Obsah Menu

Zámek Kunštát

Tento státní zámek se nachází asi 40 km severně od Brna a jedním z majitelů rodového panství byl i jediný volený český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad, který ho držel v letech 1427 až 1464.

zamek kunstat 2010

zámek Kunštát, pohled z náměstí v r. 2010


Původně středověký hrad založil Kuna z panského moravského rodu a už v roce 1280 se píše jako Kuna z Kunštátu. Páni z Kunštátu vlastnili panství do roku 1521.

Vnuk Kuny z Kunštátu Gerhart (1318/19–1350) měl 5 synů a každý z nich založil svou větev pánů z Kunštátu.

 • Smil z Kunštátu (1349/53–1360) – kunštátská větev, která r. 1414 vymírá a majetky (vč. Kunštátu) přechází na poděbradskou větev
 • Boček z Kunštátu a Poděbrad (1350–1373) – poděbradská větev, ze které vzešel pozdější český král Jiří z Poděbrad a Kunštátu
 • Kuna z Kunštátu a Lysic (?-1365)
 • Vilém z Kunštátu a Boleradic (?-1371)
 • Hroch z Kunštátu a Louček (?-1367) – po úmrtí jejich jediného syna přechází majetky na boleradickou větev

Král Jiří z Kunštátu a Poděbrad, který se rodového panství ujal po dovršení zletilosti v r. 1448 začal s úpravami hradu. Hrad byl rozšířen o jižní křídlo a navýšen o jedno patro. Současně s tím byly vyhloubeny sklepy pod budovou.

Rod se dále rozvětvoval, posledním, značně zadluženým majitelem hradu Kunštát byl Ludvík Zajímač z Kunštátu a Jevišovic (1511–1541), který panství včetně hradu prodal r.1521 Vilému z Pernštejna.


příkop na Kunštátě

Část hradního příkopu, který byl okolo tří stran hradu. Západní strana byla chráněná skalnatým svahem.


Po téměř 250 letech od založení a držení hradu rodem Kunštátů se majitelé často střídali:

 • 1521–1529 Pernštejnové
 • 1529–1558 Černčičtí z Kácova – ti provedli přestavbu středověkého hradu na renesanční zámek. Zbourali část hradeb, budovu navýšili o další patro, zvenčí přistavili arkádové chodby a vestavili věž se schodištěm, která byla svého času dominantou zámku a dnes už nestojí.
 • 1558–1560 Matyáš Minc ze Zarušic
 • 1560–1593 hrabata z Hardeka
 • Lichtensteinové
 • Matyášovští z Matyášovic
 • Katharinové z Kataru
 • opět Lichtensteinové
 • Štěpán Schmidt z Freihofenu (osobní přítel astrologa Jana Keplera a Jana Amose Komenského) – pokračoval v dalších přístavbách zámku, předhradí a zahrad.
 • 1635 1662 hrabě Jindřich Šlik z Pasaunnu a Lokte
 • 1662–1666 hrabě Ferdinand Leopold z Náchoda
 • 1666–1678 klášter sv. Josefa v Brně
 • 1678– 1733 rod hraběte z Lamberga udělal z Kunštátu opět rodové sídlo a v r. 1680 dokončil velkou přestavbu na reprezentační rodinné sídlo v barokním stylu. Zámek získal nynější tvar a částečně i vzhled. Předchozí 3 ho měli pouze jako hospodářský a správní objekt.
 • 1733–1783 svobodný pán Jan Theodor z Imbsen. V r.1734 nahradil dřevěný most současným barokním mostem

barokní most Kunštát

Barokní most přes hradní příkop, zbudovaný za Jana Theodora z Imbsen


 • 1783 zámek dědictvím získávají poslední šlechtičtí majitelé, rod svobodných pánů Honrichsů z Wolfswarffenu. Ti provedli drobné úpravy v duchu historických slohů, ale hlavně úpravy interiérů v klasicisním stylu a okolí zámku.

r. 1861 umírá Josef Hornichs z Wolfswarffenu a odkazuje Kunštát svému synovi Konrádu Fridrichovi Kuno pod podmínkou, že nechá rod vymřít. Ten nemaje dědiců, upnul se ke psům. V zahradě Kunštátského zámku zřídil psí hřbitov s dnes nejstarším dochovaným náhrobkem z r. 1890.

Poslední mužský člen rodu Hornichsů Konrád Fridrich Kuno umírá r. 1901 a zámek dědictvím přechází na synovce, říšského hraběte Františka Josefa Coudenhova, který si připojuje jméno po vymřelých Honrichsech. Po něm měl zdědit majetky doposud nenarozený vnuk, ale jeho jediná dcera Františka složila r. 1919 slib čistoty a vstoupila do řádu. Františka r. 1939 darovala kunštátské statky Kongregaci těšitelek Božského srdce Ježíšova v Rajhradě u Brna a sama v lednu 1948 vycestovala do Argentiny, kde r.1977 zemřela.

 • od 1948 patřil zámek Kunštát státu a ten ho používal jako archiv a do r. 1992 jako mobilizační sklady civilní obrany.

r. 1997 žádala neúspěšně Kongregace těšitelek Božského srdce Ježíšova v Rajhradě u Brna o vrácení majetku do vlastnictví.

1.1.2002 byl zámek Kunštát prohlášen kulturní národní památkou.

Od 1.1.2005 ho spravuje Národní památkový ústav v Brně pod Ministerstvem kultury. Velmi zdevastovaný zámek postupně opravuje a restauruje. Od r. 2005 je také částečně zpřístupněn veřejnosti.


zámek Kunštát r. 2010

Zámek Kunštát v roce 2010

Kunštát 2010

Foto Jinsli