Go to content Go to sidebar

Prohlížíte si kategorii "Různé" ...

Dcery Marie Terezie

Marie Terezie přivedla na svět 16 dětí (11 dívek, 5 chlapců a jen 9 se dožilo dospělosti), které jejich matka použila ke svým politickým cílům. Stala se tak doslova tchýní Evropy.

Zámek Valtice - Feldsberg

od r. 1395 byl v majetku rodu Lichtensteinů a i s okolím součást Rakouska. Po úpravě hranice v r. 1920 město převzala pod správu Československá republika.

Hrad Svojanov - Fürstenberg

Svojanovský hrad najdeme na pomyslné hranici Čech a Moravy,
60 km severně od Brna

Polička

Od r. 1307 je jedním z 9 královských věnných měst, které byly věnované královnám k pravidelnému financování jejich potřeb.

Zámek Kunštát

Tento státní zámek se nachází asi 40 km severně od Brna a jedním z majitelů rodového panství byl i jediný volený český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad, který ho držel v letech 1427 až 1464.

Laa an der Thaya - Rakousko

Laa an der Thaya leží asi 2 km jižně od našich hranic

Zámek Konopiště

Nachází se asi 40 km jižně od Prahy, vedle Benešova

František Ferdinand d'Este - následník trůnu

arcivévoda František Ferdinand d'Este byl kandidát na Rakousko-uherský trůn po smrti jediného syna císaře Fr.Josefa I. (Rudolfa) a bratra císaře (Karla Ludvíka)

Tutanchamon - egyptský faraon

Tutanchamon byl 12. panovník 18. dynastie egyptských panovníků, který pravděpodobně vládl 1347 – 1338 před. n.l. (podle Ch. Jacquema) nebo 1332 – 1323 před. n.l. (podle časopisu Svět 11/08).
U takto starých dějin jde vždy o přibližná data.

Prusko-rakouská válka

odehrála se v roce 1866

« Předchozí