Obsah Menu

Jindřich Korutanský - český král

Jindřich Korutanský – s přestávkou vládl 1306–1310

narozen – asi 1265
otec – Menhart II. Gorický (1238–1.11.1295)
matka – Alžběta Bavorská z rodu Wittelsbachů (1227 – 1273)
zemřel – 2.4.1335

sourozenci

  • od obou rodičů – celkem 3 bratry a 2 sestry

Otto II. Tyrolský
Albrecht
Ludvík Korutanský
Alžběta Gorycko-Tyrolská (1262/3 – 28.10.1313) – manželka císaře Albrechta I. Habsburského (1255 – 1308, zavražděného synovcem Janem Parricidou),měli spolu 12 dětí
Anežka

  • od matky a jejího 1. manžela Konráda IV. Štaufského (25.4.1228 – 21.5.1254) – celkem 1 bratra

Konradin (25.3.1252 – 29.10.1268) – král sicilský, popraven v Neapoli

děti

  • z 1. manželství od 13.2.1306 s Annou Přemyslovnou (1290–1313), dcerou českého krále Václava II. – žádné potomky
  • z 2. manželství od 1313 s Adlétou Brunšvickou (1300–18.8.1320) – celkem 2 dcery

Adléta – slabomyslná
Markéta Pyskatá – Maultasche (1318–3.10.1367) – 1. manžel od r.1331 Jan Jindřich Lucemburský (1322–12.11.1375), syn českého krále Jana Lucemburského, vyhnaný Markétou pro údajnou impotenci, bez dětí
2. manžel od 1342 Ludvík V. Braniborský (1316–1361), syn císaře Ludvíka Bavora, narodili se jim 3 synové: Meinhart (?-1363), Ludvík Říman a Oto Braniborský (1341–1379), manžel Kateřiny České, dcery Karla IV.

  • z 3. manželství od 1328 s Beatrix Savojskou (1328–19.10.1331), žádné děti

Český král Václav III. provdal svou 16-ti letou sestru za vévodu korutanského a hraběte tyrolského, Jindřicha.
Když se Václav III. rozhodl pro tažení do Polska, aby hájil tamní české statky, které ohrožoval Ladislav Lokýtek, pověřil svého švagra Jindřicha správou země v době jeho nepřítomnosti.

Král Václav III. byl v srpnu 1306 na tomto tažení zavražděn a česká šlechta už v září zvolila jako jeho nástupce zmíněného Jindřicha Korutanského, manžela Přemyslovny.

Římskoněmecký král a císař Albrecht Habsburský však chtěl České království pro svého syna a prohlásil zemi za odumřené lého a nárok na českou korunu podpořil jeho sňatkem s královnou vdovou po Václavu II., Eliškou Rejčkou.

Jindřich Korutanský byl ustrašený panovník a Habsburkovi vyklidil pole. I s manželkou Annou uprchl ze země.
Nový český král Rudolf Habsburský Kaše za necelý rok své vlády 3.-4.7.1307 zemřel a Jindřich se 15.8.1307 vrátil zpět.

Císař jako odvetu vtrhnul s vojskem do země, ale Jindřich Korutanský uzavřel s jeho dalším synem Fridrichem smlouvu, ve které se Habsburk za odškodné 45 000 hřiven stříbra vzdal nároku na český trůn.

Po smrti císaře Albrechta Habsburského (1308) se odmítne zúčastnit jako český kurfiřt volby nového císaře a navíc si proti českému panstvu volá vojenské oddíly z Korutan, Tyrolska a Míšně. V Čechách nastává zmatek.
Kromě záliby v dobrém jídle a radovánkách se nestaral ani o zemi ani o upevnění moci, kterou v té době držela česká šlechta.
Ta se nakonec rozhodla na volbě nového krále, kterým byl Jan Lucemburský.

V roce 1311 Jindřich Korutanský opět prchá z Prahy i se svou manželkou Annou, tentokrát do rodných Korutan.

Už nikdy se do Čech nevrátil, ani nevznesl nárok na českou korunu, ale titul český král používal do své smrti.
Tím také ovlivnil volbu římskoněmeckého krále a císaře v roce 1314. Díky dvěma hlasům českých kurfiřtů byli zvoleni stejným počtem dva uchazeči. Titulární český král Jindřich Korutanský volil Fridricha Habsburského a vládnoucí český král Jan Lucemburský se postavil za Ludvíka Bavora.