Obsah Menu

Laa an der Thaya - Rakousko

Laa an der Thaya leží asi 2 km jižně od našich hranic

Město Laa an der Thaya se nachází na severu Dolního Rakouska, necelé 2 km od bývalého hraničního přechodu Hevlín.

Vinařské Laa s 6 000 obyvateli je město s řadou historických budov, muzeí, cyklistických stezek a hlavně termálním koupalištěm.

Nejstarší zmínka o městě je z roku 1150, kdy sloužilo jako pevnost ve válkách mezi Moravou a Rakouskem. I když mu Rudolf Habsburk r. 1281 udělil mnohá práva a výsady, ztratilo vojenský význam a bylo často dáváno do zástavy různým šlechticům. Laa upadalo a často bývalo v rukou nepřátel.

Začátkem 15. stol. ho nejprve vypálili husité a za 30-ti leté války zde pustošila jak česká tak švédská vojska.

Až v 19. stol. se začalo město rozvíjet. Stavba domů, kanalizací, dláždění ulic a silnic přivedla do města nové obyvatele, obchody, školy, doktory, trhy a z bezvýznamného městečka se stalo regionální centrum s vlastním pivovarem.

HISTORICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Vedle Muzea kočárů, Pivního muzea a Moravského zemského muzea zde najdeme:

HRAD
Starobylá pevnost, kdysi obklopená vodním příkopem sloužila k odrážení nepřátelského vojska. Dnes je v ní muzeum piva.

FARNÍ KOSTEL
nejstarší pozdně románský kostel, několikrát přestavovaný do dnešní podoby a zasvěcený sv. Vítu. V 15. stol. zde působil pozdější papež Pius II.

STAROMĚSTSKÁ RADNICE
byla postavená na náměstí u příležitosti 50. výročí císaře Fr. Josefa I.

Radnice z 19. století

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Na místním hlubinném vřídle postavili v r. 2001 termální koupaliště. Z krytého centrálního bazénu, kde se teplota vody pohybuje okolo 34°C se dostaneme do 3 venkovních. V jednom z nich je slaná voda teplá 36°C, ve druhém teplém bazénu jsou masážní proudy a ve třetím je voda studená.
Bazény jsou obklopeny množstvím lehátek, kde mohou návštěvníci odpočívat.

V areálu se nachází kromě 90 m tobogánu i restaurace, dětský koutek, sauna, solárium, fitness a můžete zde také využít množství léčebných a masážních procedur.

Při vstupu si připnete na ruku čip, pomocí něhož si otvíráte skříňku v šatně a současně slouží jako peněženka. Přičítá se na něj útrata, která se platí při odchodu z areálu.

V den vašich narozenin, po předložení dokladu totožnosti, máte vstup zdarma.
Otvírací doba od 9 hod. do 22 hod., kdy poslední vstup je ve
20 hod.

Kromě jejich rodného jazyka je hodně slyšet čeština. Dokonce nápisy v areálu jsou dvojjazyčné – německy a česky.

Vniřní bazén

Bazén se slanou vodou

Zimní zahrada v areálu termálního koupaliště

Pohled na všechny bazény

Vnitřní bazén

Foto: Jinsli