Obsah Menu

Zdroje informací

Prameny, ze kterých čerpám informace pro tyto stránky

František Palacký – Dějiny národu českého, 1. vydání z roku 1930
Lenka Bobková – Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IV.a, 2003
Lenka Bobková a Milena Bartlová – Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IV.b, 2003
Jiří Pernes – České dějiny v datech, 2003
Jan Bauer – Vládci českých zemí, 2004
Zdeněk Čech a spol. – Drsný střed Evropy, 2006
Jaroslav Čechura a spol. – Královská trilogie, 2007
Alexej Pludek – Český král Karel, 1978
Miroslav Janotka a Karel Linhart – Řemesla našich předků, 1987
Metoděj Zemek a spol. – Nivnice, rodiště J.A.Komenského, 1992
Římskokatolický farní úřad v Nivnici – časopis Vinice Páně z let 1946–1948
Agitační středisko MNV Nivnice – Nivnický zpravodaj v letech 1960
Dochované nivnické kroniky
Václav Hubinger a spol. – Národy celého světa, 1985
Luboš Y. Koláček – Svatý erotik Karel IV., 2005
Emanuel Vlček – Jak zemřeli, 1993
Jan Bauer – Podivné konce Habsburků a jejich příbuzných, 2003
Friedrich Weissensteiner – Rakouští císařové, 2003
Christian Jacq – Nefertiti a Achnaton, 2004
časopis Svět 11/2008
výstava Tutanchamon, jeho hrob a poklady, Brno 2008/2009
Wikipedie, otevřená encyklopedie
publikace Zámek Konopiště – 1995
osobní návštěva na Konopišti
publikace Státní zámek Kunštát , Radim Štěpán, 2007
osobní návštěva na zámku Kunštát
publikace Svojanov, 2009 a osobní návštěva hradu
Jan Bauer – Podivné konce Habsburků a jejich příbuzných, 2003
Michal Lutovský – Po stopách Přemyslovců I., 2007
E.A.Thompson – Hunové, 1999
Jaroslav Mezník – Lucemburská Morava, 2001
Jan Bauer – Podivné konce českých panovníků, 2007
Jan Bauer – Podivné konce v českých dějinách, 2008
Jan Bauer – tajemné počátky českých dějin, 2003
Jan Bauer – Tajemné počátky českých dějin II., 2004
Slávka Poberová – Intriky na českém trůnu