Go to content Go to sidebar

Prohlížíte si kategorii "Středověk" ...

Jindřich z Lipé

Nejvlivnější a nejmocnější muž začátku 14. století

Historicky první rozvod v Čechách

Papež potvrdil v roce 1206

Záviš z Falkenštejna

nejmocnější muž konce 13. století v českém království

Svatá Anežka Česká

Narodila se roku 1211 a zemřela v březnu 1282

Představitelé středověkého světa III.

Třetí část předtavitelů středověku od roku 1100 do 1492 (objevení Ameriky a konec středověku)

Představitelé středověkého světa II.

Druhá část předtavitelů středověku od roku 751 do 1099

Svatá říše římská - středověcí císařové

Chronologické seřazení císařů Svaté říše římské od roku 800 po konec středověku (1492). Datum za jménem v závorce je datum narození a úmrtí.

Papežové ve středověku

chronologický přehled papežů ve středověku (476 – 1492), datum za jménem je nástup na papežský stolec a den s místem úmrtí

Představitelé středověkého světa I.

1. část přehledu císařů Svaté říše římské (západní) a byzantské(východ­ní), papežů, panovníků seřazený od roku 476 (rozpad západní říše římské) do r. 750

Středověk - život v něm

Život v Čechách a na Moravě ve středověku (476 – 1492)

« Předchozí