Obsah Menu

Panovníci Čech a Moravy

Chronologický přehled panovníků v Čechách a na Moravě s vyznačením doby jejich vlády

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Mojmír I. 830 (?) – 846
Rastislav 846 – 870
Svatopluk 870 – 894
Mojmír II. 894 – 906 (?)

PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA

Bořivoj I. (?) – 889
Spytihněv I. 889 – 915
Vratislav I. 915 – 921
Václav sv. I. 922 nebo 925 – 935
Boleslav I. 935 – 972 (?)
Boleslav II. 972 (?) – 999
Boleslav III. 999 – 1002
Vladivoj 1002 – 1003
Boleslav III. 1003
Boleslav Chrabrý 1003 – 1004
Jaromír 1004 – 1012
Oldřich 1012 – 1033
Jaromír 1033 – 1034
Oldřich 1034
Břetislav I. 1035 – 1055
Spytihněv II. 1055 – 1061
Vratislav II. 1061 – 1092 – nedědičný český král
Konrád I. Brněnský 1092
Břetislav II. 1092 – 1100
Bořivoj II. 1101 – 1107
Svatopluk 1107 – 1109
Vladislav I. 1109 – 1117
Bořivoj II. 1117 – 1120
Vladislav I. 1120 – 1125
Soběslav I. 1125 – 1140
Vladislav II. 1140 – 1172 – nedědičný český král
Bedřich 1172 – 1173
Soběslav II. 1173 – 1178
Bedřich 1178 – 1189
Konrád II. Ota 1189 – 1191
Václav 1191 – 1192
Přemysl Otakar I. 1192 – 1193
Jindřich Břetislav 1193 – 1197
Vladislav Jindřich 1197

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ

PŘEMYSLOVCI
Přemysl Otakar I. 1197 – 1230
Václav I. 1230 – 1253
Přemysl Otakar II. 1253 – 1278
Václav II. 1278 – 1305
Václav III. 1305 – 1306

MANŽELÉ PŘEMYSLOVEN
Jindřich Korutanský 1306
Rudolf I. Habsburk (Kaše) 1306 – 1307
Jindřich Korutanský 1307 – 1310

LUCEMBURKOVÉ
Jan Lucemburský 1310 – 1346
Karel IV. 1346 – 1378
Václav IV. 1378 – 1419
Zikmund Lucemburský 1420 – 1437

MANŽEL A SYN LUCEMBURKOVÉ
Albrecht Habsburský 1438 – 1439
Ladislav Pohrobek 1453 – 1457

Jiří z Poděbrad 1458 – 1471 – v Čechách
Matyáš Korvín 1469 – 1490 – na Moravě

JAGELLONCI
Vladislav II. Jagelonský 1471 – 1516
Ludvík Jagelonský 1516 – 1526

HABSBURKOVÉ
Ferdinand I. 1526 – 1564
Maxmilián II. 1564 – 1576
Rudolf II. 1576 – 1611
Matyáš 1611 – 1619
Fridrich Falcký 1619 – 1620
Ferdinand II. 1620 – 1637
Ferdinand III. 1637 – 1657
Ferdinand IV. 1637 – 1657
Leopold I. 1657 – 1705
Josef I. 1705 – 1711
Karel VI. 1711 – 1740
Karel VII. Albrecht 1741 – 1743
Marie Terezie 1740 – 1780
Josef II. 1780 – 1790
Leopold II. 1790 – 1792
František II. 1792 – 1835 – rakouský císař František I.
Ferdinand V. 1835 – 1848 – rakouský císař Ferdinand I.
František Josef I. 1848 – 1916
Karel I. 1916 – 1918