Obsah Menu

Josef II. - český král

Josef II. vládl 1780 – 1790

narozen – 13.3.1741 ve Vídni
otec – František I. Štěpán Lotrinský (8.12.1708 – 1765)
matkaMarie Terezie (13.5.1717 – 29.11.1780)
zemřel – 20.2.1790

sourozenci

  • od obou rodičů – celkem 15

MarieAlžběta – zemřela ve 3 letech
Marie Anna – abatyše ústavu šlechtičen v Praze na Hradčanech
Mrie Karolína – zemřela po narození
Petr Leopold – budoucí císař Leopold II., pokřtěný Petr na přání kmotry – ruské carevny
Marie Kristýna – manžel sasko těšínský vévoda Albert Kazimír
Marie Alžběta – zohyzděná neštovicemi žila v klášteře v Innsbruku
Karel Josef – zemřel v 15. letech
Marie Amálie – manžel vévoda parmský Ferdinand Bourbonský
Marie Karolina – zemřela v dětství
Johana – zemřela v dětství
Marie Josefa – zemřela v 16. letech na neštovice
Marie Karolina – manžel neapolský král Ferdinand
Ferdinand Karel Antonín – generální guvernér rakouské Lombardie
Marie Antoineta – francouzská královna popravená jakobíny
Maxmilián František – arcibiskup v Kolíně nad Rýnem

děti

  • od 1760 s Isabelou Parmskou (31.12.1741 u Madridu – 27.11.1763) – celkem 2 dcery

Marie Terezie – zemřela v 8 letech
dcera – předčasně narozená zemřela po porodu, před tím Isabela 3× potratila

  • od 1765 s Marií Josefou Bavorskou (20.3.1739 v Mnic­hově – 1767) – (dcera Karla Albrechta Bavorského) – žádné děti

Josef II. byl od narození oddělen od sourozenců a připravován na dráhu budoucího panovníka.

Už v roce 1764 byl korunovaný římskoněmeckým císařem. O rok později, po smrti svého otce, ho císařovna Marie Terezie jmenovala spoluvladařem.
Josef II. se chtěl nadšeně pustit do reforem po vzoru francouzských osvícenců, ale stále narážel na protirozhodnutí své trochu panovačné matky.

Teprve po její smrti mohl samostatně vládnout. Jeho přísný denní rozvrh připomíná dalšího habsburského panovníka Františka Josefa I. (vládl 1848–1916).

Své rozhodnutí vydával a prosazoval bez porady a konzultací mnohdy neuváženě. Vydal sice náboženský toleranční patent, ale na druhou stranu rušil některé kostely (historické dědictví) a kláštery bez ohledu na to čím se zabývají (útočiště sirotků a chudých).

Zrušil sice cenzuru, ale nechal vybudovat síť placených udavačů a špehů na sledování duchovních, úředníků a zahraničních diplomatů.
Odstranil trest smrti, ale zavedl přikování a bití holí.
Prosazoval svobodu, ale povstání v habsburském Nizozemí (dnes Belgie) nechal potlačit slovy: „Postřílejte ten ksindl.“

Přesto má císař Josef II. pověst reformátora a osvícence. Dokonce je označovaný za bájného krále Ječmínka, který chodil v přestrojení mezi lid a pomáhal mu.
Vydal také patent o zrušení tuhého poddanství, toleranční náboženský patent, zlepšil postavení sedláků, předělal pozemkovou daň, kterou zavedla Marie Terezie, aj.

Od jeho vlády bychom mohli začít datovat vznik státní sociální politiky – prosadil princip, že bohatí musí doplácet na chudé, zřizoval nemocnice a na nechtěné děti do jejich 7 let platil stát.

Chtěl také jazykově sjednotit monarchii, kde upřednostňoval němčinu. Jeho doba je dobou nejtvrdší germanizace, čímž nevědomky vyvolal české národní obrození.

Přestože bylo po jeho smrti mnoho reforem zrušeno a odvoláno, jsou po další generace vnímány jako osvobozující a průkopnické.

Jeho sympatie k selskému lidu vedly k revoltě šlechty.

MANŽELSKÝ ŽIVOT

Isabela Parmská

Isabela Parmská

V 19 letech ho oženili se stejně starou parmskou princeznou Isabelou, vnučkou francouzského krále Ludvíka XV. Byla to vzdělaná žena, od 8 let vychovávaná na dvoře svého děda ve Versailles, do níž se Josef bezhlavě zamiloval. Ona však měla lesbické sklony a udržovala intimní styk s manželovou sestrou Marií Kristýnou. O jejich vztahu svědčí dochované dopisy. V r. 1763 onemocněla těhotná Isabela neštovicemi. Před svou vlastní smrtí předčasně porodila druhou dceru, která také záhy umřela.
Josef II. žil až do konce svého života v iluzi, že prožívali šťastné manželství. Isabela měla ale strach z dotyků a tělesného styku se svým mužem a také 3 potraty a 2 těžké porody přispívaly k její stále větší melancholii.

r. 1765 byl Josef, který neměl stále žádného potomka, přinucen k dalšímu sňatku. Jak svou první ženu miloval, tak druhou nenáviděl. Malou, tlustou, nevzdělanou a ošklivou, i když dobrosrdečnou Marii Josefu Bavorskou veřejně ponižoval. Za necelé 2 roky po svatbě zemřela také na neštovice, aniž dala manželovi potomka. Josef se jejího pohřbu neúčastnil.

Josef se rozhodl znovu neoženit. Povolal proto do Vídně na vychování a přípravu k vládě syna svého bratra, který se později ujímá vlády jako František I.

Své sexuální potřeby tajně ukájel u prostitutek, o čemž se v jednom ze svých dopisů vyjádřil, že ho to naplňuje odporem.

Josef II. přežil pravé neštovice, chytil kapavku a bolestivě ho trápily hemeroidy. Vše statečně snášel až do jara 1789, kdy při záchvatech kašle začal chrlit krev. Zemřel časně ráno 20.2.1790 a 22.2. byl uložen do kapucínské hrobky.