Obsah Menu

Tutanchamon - egyptský faraon

Tutanchamon byl 12. panovník 18. dynastie egyptských panovníků, který pravděpodobně vládl 1347 – 1338 před. n.l. (podle Ch. Jacquema) nebo 1332 – 1323 před. n.l. (podle časopisu Svět 11/08).
U takto starých dějin jde vždy o přibližná data.

Tutanchamonova posmrtná maska

Tutanchamonova posmrtná maska

narozen – asi 1357 před n. l.
otec – Amenhotep IV. (vládl pod jménem Achnaton)
matka – pravděpodobně Nefertiti (některé prameny uvádí Achnatonovu vedlejší manželku Kije)
zemřel – asi 1338 před n. l.

děti

  • z manželství s nevlastní sestrou Anchesenpaaton – 2 dcery

jedna dcera předčasně narozená
druhá zemřela po porodu
obě pochovány v pyramidě se svým otcem Tutanchamonem


32 FARAONSKÝCH DYNASTIÍ

Protože neexistuje souvislé datování jednotlivých vlád faraonů, doba vlády jednotlivých panovníků se někdy překrývala a samostatná vláda vždy začínala rokem 1 a protože neexistuje žádný záchytný bod, který by umožnil přesnou chronologii a dobu panování jednotlivých faraonů, jsou vždy data pouze přibližná a nelze určit přesné datum žádné události.
Materiály jsou o takto staré době útržkovité, nesouvislé a mnohdy nesrozumitelné.

Někdy kolem roku 3100 před. n. l. došlo ke sjednocení obyvatel okolo řeky Nilu a vytvoření egyptského státu, který v této podobě trval do 30 n. l. a potom se stal součástí Římské říše.

Dějiny starého Egypta se dělí na několik epoch, kdy vládlo 30 dynastií:
1. EPOCHA – Archaická doba
2. EPOCHA – Stará říše
3. EPOCHA – První přechodná doba
4. EPOCHA – Střední říše
5. EPOCHA – Druhá přechodná doba
6. EPOCHA – Nová říše, 1552 (1543) – 1070 před. n. l., zakladateli Nové říše byla 18. dynastie, jejíž jeden z faraonů byl i Tutanchamon
7. EPOCHA – Třetí přechodná doba
8. EPOCHA – Pozdní doba, končí dobytím Egypta Alexandrem Velikým 332 pčed. n. l. a 30. dynastií faraonů.

31. DYNASTIE – 343 – 332 před. n. l. měla perské krále
32. DYNASTIE – Alexandr Veliký a jeho 2 nástupci
33. DYNASTIE – Ptolemaiovci, jejíž zakladatel byl Alexandrův generál Ptolemaios a poslední panovník Kleopatra

ŽIVOT TUTANCHAMONA

Socha Tutanchamona

Socha Tutanchamona

Narození Tutanchamona nebylo zaznamenané. Pro staroegypťany byly důležité datumy různých rituálů a jednotlivé roky vlády faraonů (ne od kdy do kdy vládli, ale kolik roků a co se všechno stalo za jejich vlády).

Byl synem Achnatona (Amenhotepa IV.). Matkou byla s největší pravděpodobností Nefertiti. Jeho původní jméno bylo Tutanchaton. Děti panovníků nebyly automaticky předurčené k následnictví, proto měly bezstarostné dětství. Svého nástupce si faraon určoval sám a nemusel jím být ani nikdo z rodiny.

Rodiče Tutanchatona, Achnaton a Nefertiti se zřekli mnohobožství a začali uznávat pouze jediného Boha, Boha slunce Atona. Založili nové město Achetaton, které od původního sídla faraonů oddělovala mohutná řeka Nil.

Když byl Tutanchaton obřadně uznaný faraonem, bylo mu 7 – 9 let. Velký vliv na jeho výchovu a názory měl vezír Aje (ujal se moci v zemi po T. smrti) a generál Haremheb (vládl po Ajem a uzavřel 18. dynastii). Ti ho také přesvědčili, aby se vrátil k původním Bohům, zejména Amonovi a přestěhoval se znovu na druhý břeh Nilu do Théb. Tutanchaton přijal nové jmého Tutanchamon. Nové jméno přijala i jeho manželka, nevlastní sestra Anchesenpaaton na Anchesenpaamon. Byla také dcera Achnatona a asi jeho vedlejší manželky Kije (podle některých pramenů Nefertiti).

Tutanchamon vládl necelých 10 let a jeho vláda nebyla ničím mimořádná. Přesto je nejznámějším faraonem.

Zemřel náhle ve věku 19 – 20 let. Původně se spekulovalo o vraždě, která byla hlubším zkoumáním pozůstatků vyvrácená. Tutanchamon zemřel na gangrénu, kterou dostal do zlomené levé nohy.

