Obsah Menu

Panovníci Francie

Chronologický přehled panovníků Francie s vyznačením doby jejich vlády

Území dnešní Francie bylo rozděleno na menší územní celky osídlené germánskými kmeny, které Chlodvík I. v 5. stol. n. l. sjednotil a od té doby lze vnímat Francii jako celek.

MEROVEJVI

Chlodvík I. 481 – 511
Chlothar I. 511 – 561
Dagobert I. 629 – 639

DYNASTIE KARLOVCŮ, původně majordomové Merovejců, postupně přebírali moc

Pipin II. Prostřední 688 – 714
Karel Martel Kladivo 718 – 741
Karloman 741 – 747
Pipin Krátký 751 – 768
Karel Veliký 768 – 814
Ludvík I. Pobožný 814 – 840
Lothar I. Franský 840 – 855

V roce 843 se Franská říše rozdělila Verdunskou smlouvou na 3 části, od té doby se datuje vznik samostatné Francie.

KARLOVCI

Karel II. 843 – 877
Ludvík II. 877 – 879
Ludvík III. 879 – 882, bratr Karlomana II., vládli spolu
Karloman II. 879 – 884
Karel III. Tlustý 884 – 887
Odo 888 – 898
Karel III. 898 – 923
Robert I. 922 – 923
Rudolf 923 – 936
Ludvík IV. 936 – 954
Lothar I. 954 – 986
Ludvík V. 986 – 987

KAPETOVCI

Hugo Kapet 987 – 996
Robert II. 996 – 1031
Jindřich I. 1031 – 1060
Filip I. 1060 – 1108
Ludvík VI. 1108 – 1137
Ludvík VII. 1137 – 1180
Filip II. August 1180 – 1223
Ludvík VIII. 1223 – 1226
Ludvík IX. 1226 – 1270, roku 1298 byl svatořečený papežem Bonifácem VIII.
Filip III. Smělý 1270 – 1285
Filip IV. Sličný 1285 – 1314
Ludvík X. 1314 – 1316
Jan I. pár dnů v listopadu 1316, syn Ludvíka X., narodil se po otcově smrti 15.11.1316 a byl fr. králem 5 dnů do své vlastní smrti 20.11.1316
Filip V. 1316 – 1322
Karel IV. 1322 – 1328, manželka Marie Lucemburská, sestra českého krále Jana Lucemburského

VALOIS, vedlejší větev Kapetovců

Filip VI. 1328 – 1350, jeho sestra Markéta Blanka z Valois byla 1. manželka českého Karla IV.
Jan II. Dobrý 1350 – 1364, manželka Jitka Česká, sestra
českého krále Karla IV.
Karel V. 1364 – 1380
Karel VI. Šílený 1380 – 1422
Karel VII. 1422 – 1461
Ludvík XI. 1461 – 1483
Karel VIII. 1483 – 1498

DYNASTIE VALOIS – ORLEÁNS

Ludvík XII. 1498 – 1515

DYNASTIE VALOIS – ANQOULEME

František I. 1515 – 1547
Jindřich II. 1547 – 1559
František II. 1559 – 1560, manželka skotská královna Marie Stuartovna
Karel IX. 1560 – 1574
Jindřich III. 1574 – 1589

BOURBONI, vedlejší větev Kapetovců

Jindřich IV. Navarský 1589 – 1610
Ludvík XIII. 1610 – 1643
Ludvík XIV. 1643 – 1715
Ludvík XV. 1715 – 1774
Ludvík XVI. 1774 – 1792, manželka Marie Antoinetta, dcera Marie Terezie

PRVNÍ REPUBLIKA a FR. CÍSAŘSTVÍ

Napoleon I. Bonaparte 1792 – 1814
a od března – června 1815
Napoleon II. červen – červenec 1815

BOURBONI, vedlejší větev Kapetovců

Ludvík XVIII. 1814 – 1824, kromě března až července 1815
Karel X. 1824 – 1830

BOURBON – ORLEÁNS, vedlejší větev Kapetovců

Ludvík Filip 1830 – 1848

DRUHÁ REPUBLIKA a FR. CÍSAŘSTVÍ

Ludvík Napoleon III. 1852 – 1870

REPUBLIKA a PREZIDENTI

od 1875