Obsah Menu

ROZMARY POČASÍ

článek do Nivnických novin č. 4/2009

S rozmary počasí se museli vyrovnávat naši předci zrovna tak jako my, s tím rozdílem, že oni byli na počasí přímo existenčně závislí a neměli takové technické vymoženosti jako my.

Zde je průřez uplynulými lety, který můžete vzít jako zajímavost nebo důkaz, že vše už tady bylo.

1866
v květnu přišel mráz, při kterém pomrzlo obilí a vše, co kvetlo

1891
povodeň, která poškodila chod mlýna ve Dvoře

1896
29.5. se nad Nivnicí přehnala bouře, která vyplavila domy na Závodí. V této době rostly kolem potoka hojně vrby a přechod byl možný na kterémkoliv místě.

1904
velmi suchý rok, lidé se potýkali s nedostatkem pitné vody

1909
velké množství sněhu se drželo dlouho do jara a při tání způsobilo povodně

1910
od podzimu vydatně pršelo. Deště zapříčinily povodně v celém kraji. Nejhůř na tom byly Kunovice, kde za tmy valící se voda pobořila několik domů a zabila 6 lidí.

1911
v květnu (22.5.) opět mrzlo. Mráz spálil část úrody, především fazole, kukuřici a brambory.

1914
v roce 1914 začala I. světová válka a rekvizice obilí. K obavám z budoucnosti se přidala neúroda, způsobená rozmnoženými hraboši, kteří vše sežrali ještě na poli. Nivničtí školáci je chytali a odevzdávali starostovi. Za 2 myši dostali 1 haléř, celkem bylo vyplaceno 500 K.

1919
rozvodnily se potoky v celém kraji. V Nivnice se také vylila voda ze břehů a zalila okolní pole.

1923
2.2. se potok náhle rozvodnil a voda sebrala i část započaté regulace říčky (asi 400m3) pod dolním mostem
28.12. byla zase tak velká sněhová vánice, že někteří nemohli pro množství navátého sněhu otevřít venkovní dveře.

1924
2.6. byla povodeň z průtrže mračen. Bouře jaké nikdo nepamatuje. Voda vystoupila ze břehů a valila se po silnici, ze svahů zase odnesla ornici. Pod Hůrkou byla pole týden pod vodou.

1925
třetí rok po sobě způsobily lijáky mnoho škody na polích – nejvíce pršelo 2.- 4.8.

1926
i v tomto roce měli nivničané špatnou úrodu, tentokrát způsobenou letním suchem. Když 3.7. přišel dlouho očekávaný déšť, bylo ho tolik, že způsobil rozvodnění potoka a zaplavení okolních polí.
Zima tohoto roku byla velmi mírná. Koncem listopadu (21.11.) ukazoval teploměr +18°C.

1927
naopak v roce 1927 mrzlo ještě v květnu. 12.5. silný mráz poškodil zasetou úrodu tak, že se řepa sela znovu a ovoce nebylo vůbec žádné. V květnu 1927 dokonce sněžilo a 15.5. klesl teploměr opět pod bod mrazu.
Sotva se vzpamatovali z tohoto rozmaru počasí, přišla 4.6. v 13:30 hod. bouře s krupobitím a silným vichrem, která poválela obilí a znemožnila jeho sklizeň.

1928
také v roce 1928 si paní zima spletla roční období. Když už si naši předci mysleli, že po silném vichru z 21. na 22.3., který mnohde odnesl ornici, je nic mimořádného nečeká, přišel 2.6. mráz. Ano, čtete dobře, v červnu mrzlo!

1929
150 let nebyla taková zima jako tento rok. Kdyby vycházel bulvární tisk, jistě by byl plný titulků o vracející se době ledové. Místy totiž bylo až –40°C. V nivnické kronice uložené v OA UH jsou zapsané tyto teploty: 2.února: –28°C, 3.února: –32°C, 10.února: –33°C, 11.února: –38°C.
Sněhová vánice znemožnila veškerou dopravu a přepravu uhlí, kterým se topilo. Vedení naší školy udělilo dětem prázdniny až do 1.3.
Hladová a promrzlá zvěř chodila k obydlí okusovat stromy. Krmení dobytka bylo velmi obtížné a složité, poněvadž vše bylo zamrzlé pod sněhem. Některým domkařům pomrzly i kozy. Mráz zničil 2/3 stromů v obci, ale jinak byla úroda celkem dobrá.
V létě k nám pro změnu přišly tropy. Bylo velké parno a v srpnu ukazoval teploměr +36°C.

1933
v roce 1933 se obyvatelé Nivnice opět potýkali s nedostatkem vody. Většinu roku bylo sucho až vyschl i potok! O tom, že jednou přijde doba, kdy se otočí vodovodním kohoutkem a životně důležitá tekutina okamžitě poteče, si ještě mohli nechat zdát. Přesto se urodilo velké množství kvalitního obilí.

1934
i v tomto roce se opakovalo velké sucho a nouze o vodu. V dubnu bylo horko jako o žních.
Po sklizni obilí přišly vydatné deště, které zachránily podzimní úrodu – řepu a brambory.
Teplá byla i zima. O vánocích kvetly macešky a sedmikrásky!

1939
15.5. se rozvodnil potok a voda se valila silnicí až ke kapli sv. Jana

1942
k válečnému děsu se přidala i tuhá zima, místy se dostal teploměr až na –32°C. Časté silné větry navály závěje sněhu a zajíci okousali vršky všech stromů.
Také minulé dvě zimy, trvající do konce března dosahoval mráz až –28°C.

1947
sucho od jara do listopadu. Potok opět vyschl a pro vodu se jezdilo až k jeho pramenům.
27.7. se Nivnicí prohnala větrná smršť. Jednu ženu při ní zabil strom a 1 muž byl těžce zraněn.

1954
od 12. do 16. května tohoto roku se přehnaly 4 sněhové bouře

1955
8. a 9. srpna nepřetržitě pršelo, což způsobilo rozvodnění potoka v Nivnici. O pár dní později (14.8.) přišla druhá, ještě větší povodeň.

zdroj: OA UH nivnická kronika 1923–1950
OA UH školní kronika 1922–1952
OA UH kronika obce a školy městysu Nivnice
pamětní kniha farnosti Nivnické od r. 1898