TUTANCHAMONOVA HROBKA

O jeho slávu se zasloužil Howard Carter. 26.11.1922 ob­jevil nedaleko Luxoru v Údolí králů hrobku i s uloženými poklady. Jeho 6 leté hledání sponzoroval lord Carnavon.

Hrobka byla zapečetěná, přesto ji navštívili vykradači pokladů. Stalo se tak pravděpodobně brzy po jeho pohřbu. Zloději se v hrobce vyznali, proto lze soudit na dělníky, kteří pyramidu dokončovali. Byli však asi vyrušení, protože většina pokladů zůstala na místě a hrobka byla znovu zazděná. Časem byl vchod do ní zasypaný a zapomnělo se na ni.

Ve srovnání s ostatními pyramidami faraonů je Tutanchamonova malá. Zemřel nečekaně a proto bylo použito hrobky nachystané pro někoho jiného. Na její dokončení a přípravu k pohřebním rituálům měli pouze 70 dnů. Tak dlouho totiž trvala mumifikace těla.

Hrobka má 4 místnosti. Z vstupní chodby se objevitelé dostali do předsíně, kde byla mimo jiné uložená 3 pozlacená lehátka, trůny, 2 sochy v životní velikosti, alabastrové nádoby s potravinami a mnoho jiných rituálních věcí. Za ní je přístěnek, který byl poznamenaný zloději. Na pravo je vlastní pohřební komora a vedle ní pokladnice. Stěny jsou zdobeny výjevy ze života faraona a různé rituály, včetně přechodu do posmrtného života Bohů.

V pokladnici byly truhlice se šperky, oděvy, sošky Bohů, množství modelů lodí, které měly rituální význam. Ve středu pokladnice, na zlaté skříni plné uměleckých předmětů, je socha Boha Anubise, který má podobu šakala. Ten chránil pozlacenou truhlu s faraonovými vnitřnostmi, uloženými v urnách.

Vůz uložený v hrobce

Vůz uložený v hrobce

Nanubis a za ním schránka na Tutanchamonovy vnitřnosti

Nanubis a za ním schránka na Tutanchamonovy vnitřnosti

Maketa lodi uložená v hrobce

Maketa lodi uložená v hrobce

MUMIE

Prostřední rakev

Prostřední rakev Tutanchamona

Mumifikované tělo Tutanchamona je uloženo v truhle z pravého zlata, která váží 110 kg. Na jeho hlavě byla nasazená, také zlatá, posmrtná maska, zdobená drahokamy a vážící víc jak 11 kg. Originální maska nesmí opustit Egypt.

Tato rakev je uložená ještě ve 2 pozlacených ve tvaru mumie. Prostřední rakev má jiný obličej než vnitřní a vnější rakev. Všechny tři byly uloženy v kamenném sarkofágu a ten ve 4 dřevěných pozlacených truhlách. Toto všechno bylo velmi natěsno v pohřební komoře, která má rozměry 6,5×4 m a výšku 3,6m.

Pozlacené truhly byly zdobeny hieroglyfy a náboženskými motivy.

Třetí rakev Tutanchamona

Třetí rakev Tutanchamona

Jedna z pozlacených truhel

Jedna z pozlacených truhel

18. DYNASTIE

letopočty jsou podle egyptologa Christiana Jacqa

Ahmose 1552 – 1527
Amenhotep I. 1527 – 1506
Thutmose I. 1506 – 1494
Thutmose II. 1493 – 1490
Hatšepsut 1490 – 1468
Thutmose III. 1490 – 1436
Amenhotep II. 1438 – 1412
Thutmose IV. 1412 – 1402
Amenhotep III. 1402 – 1364
Amenhotep IV. = Achnaton 1364 – 1347
Smenchkare 1350 – 1347, pravděpodobně pod tímto jménem vládla manželka Achnatona Nefertiti
Tutanchamon 1347 – 1338
Aje 1337 – 1333
Haremheb 1333 – 1306

NOVÉ POZNATKY

V únoru 2010 byly zveřejněny výsledky dvouletého výzkumu Tutanchamonovy mumie.

Testy DNA potvrdily, že otcem Tutanchamona je skutečně Amenhotep IV. (Achnaton), dcery nalezené v Tut. hrobce zplodil se svou sestrou a vyloučily Nefertiti jako jeho matku.
Vědci našli a označili matku Tutanchamona. Zjistili, že byla sestrou jeho otce, ale neznají její totožnost.

Také potvrdili příčinu smrti: sněť ve zlomené noze, která byla urychlená malárií.

Moderní medicína a přístroje nám odhalily nejznámějšího faraona jako neduživého, nemocemi trpícího mladíka, zatíženého chorobami způsobenými pohlavním stykem mezi sourozenci. Kromě rozštěpu patra měl ve svých 19 ti letech osteroporózu a s největší pravděpodobností nemohl chodit bez hole.

Vlastní foto z výstavy v Brně + Wikipedie – DE