Go to content Go to sidebar

Prohlížíte si kategorii "Panovníci" ...

Panovníci Čech a Moravy

Chronologický přehled panovníků v Čechách a na Moravě s vyznačením doby jejich vlády

Panovníci Anglie a Velké Británie

Chronologický přehled panovníků anglických ostrovů s vyznačeným doby jejich vlády

Panovníci Francie

Chronologický přehled panovníků Francie s vyznačením doby jejich vlády

Dcery Marie Terezie

Marie Terezie přivedla na svět 16 dětí (11 dívek, 5 chlapců a jen 9 se dožilo dospělosti), které jejich matka použila ke svým politickým cílům. Stala se tak doslova tchýní Evropy.

František Ferdinand d'Este - následník trůnu

arcivévoda František Ferdinand d'Este byl kandidát na Rakousko-uherský trůn po smrti jediného syna císaře Fr.Josefa I. (Rudolfa) a bratra císaře (Karla Ludvíka)

Filip IV. Sličný - francouzský král

Filip IV. Sličný z rodu Kapetovců vládl 1285 – 1314. Je známý zrušením řádu Templářů a avignonským zajetím papežů.

Tutanchamon - egyptský faraon

Tutanchamon byl 12. panovník 18. dynastie egyptských panovníků, který pravděpodobně vládl 1347 – 1338 před. n.l. (podle Ch. Jacquema) nebo 1332 – 1323 před. n.l. (podle časopisu Svět 11/08).
U takto starých dějin jde vždy o přibližná data.

Jindřich VIII. Tudor - anglický král

Jindřich VIII. Tudor vládl v letech 1509 – 1547

Marie Terezie - česká královna

Marie Terezie vládla 1740–1780

Josef II. - český král

Josef II. vládl 1780 – 1790

« Předchozí