského

1480

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV.
francouzské království – Ludvík XI.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1481

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI. z Valois
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1482

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV. z Yorku
francouzské království – Ludvík XI. z Valois
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1483

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Eduard IV. z Yorku (9.4. umírá)
Richard III. z Yorku, poslední Plantagenet (6.7. korunovaný), bratr Eduarda IV.
francouzské království – Ludvík XI. z Valois (30.8. umírá)
Karel VIII., syn Ludvíka XI. a Charloty Savojské
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
narození – 10.11. Martin Luther, zakladatel protestantismu
úmrtí – 9.4. anglický král Eduard IV. z Yorku
30.8. francouzský král Ludvík XI. z Valois

1484

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Sixtus IV. (12.8. v Římě umírá)
Inocenc VIII. (29.8. zvolen a 12.9. svěcen 213. papežem v pořadí))
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Richard III. z Yorku, poslední Plantagenet (6.7. korunovaný), bratr Eduarda IV.
francouzské království – Karel VIII., syn Ludvíka XI. a Charloty Savojské
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1485

císař – Fridrich III. Habsburský
papež – Inocenc VIII.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Richard III. z Yorku (22.8. zabit v bitvě)
Jindřich VII. Tudor, vzdálený příbuzný Lancasterů, pozdější manžel dcery Richarda III., Alžběty
francouzské království – Karel VIII., syn Ludvíka XI. a Charloty Savojské
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
úmrtí – 22.8. anglický král Richard III. z Yorku, poslední Plantagenet, padl v bitvě války růží proti Jindřichovi VII.

1486

císař – Fridrich III. Habsburský
římský král – Maxmilián I. Habsburský, syn Fridricha III.
papež – Inocenc VIII.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Jindřich VII. Tudor, vzdálený příbuzný Lancasterů, pozdější manžel dcery Richarda III., Alžběty
francouzské království – Karel VIII., syn Ludvíka XI. a Charloty Savojské
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1487

císař – Fridrich III. Habsburský
římský král – Maxmilián I. Habsburský, syn Fridricha III.
papež – Inocenc VIII.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Jindřich VII. Tudor
francouzské království – Karel VIII.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1488

císař – Fridrich III. Habsburský
římský král – Maxmilián I. Habsburský, syn Fridricha III.
papež – Inocenc VIII.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Jindřich VII. Tudor
francouzské království – Karel VIII.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1489

císař – Fridrich III. Habsburský
římský král – Maxmilián I. Habsburský, syn Fridricha III.
papež – Inocenc VIII.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku
anglické království – Jindřich VII. Tudor
francouzské království – Karel VIII.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1490

císař – Fridrich III. Habsburský
římský král – Maxmilián I. Habsburský, syn Fridricha III.
papež – Inocenc VIII.
české království – Vladislav II. Jagellonský v Čechách X Matyáš Korvín na Moravě a Slezsku (v květnu umírá)
anglické království – Jindřich VII. Tudor
francouzské království – Karel VIII.
uherské království – Matyáš Korvín (umírá)
Vladislav II.Jagellonský
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský
úmrtí – květen uherský, chorvatský a moravský král Matyáš Korvín

1491

císař – Fridrich III. Habsburský
římský král – Maxmilián I. Habsburský, syn Fridricha III.
papež – Inocenc VIII.
české království – Vladislav II. Jagellonský
anglické království – Jindřich VII. Tudor
francouzské království – Karel VIII.
uherské a chorvatské království – Matyáš Korvín
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský

1492

císař – Fridrich III. Habsburský
římský král – Maxmilián I. Habsburský, syn Fridricha III.
papež – Inocenc VIII. (25.7. v Římě umírá)
Alexandr VI. (11.8. zvolen a 26.8. svěcen 214. papežem v pořadí)
české království – Vladislav II. Jagellonský
anglické království – Jindřich VII. Tudor
francouzské království – Karel VIII.
uherské království – Vladislav II. Jagellonský
polské a litevské království – Kazimír IV. Jagelonský (7.6. umírá)
Jan I. Olbracht, syn Kazimíra IV. Jagellonského a Alžběty Habsburské, bratr Vladislava II. Jagellonského
úmrtí – 25.7. papež Inocenc VIII.
7.6. polský a litevský král Kazimír IV. Jagellonský, manžel Alžběty Habsburské, sestry Ladislava Pohrobka
události – 2. 1. kapitulovala Granada, Španělé tak dobyli poslední arabské království na Pyrenejském poloostrově

  • 12. 10. Kryštof Kolumbus doplul k ostrovům v Karibiku a objevil tak Nový svět (domníval se však, že je v jihovýchodní Asii). Tato událost se považuje za symbolický předěl mezi středověkem a novověkem
  • 28.10. Kryštof Kolumbus připlul na Kubu